Vj-63/2001/19

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Partos László ügyvéd Squarra & Partos Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 2. I/1.) által képviselt Kappa Packing B.V. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen az AssiDomän Sturovo a.s. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1.)

  A CVC irányítása alatt álló Startskottel 20896 AB 2001. március 11-én kelt adásvételi szerződést kötött a svédországi AssiDomän AB-vel annak hullámtermék üzletága megvásárlására, azon belül is az AssiDomän Sturovo a.s. részvényeinek megszerzésére, melyhez a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján 2001. április 5-én benyújtott kérelmében a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 2.)

  A szerződés szerint az eladó AssiDomän AB vállalta, hogy a szerződés létrejöttének időpontjától számított 3 éves időszak alatt nem folytat az értékesített üzletággal versenyben lévő tevékenységet.

 • 3.)

  2001. május 17-én a felek kiegészítő szerződést kötöttek, amelynek eredményeként az értékesített üzletágat - és azon belül az AssiDomän Sturovo a.s. részvényeit - a Kappa Packing B.V. szerezte meg.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4.)

  A kérelmező Kappa Packing B.V. - két kockázati tőke és befektetési alap kezelő - vállalkozás, a CVC Capital Partnerc (a továbbiakban: CVC) és a Cinven Group Limited (a továbbiakban: Cinven) közös irányítása alatt áll.

 • 5.)

  A Kappa Packing B.V. és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Kappa-csoport) csomagolástechnikai termékek gyártásával és értékesítésével foglalkoznak Európa számos országában.

 • 6.)

  A Kappa-csoport Magyarországra hullámkarton lemezt és hullámkarton dobozt értékesít, melyből 2000. évben 289 millió forint nettó árbevételt ért el.

 • 7.)

  A Cinven által irányított külföldön honos vállalkozások 2000. évben 356 millió forint nettó árbevételt értek el a Magyar Köztársaság területén

  • -

   automata alkatrészek;

  • -

   különleges vegyszerek;

  • -

   élelmiszergyártó berendezések;

  • -

   szőnyeg alátétek;

  • -

   speciális fröccsöntött műanyagok; valamint

  • -

   mezőgazdasági alkatrészek

értékesítéséből.

 • 8.)

  A CVC öt magyarországi vállalkozás felett rendelkezik irányítási joggal, amelyek 2000. évben

  • -

   gyümölcs- és zöldség kereskedelmi-;

  • -

   ásványvízgyártási-;

  • -

   nyomdaipari-;

  • -

   autóalkatrész forgalmazási-; valamint

  • -

   műbél gyártási

tevékenységből együttesen 7579 millió forint nettó árbevételt értek el.

Az AD-csoport

 • 9.)

  Az AssiDomän Sturovo a.s., valamint az irányítása alatt álló AssiDomän Obaly Sturovo a.s. részint közvetlenül, részint az irányításuk alatt álló AssiDomän Dunatrade Kft-n (a három vállalkozás a továbbiakban együtt: AD-csoport) keresztül hullám alappapírt, hullámkarton lemezt és hullámkarton dobozt értékesítenek Magyarországra.

 • 10.)

  Az AssiDomän A.s. és az AssiDomän Obaly Sturovo a.s. - az AssiDomän Dunatrade Kft részére történt értékesítés nélkül - 1478 millió forint nettó árbevételt értek el 2000. évben a Magyar Köztársaság területén.

 • 11.)

  Az AssiDomän Dunatrade Kft. 2000. évi nettó árbevétele 1172 millió forint volt.

 • 12.)

  Az AssiDomän AD hullámtermék üzletágához tartozó további vállalkozások 2000. évben nem értek el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

III.

A résztvevők piaci helyzete

 • 13.)

  Hullámtermékeket több magyarországi vállalkozás - Dunapack Rt., Brondo Kft., Duropack Kft. - gyárt és forgalmaz, és több jelentős külföldi vállalkozás (pl. a svédországi SCA) is jelen van termékeivel a magyar piacon.

 • 14.)

  A Kappa és az AD-csoport részesedését a hullámtermékek magyarországi forgalmából a Táblázat mutatja be.

A Kappa- és az AD-csoport részesedése a hullámtermékek magyarországi forgalmából (%)

Árucsoport

Kappa

AD

Összesen

Hullám alappapír

-

4,1

4,1

Hullámkarton lemez

3,5

6,6

10,1

Hullámkarton doboz

0,2

7,3

7,5

Együtt

0,7

6,2

6,9

 • 15.)

  A Cinven és a CVC által irányított vállalkozások a magyar piacot érintően nem állnak vevő-eladói kapcsolatban a Kappa- és az AB-csoport tagjaival.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 16.)

  A másik vállalkozás részvényei többségének megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdésének a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 17.)

  A közvetlen irányítást megszerző Kappa Packing B.V. és az irányítása alá kerülő AssiDomän Sturovo a.s. ugyan külföldön honos vállalkozások, azonban mindkét vállalkozás olyan vállalkozás-csoport tagja, amely áruit forgalomba hozza Magyarországon. Ily módon az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, ezért arra az 1. § alapján a Tpvt. hatálya kiterjed.

 • 18.)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján a Kappa- és az AB-csoport tagjai, továbbá a CVC és a Civen által irányított vállalkozások) 2000. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdése szerint számított - együttes nettó árbevétele (10874 millió forint) meghaladta a tízmilliárd forintot, továbbá az irányítása alá kerülő AD-csoport 2000. évi nettó árbevétele (2650 millió forint) az ötszázmillió forintot, ezért az összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kellett kérni.

V.

Engedélyezés

 • 19.)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 20.)

  Összefonódással érintett piacként a Versenytanács a hullámtermékek magyarországi piacát vizsgálta, és úgy ítélte meg, hogy

  • -

   akár az egyes hullámtermékek (alappapír, lemez, doboz),

  • -

   akár (az esetleges, de nem vizsgált kínálati helyettesítésre tekintettel) a hullámtermékek egésze

minősül érintett árupiacnak, az összefonódás résztvevőinek együttes piaci részesedése alapján (lásd a 14. pont Táblázatát) az összefonódásnak horizontális összefüggésben nem lehetnek káros versenyhatásai.

 • 21.)

  Az összefonódásban résztvevő vállalkozáscsoportok között nincs vevő-eladó kapcsolat, mire tekintettel vertikális összefüggésben sem valószínűsíthetők káros versenyhatások.

 • 22.)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában, a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján - egyezően a Tpvt. 71. § szerinti vizsgálói indítvánnyal - a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

 • 23.)

  Az engedély a Tpvt. 30. § (5) bekezdése alapján kiterjed a 2.) pont szerinti versenykorlátozásra, mert az a Versenytanács kialakult gyakorlata (Elvi állásfoglalások 90., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám) szükséges az összefonódás megvalósításához.

 • 24.)

  Az alacsony piaci részesedésre, továbbá az annak meghatározásához szükséges és elégséges információk egyszerű hozzáférhetőségére tekintettel a Versenytanács - eddigi gyakorlatával (Vj-40/2001.) összhangban - alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

VI.

Eljárási kérdések

 • 25.)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 26.)

  Az ügyfelek (az eredeti kérelmező helyébe a Tpvt. 53. § (1) bekezdése alapján belépő Kappa Packing B.V. és az irányítása alá kerülő AssiDomän Sturovo a.s.) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 27.)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. június 21.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Vérné dr. Labát Éva sk.
dr. Kállai Mária sk.
Kis Lászlóné