Vj-82/2001/29

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Máttyus Ádám ügyvéd (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12.) által képviselt Continental AG. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a TEMIC TELEFUNKEN microelectronic GmbH felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

 • 1.

  A Continental AG a 2001. április 9-én kötött megállapodással megszerezte a TEMIC TELEFUNKEN microelectronic GmbH (a továbbiakban: TEMIC GmbH) üzletrészeinek 60 százalékát, melyhez - mint vállalkozások összefonódásához - a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján 2001. május 5-én benyújtott kérelmében a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 2.

  A Continental AG és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Continental-csoport) gumiabroncsok, gépjármű rendszerek és egyéb a gépjárművekhez kapcsolódó műszaki termékek gyártója és értékesítője a világ számos országában.

 • 3.

  A Continental-csoporthoz négy magyarországi vállalkozás tartozik, melyek közül

  • -

   a Continental Hungária Kft. a Continental-csoporthoz tartozó külföldön honos vállalkozások által gyártott gumiabroncsok magyarországi nagykereskedelmével foglalkozik, az FSG Hungária Franchise Service Kereskedelmi Kft. pedig a gumiabroncsok kereskedelme területén a franchise tevékenység szervezését végzi;

  • -

   a Continental Teves Automativ Systems Magyarország Kft. elektronikus biztonsági rendszereket és fékrendszereket-, a ContiTech Hungária Ipari Kft. pedig gumicsöveket gyárt és exportál a Continental-csoporthoz tartozó külföldön honos vállalkozások részére.

 • 4.

  A 3. pontban említett vállalkozások 2000. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 17,5 milliárd forint volt. A Continental-csoport külföldön honos tagjai Magyarországra kizárólag a csoporthoz tartozó vállalkozások részére értékesítettek.

 • 5.

  A Continental-csoport a magyarországi gumiabroncs forgalomból 10 százalékkal részesedik.

 • 6.

  A TEMIC GmbH olyan gépjármű-elektronikákat gyárt, amelyek a motor teljesítményének és a vezetés biztonságának növelésére alkalmasak.

 • 7.

  A TEMIC GmbH irányítási joggal rendelkezik a TEMIC Telefunken microelectronic Hungary Kft. (a továbbiakban: TEMIC Kft.) felett, amely gépkocsi-ülésbeállítókat gyárt és értékesít nagyobb részben közvetlenül exportra, kisebb részben pedig egy - azt tovább exportáló - magyarországi vállalkozás részére.

 • 8.

  A TEMIC KFt. 2000. évi nettó árbevétele 15,8 milliárd forint volt. A TEMIC GmbH és az általa irányított külföldön honos vállalkozások a Magyar Köztársaság területén 2000. évben nem értek el nettó árbevételt.

II.

 • 9.

  A TEMIC GmbH üzletrészei többségének a Continental AG által történő megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdésének a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül, melyre - jóllehet külföldön honos vállalkozás között jön létre - kiterjed a Tpvt. hatálya, mert mindkét vállalkozás rendelkezik irányítási joggal magyarországi vállalkozás(ok) felett, vagyis az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén (Tpvt. 1. §).

 • 10.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. §) nettó árbevételi adatai meghaladják a Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerinti küszöbszámokat, ezért az összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

 • 11.

  A Continental AG irányítása alá kerülő TEMIC GmbH, és az általa irányított külföldön honos vállalkozások, továbbá az általa irányított magyarországi vállalkozás a TEMIC Kft. árui sem kerülnek felhasználásra Magyarországon, ezért az összefonódásnak horizontális és vertikális összefüggésben sem valószínűsíthetők a magyar piacot érintő káros versenyhatásai. Ezért a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában, a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján - egyezően a Tpvt. 71. § szerinti vizsgálói indítvánnyal - a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

 • 12.

  Az előzőekre tekintettel a Versenytanács alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély nyilvánvalóan nem tagadható meg.

III.

 • 13.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 14.

  Az ügyfelek (a kérelmező Continental AG és az irányítása alá kerülő TEMIC GmbH) képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 15.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. június 21.

dr. Bodócsi András sk. előadó
dr. Kállai Mária sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Ágoston Marika