Vj-52/2001/19

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Minda Gábor ügyvezető által képviselt Minorb Kft. (6237 Kecel, Soltvadkerti út 84.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson kívül- meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított, mivel tudomására jutott, hogy az eljárás alá vont RUBINTA termékcsaládjának palackjain lévő - a fogyasztók tájékoztatására szolgáló - jelölésekkel a fogyasztókat megtévesztheti.
Az eljárás alá vont társaság 1993. decemberében alakult meg. Fő tevékenységi köre különféle szörpök gyártása.
A RUBINTA szörpöket hat éve gyártja, akkor alakította ki a társaság vezetése a jelenleg is alkalmazott recepturát illetve technológiát. A társaság 13 féle ízű szörpöt, valamint négy fajta gyümölcsszörpöt gyárt és forgalmaz.

Az eljárás alá vont a RUBINTA szörpöket Kecel 150 km-es körzetében értékesíti. A vizsgálat megállapítása szerint a RUBINTA szörpök piaci részesedése, figyelembevéve a Magyarországi Üdítőital-, Gyümölcslé és Ásványvízgyártók Szövetségének titkára tájékoztatását az országos termelésből összesen mintegy 0,6 %.
Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény (ÉT) részletesen rendelkezik a fogyasztók szükséges tájékoztatásáról.
A 18. § (1) bekezdése szerint a belföldi forgalomba kerülő élelmiszer csomagolásán jól olvashatóan magyar nyelven közérthető módon kell feltüntetni a fogyasztók tájékoztatásához és az ellenőrzéshez szükséges kijelöléseket.
Jelölésnek minősülnek az adott élelmiszerre vonatkozó szavak, számok, védjegyek, képes ábrák és jelek, amelyeket az élelmiszer csomagolásán, címkéjén, gyűrűjén, gyűjtő csomagolásán helyeznek el (ÉT 18. § (2) bekezdés).

Az élelmiszerjelölésnek tartalmaznia kell: az élelmiszer pontos megnevezését, előállítójának vagy forgalmazójának nevét, nettó tömegét, illetve térfogatát, minőség- megőrzési időtartamát és az engedélyköteles élelmiszerek esetében az engedélyszámot. A jelölésnek olyannak kell lennie, amely nem vezeti félre a fogyasztót. (ÉT 19. § (2) bekezdés), ezért tartalmaznia kell az élelmiszer lényeges tulajdonságait, összetételét, rendeltetését, eredetét, előállítási módszerét.

A magyar élelmiszerkönyv (MÉK) irányelvei szerint a gyümölcsszörp olyan sűrűn folyó készítmény, amelyet friss, vagy tartósított gyümölcsléből, sűrített gyümölcsléből, gyümölcsvelőből, vagy ezek keverékéből cukor és adalékanyagok hozzáadásával állítanak elő és a vízben oldható száraz-anyagtartalma legalább 60,0 ref %. A vízalapú szörp olyan sűrűn folyó, a megnevezésére jellemző illatú és ízű készítmény, amelyet vízzel készített szirupból adalékanyagok hozzáadásával állítanak elő és vízoldható szárazanyag-tartalma legalább 50,0 ref%.
A vízalapú szörpöknél MÉK irányelve szerint tartalmaznia kell a termék megnevezésének a jelleget adó aroma nevét az "ízű szörp" szavakkal összekapcsolva. A gyümölcsszörpöknél pedig amennyiben a termék egyféle gyümölcsből készült a megnevezést a gyümölcs nevéből és a "szörp" szóból kell képezni.

A kiszerelés űrtartalmára vonatkozó szabályozás előírás nincsen, a vizsgálat megállapítása szerint a MÉK bizottság előadójának nyilatkozatára hivatkozva, így a termék tömegére vonatkozó kötelező előírás nincs.

A vizsgált termék címkéjén középen található "Az igazi RUBINTA természetes íz!" szlogen. Alatta középen "A RUBINTA" felirat, melynek i betűje felett a pontot egy narancs színű köröcske - szemmel, orral - jelképezi. Az eljárás alá vont gyümölcsszörpjeinek címkéjén a bal alsó sarokban a termék jellegétől függően a különféle gyümölcsök ábrái láthatók. A RUBINTA termékcsalád név utolsó betűjének jobb sarkában van az _ jelzés feltüntetve. A RUBINTA termékcsalád neve alatt található a címkéken, hogy milyen fajta gyümölcsös, illetve gyümölcsízű szörp van a a palackokban. A termékek megnevezése a MÉK előírásainak megfelel a vizsgálat megállapítása szerint. A RUBINTA ábrás szóvédjegy lajstromozása még nem történt meg, az jelenleg felfüggesztés alatt áll, mivel az eljárás alá vont egy érintő védjegy megszüntetésének megállapítása tárgyában nyújtott be a Szabadalmi Hivatalhoz beadványt.
Az eljárás alá vont képviselője arra hivatkozott, hogy a jóváhagyott gyártmánylap alapján gyártja a szörpöket, a termékek neve más részére bejegyzett oltalomban részesülő jogot nem sért. 2001. március 8-tól a RUBINTA narancs, valamint a RUBINTA málna ízű szörpön lévő 1000 grammos kiszerelési címkéken már nem szerepel az _ jelzés. A most elkészült őszi- és sárgabarackízű szörpök címkéjén sem szerepel az _ jelzés. A "természetes íz" megjelölését azért használja, mivel a termék természetazonos aromákat tartalmaz.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 8. § (1) bekezdése tiltja a gazdasági versenyben a fogyasztók megtévesztését. A 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása, vagy módja - tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.
A Versenytanácsnak abban a kérdésben kellett döntenie, hogy az eljárás alá vont termékei címkéjén használt jelzések közül valamelyik megvalósítja-e a Tpvt. által tilalmazott magatartást. Az eljárás alá vont a RUBINTA termékcsalád névre vonatkozóan nem rendelkezik a Szabadalmi Hivatalnál bejegyzett védjeggyel. Ezzel kapcsolatban a Versenytanácsnak az az álláspontja, hogy nem sértette meg az eljárás alá vont ennek feltüntetésével a Tpvt. 8. §-ban foglalt tilalmat, mivel a fogyasztó oldaláról nézve nem minősül a RUBINTA szörp lényeges tulajdonságának az a tény, hogy a szörp neve rendelkezik-e érvényes védjegy védelemmel, vagy sem. E körülmény versenytársi sérelmet okozhat, ez azonban a versenytörvény II. fejezetébe tartozó jogsértést valósíthat meg, amelyben az eljárás a Tpvt. 86. §-a alapján bírósági hatáskörbe tartozik. Az eljárás alá vont reklámszlogenje: "Az igazi RUBINTA természetes íz" a Versenytanács álláspontja szerint az egyidejűleg nagybetűkkel feltüntetett "ízű" szörp mellett a ésszerűen eljáró fogyasztó részére nem alkalmas megtévesztésre.
Az ésszerűen eljáró fogyasztó ugyanis tisztában van azzal, hogy egy bizonyos gyümölcs nevével feltüntetett ízű "szörp" nem gyümölcsből, hanem adalékanyag felhasználásával cukorszirupból készült, míg számára a természetes íz a Tpvt. 9. §-ának figyelembevételével azt jelzi, hogy az ízhatás a természetes ízhez közelít, és nem azt, hogy természetes alapanyagokból készül a gyümölcsízű szörp. Miután a versenyjog az átlagos ésszerűen eljáró fogyasztót védi, így a Versenytanács a címkéken nem talált olyan jelzést, amely ezeket a fogyasztókat megtéveszthette volna, az eljárást megszüntette.

A jogorvoslatra vonatkozó lehetőséget a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 2001. május 14.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné