Vj-139/2001/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Kelemen László András ügyvéd (Szabó, Kővári, Tercsák és Társai Ügyvédi Iroda, 1132 Budapest, Váci u. 20.) által képviselt Sanmina Corporation és SCI Systems Inc. kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelmére meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Sanmina Corporation irányítást szerezzen az SCI Systems Inc. felett.

A határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

I. A tényállás

I.1. A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A Sanmina Corporation (Egyesült Államok, San Jose) a SCI Systems Inc. (Egyesült Államok, Huntsville) felett - a 2001. július 13-án megkötött átszervezési tervről szóló megállapodás értelmében - közvetlen kizárólagos irányítást szerez oly módon, hogy a Sanmina részvénycsere útján megszerzi az SCI Systems szavati jogot biztosító részvényeinek 100%-át.

 • 2.

  A Sanmina arra kérte a Gazdasági Versenyhivatalt, hogy a Sanmina Corporation (továbbiakban: Sanmina) irányítás szerzését az SCI Systems Inc. (továbbiakban: SCI) felett a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján, a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontja szerint 45 napon belül engedélyezze.

I. 2. Az összefonódás résztvevői

 • 3.

  A Sanmina és az SCI két olyan amerikai székhelyű multinacionális vállalat, amelyek a világ számos országában jelen vannak leányvállalataik által. Mindkét vállalkozás tőzsdén jegyzett cég, irányítási viszonyt velük kapcsolatban megállapítani nem lehet.

 • 4.

  Magyarországon a Segerström & Svensson Magyarország Alkatrészgyártó Kft-t (a továbbiakban: Segerström Magyarország) egy svéd leányvállalatán keresztül ellenőrzi a Sanmina, a SCI pedig a SCI Magyarország Elektronikai Gyártó Kft-t (a továbbiakban: SCI Magyarország) irányítja, szintén egy másik, külföldi leányvállalaton keresztül.

 • 5.

  A Sanmina cégcsoport a világpiacon az egyik független EMS szolgáltató OEM számára. Egy elektronikai végtermékgyártó (OEM) termékek és szolgáltatások széles körét igényli ahhoz, hogy termékét elő tudja állítani - e szolgáltatások és termékek alkotják az elektronikai gyártási szolgáltatások (EMS) körét. Magában foglalja a tervezést, nyomtatott áramkörök és számítógép alaplapok gyártását és összeszerelését, kábelek gyártását, fémdobozok gyártását, rendszerintegrációt, tesztelést és javítást, beszerzés és raktármenedzsmentet, valamint a csomagolást és terjesztést is. Az eredeti végtermék gyártó, az OEM e tevékenységeket vagy maga végzi el, vagy kihelyezi az EMS igényét más OEM-hez, vagy független EMS szolgáltatóhoz. Függetlennek az az EMS szolgáltató minősül, amelyet nem irányít egyetlen OEM sem.

 • 6.

  A Sanminának több mint 50 gyáregysége van világszerte, amelyek elsősorban komplex nyomtatott áramkör és alaplap összeszerelést végeznek. A Segerström Magyarország Pécsen működő vállalkozás, amely EMS termékpiacra, mint szolgáltatási piacra jellemző tevékenységeket végez.

 • 7.

  Az SCI szintén független EMS szolgáltató OEM számára, több mint 50 gyártóegységgel szerepel a világban. Széles körű tevékenysége magában foglalja elektronikus rendszerek félkészre vagy végső készre szerelését, gyártását és tesztelését. Az SCI Magyarország 1997-ben, Tatabányán építette fel zöldmezős beruházásként gyáregységét. A 2000-ben elvégzett bővítés eredményeként a térség legnagyobb foglalkoztatójának számít. Az európai késztermékgyártók számára nagy mennyiségben gyárt számítógép alaplapokat, műholdvevő beltéri egységeket és nyomtatókat.

 • 8.

  Mindkét magyarországi leányvállalat vámszabad területi társaságként működik, könyveiket konvertibilis valutában vezetik. Az SCI Magyarország teljes nettó árbevétele 70.337 millió Ft., a Segerström Magyarország teljes nettó árbevétele 1.236 millió Ft.

 • 9.

  A Segelström Magyarország 2000. nyarától működik vámszabad területi társaságként, ezen időpont előtt értékesített belföldön is az EMS Elcoteq Hungary Kft részére, amely azonban vámszabad területi társaságként exportra gyártott. Az SCI Magyarország-nak nem volt magyarországi árbevétele. Az érintett magyar leányvállalatok fontosabb vevői: Dell Products (Írország), ECI TELECOM (Izrael), Hewlett-Packard Espanola (Spanyolország) és a Philips Consumer Electronic (Hollandia). Egyik vámszabad területi társaságnak sem volt magyarországi beszállítója.

II. Jogi értékelés

II. 1. A Tpvt. hatálya

 • 10.

  A Tpvt. 1. §, második mondat szerint a törvény hatálya kiterjed - a tisztességtelen versenymagatartások, illetve a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolását kivéve - a vállalkozások külföldön tanúsított piaci magatartására is, ha annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet. Jelen esetben e rendelkezésre alapozottan kell a Tpvt. hatályának fennállását értékelni, mivel az összefonódás nem magyarországi vállalkozások között jön létre.

 • 11.

  Az I.1. pontban leírt tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül, amennyiben a Sanmina közvetlen irányítást szerez a tőle független SCI felett azáltal, hogy megszerzi a szavazati jogot biztosító részvények 100 %-át.

 • 12.

  A Versenytanács 1. sz. elvi állásfoglalása szerint két külföldön honos vállalkozás összefonódásának hatása akkor érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, ha mindkét vállalkozás rendelkezik irányítási joggal magyarországi vállalkozás felett. Ez a helyzet jelen esetben is fennáll, így a Tpvt. hatálya megállapítható.

II.2. Az összefonódás és a bejelentési küszöb

 • 13.

  A Tpvt. 26. § értelmében érintett vállalkozások az összefonódásban közvetlenül, illetve közvetve részt vevő vállalkozások. Közvetlen résztvevők azok, akik között az összefonódás létrejön, jelen esetben a két egyesült államokbeli vállalkozás. Közvetett résztvevőknek minősülnek e szakasz (3) bekezdése alapján a Sanmina és a SCI leányvállalatai, mind a külföldiek, mind a Magyarországon honosak.

 • 14.

  Az összefonódásban érintett vállalkozások Tpvt. 26. § szerinti, 2000. évi együttes nettó árbevétele meghaladja a 10 milliárd Ft-ot, az irányítás alá kerülő SCI nettó árbevétele ugyanezen évben 500 millió Ft. felett volt, ezért az összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

II. 3. Az összefonódás engedélyezése

 • 15.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

 • 16.

  Jelen eset sajátosságaira tekintettel - és egyben követve a korábbi gyakorlatot 1 - a Versenytanács nem tartotta szükségesnek precízen meghatározni az érintett piacot, értékelni a piac szerkezetét, az összefonódással járó előnyöket és hátrányokat.

  1 Vj-20/2000 Elcoteq/Nokia/Immolease (VfÉ 2000. évi 4. szám)

 • 17.

  Az összefonódásban közvetlenül érintett vállalkozások nem résztvevői a magyar piacnak, külföldi honosságú leányvállalataik sem exportálnak Magyarországra.

 • 18.

  A Segerström Magyarország és az SCI Magyarország - a két vámszabad területi társaság - mind társasági jogilag, mind fizikailag jelen vannak Magyarországon, versenyjogi szempontból azonban nem bírnak nagyobb hatással a magyar piacra, mint egy tisztán küldi, hazánkba nem exportáló küldi vállalkozás. Az ország területén lényegében nem adnak el árut, ha a közeljövőben adnának is el, azt nem tehetik kedvezőbb feltételek mellett, mintha külföldi székhelyűek lennének.

 • 19.

  A magyar leányvállalatok forgalma ugyan eléri nominálisan a bejelentési küszöböt, az árbevétel azonban kizárólag nem Magyarország területén eladott árukból származik.

 • 20.

  A Versenytanács ezek alapján - összhangban a vizsgáló jelentésével - megállapíthatónak tartotta, hogy az összefonódás az érintett termékkör tekintetében a gazdasági versenyt nem érinti és ezért a kérelem szerinti irányításszerzést a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján engedélyezte.

III. Eljárási kérdések

 • 21.

  A Versenytanács a határozatot az ügyfél kérelmének megfelelően tárgyaláson kívül, a Tpvt. 63. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, rövid engedélyezési eljárásban hozta, mivel az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem volt megtagadható.

 • 22.

  Mivel az ügyfél a 2 millió Ft. eljárási díjat befizette, arról külön rendelkezni nem kellett.

 • 23.

  A kérelmezőket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

Budapest, 2001. október 8.

Dr. Tóth Tihamér s.k. előadó
Dr. Kállai Mária s.k.
Dr. Bara Zoltán s.k.
Véghelyi Ágnes