Vj-23/2001/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Hegedűs Andrea ügyvéd (1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11.) által képviselt Schneider Electric SA kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Schneider Electric SA irányítást szerezzen a Legrand SA felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1)

  A kérelmező franciaországi Schneider Electric SA (a továbbiakban: Schneider SA) 2001. január 15-én, szerződés alapján megszerezte a szintén franciaországi Legrand SA részvényeinek száz százalékát.

 • 2)

  Az 1) pont szerint részvényvásárláshoz - mint vállalkozások összefonódásához - a Schneider SA a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevői

A Schneider-csoport

 • 3)

  A Schneider SA és az általa közvetlenül és közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Schneider-csoport) a világ 130 országában - közte valamennyi európai országban - jelen vannak elektrotechnikai termékeikkel.

 • 4)

  A Schneider-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozások közül

  • a)

   a Merlin Gerin Zala Villamossági Készülékgyár Kft kismegszakítókat állit elő;

  • b)

   a Vertesz Elektronikai Kft különféle elektronikus irányító rendszereket gyárt;

  • c)

   a Schneider Electric Hungária Villamossági Rt a Schneider-csoport külföldön honos tagjai által gyártott termékeket, saját előállítású áramelosztó és szabályozó készülékeket, továbbá az a) és b) pontban említett két vállalkozás termékeit forgalmazza;

  • d)

   a Prodax Rt villamos szerelvények (villanykapcsolók, konnektorok stb.) gyártásával és értékesítésével foglalkozik.

 • 5)

  A 4) pontban említett vállalkozások 2000. évi nettó árbevétele és a csoporthoz tartozó külföldön honos vállalkozások Magyar Köztársaság területén 2000. évben elért nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - együttesen 15,8 milliárd forint volt.

A Legrand -csoport

 • 6)

  A Legrand SA és az általa közvetlenül és közvetve irányított vállalkozásokból álló vállalkozás csoport (a továbbiakban együtt: Legrand-csoport) szintén világméretben van jelen az elektrotechnikai termékek piacán.

 • 7)

  A Legrand-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozás, a Kontavill Villamosszerelési Rt áramelosztó készülékeket, valamint szerelvényeket gyárt és értékesít Magyarország egész területén.

 • 8)

  A Kontavill Villamosszerelési Rt 2000. évi nettó árbevétele és a Legrand-csoporthoz tartozó külföldön honos vállalkozások Magyar Köztársaság területén elért 2000. évi nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - együttesen 4,1 milliárd forint volt.

A résztvevők piaci helyzete

 • 9)

  A Schneider- és a Legrand-csoport által forgalmazott áruk mindegyike tekintetében több jelentős (részben hazai, részben külföldi) vállalkozás van jelen a magyar piacon. A mindkét vállalkozás csoport által egyaránt és jelentős mennyiségben forgalmazott hálózatépítési termékek, szerelvények gyártásával tíz további magyarországi vállalkozás foglalkozik.

 • 10)

  A Schneider- és a Legrand csoport részesedését az általuk forgalmazott egyes árucsoportok országos forgalmából a Táblázat mutatja.

Táblázat

A Schneider- és a Legrand-csoport részesedése a 2000. évi országos forgalomból

%

Árucsoport

Schneider

Legrand

Együtt

Nagyáramú főelosztók

13

-

13

Nagyáramú villamos energia elosztók

19

2

21

Kábelek, kábelcsatornák, kábellétrák, síncsatornák

5

-

5

Kisfeszültségű villamos elosztók

22

7

29

Hálózatépítési elemek, szerelvények

14

22

36

Villamos irányítástechnikai termékek

20

-

20

Középfeszültségű hálózatok irányítástechnikai termékei

47

-

47

Energiagazdálkodási rendszerek, ipari diszpécser központok

8

-

8

Folyamatcsatolók, távadók

25

-

25

Komplex villamos vállalkozás

8

-

8

 • 11)

  A Táblázat szerinti egyes árucsoportok felhasználási célja különböző, és azok egyike sem helyettesíthető ésszerűen más áruval, továbbá az előállításukhoz szükséges gépek, berendezések is eltérőek.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 12)

  A másik vállalkozás részvényei többségének, és azon keresztül irányításának megszerzése a Tpvt. 23.§ (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdésének a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 13)

  Az irányítást megszerző Schneider SA és az irányítása alá kerülő Legrand SA ugyan külföldön honos vállalkozások, azonban mindketten olyan vállalkozás-csoporthoz tartoznak, amelyeknek vannak magyarországi tagjai. Ily módon az összefonódás hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet, ezért arra az 1.§ alapján a Tpvt. hatálya kiterjed.

 • 14)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26.§ alapján a Schneider- és a Legrand-csoport tagjai) - Tpvt. 27.§ (1) és (2) bekezdése szerint számított - 2000. évi együttes nettó árbevétele 19,9 milliárd forint-, ezen belül az irányítás alá kerülő Legrand-csoport nettó árbevétele 4,1 milliárd forint volt, mire tekintettel az összefonódás a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

IV.

Az engedélyezés

 • 15)

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése értelmében a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (14.§) vagy annak jelentős részén.

 • 16)

  Az összefonódással érintett árupiacoknak (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) a 11. pontban foglaltak alapján a 10. pont táblázata szerinti árucsoportok minősülnek, míg érintett földrajzi piacnak (Tpvt. 14.§ (3) bekezdés) - figyelemmel az országos forgalmazásra - Magyarország egész területét tekintette a Versenytanács.

 • 17)

  Az előzőek szerinti piacok közül az összefonódásnak - a két vállalkozás-csoport közötti vertikális kapcsolat hiányában - azokon lehet hatása a gazdasági erőfölényre (és általában is a gazdasági versenyre), amelyeken a Schneider-csoport és a Legrand-csoport is jelen van, és így összefonódásuk következtében csökken az egymással versenyben álló vállalkozások száma (növekszik a koncentráció).

  17.1 A nagyáramú villamos energia elosztók és a kisfeszültségű villamos elosztók esetében a Schneider- és a Legrand-csoport együttes (30 százalékot nem meghaladó) piaci részesedése alapján az összefonódásnak nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai, tekintettel a Legrand-csoport azon belüli minimális (2, illetve 7 százalékos) piaci részesedésére is.

  17.2 A hálózat építési elemek és szerelvények esetében viszonylag jelentős (14+22=36 százalékos) piaci részesedéssel rendelkezik majd a Schneider-csoport. A Versenytanács azonban úgy ítélte meg, hogy e piaci részesedés nem vezet a Schneider-csoport gazdasági erőfölényes helyzetéhez, mert az adott piacon jelentkező nagyszámú (gyártó, illetve importáló) vállalkozás hatásos versenyt jelent majd a Schneider-csoport számára.

 • 18)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a pontja szerinti határozatában a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján - egyezően a Tpvt. 71.§ szerinti vizsgálói indítvánnyal - a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

V.

Eljárási kérdések

 • 19)

  Az ügyfelek (a kérelmező Schneider SA és az irányítása alá kerülő Legrand SA) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 20)

  A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 21)

  A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdése alapján kérhetik.

Budapest, 2001. május 11.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Kállai Mária sk.
Szabó Györgyi