Vj-19/2001/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr.Wesztergom-Szabó Viktória jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBÁL Áruházak Rt (2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen 30 napon belül jogorvoslatnak van helye

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított eljárást az eljárás alá vont vállalkozással szemben, mert alapos gyanú merült fel arra, hogy a Carex gépkocsi motorolaj használhatóságával kapcsolatos hirdetési tevékenysége alkalmas a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására. A megállapított tényállás szerint az eljárás alá vont a motorolajat azzal a címkével hozta forgalomba, hogy azt minden gépkocsihoz lehet olaj utántöltés céljára használni. A hivatali vizsgálat megállapította, hogy ez az állítás valótlan.
Az eljárás alá vont vállalkozás a vizsgálati jelentésben foglaltakat elismerte és vállalta a tárgyaláson, hogy a címkét kijavítva a kifogásolt részt arról elhagyja és valamennyi, az áruházaiban forgalmazott Carex márkanevű motorolajon a korábbi címkét az új címkével helyettesíti.

A Versenytanács az eljárás szünetelése mellett elrendelte a vállalt kötelezettség teljesítésének utóvizsgálat keretében történő felülvizsgálatát. Az utóvizsgálatról készült jelentés szerint mind az áruházak eladóterében, mind a raktárban tartott Carex elnevezésű motorolajon az eljárás alá vont a címkéket lecserélte, az új címkék már nem tartalmazzák a kifogásolt részt.

A Versenytanács ezért arra tekintettel, hogy a vizsgált magatartás a verseny szabadságát, illetve tisztaságát csekély fokban veszélyeztette és az eljárás alá vont ügyfél vállalt kötelezettségének, mely szerint tartózkodik e magatartás folytatásától és a kárveszély esetére a szükséges intézkedéseket megteszi, eleget tett, a Tpvt. 76. § (3) bekezdés e) pontja értelmében az eljárást megszüntette.

Budapest, 2001. június 29.

Dr. Györffy István sk.
Dr. Bodócsi András sk.
Dr. Kállai Mária sk.
Kis Lászlóné