Vj-213/2001/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Jakucs Zoltán ügyvéd (Jakucs és Társai Ügyvédi Iroda, 1061 Budapest, Andrássy út 36.) által képviselt TOTAL Hungária Kereskedelmi Kft kérelmezőnek vállalkozások összefonódása tárgyában indult eljárásban -tárgyaláson kívül -meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen az ELF OLAJ Hungária Kereskedelmi Kft felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmező TOTAL Hungária Kereskedelmi Kft 2000. november 30-án aláírt üzletrész átruházási szerződéssel megvásárolta a korábbi tulajdonostól az ELF OLAJ Hungária Kft üzletrészeinek száz százalékát.

A kérelmező az üzletrész megvásárlásához -mint vállalkozások összefonódásához -a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24.§-a alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

A TOTAL Hungária Kereskedelmi Kft (a továbbiakban: TOTAL Kft) a TOTALFINA ELF franciaországi vállalkozás csoport tagja. Fő tevékenysége üzemanyagok, kenőanyagok kis- és nagykereskedelmi értékesítése, mellyel 1999. évben 22,7 milliárd Ft nettó árbevételt ért el. Az üzemanyag forgalmazásban 4 % körüli, a kenőolaj értékesítésben 5,7 %-os piaci részesedéssel rendelkezik.
A TOTAL Kft 1999-ben megvásárolta a propánbután gáz előállítással és forgalmazással foglakozó TOTALGAZ Hungária Kft üzletrészeinek száz százalékát, majd a társaság 2000. XII. 31-én beolvadt a TOTAL Kft-be.

Az ELF OLAJ Hungária Kereskedelmi Kft (a továbbiakban: ELF OLAJ Kft) szintén a TOTALFINA ELF vállalkozás csoport magyarországi leányvállalata, kenőolajok forgalmazását végzi. 1999. évben 233 millió Ft nettó árbevételt ért el, piaci részesedése a kenőolaj forgalmazásban 0,5 %-os volt.

A TOTALFINA ELF vállalkozás csoport az összefonódás résztvevőin kívül hat magyarországi taggal rendelkezik, s hat külföldön honos leányvállalata is importja révén részt vesz a különféle festékek, ragasztó-, tömítő anyagok, valamint háztartási és egyéb vegyi anyagok hazai értékesítésében.
E társaságok 1999. évi nettó árbevétele, továbbá a külföldön honos tagoknak a Magyar Köztársaság területén 1999. évben elért nettó árbevétele -az egymás közötti forgalom nélkül -együttesen 21,5 milliárd Ft volt.

III.

A Tpvt. 71.§ (1) bekezdése alapján készült jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti üzletrész vásárlás engedélyezését indítványozta.

IV.

A kérelem szerinti üzletrész vásárlás a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b) és (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

Az összefonódás közvetlen résztvevőinek -TOTAL Kft és ELF OLAJ Kft -valamint közvetett résztvevőinek -TOTALFINA ELF vállalkozás csoport további tagjai -1999. évi nettó árbevétele, illetve a külföldön honos leányvállalatok Magyarországon elért együttes nettó árbevétele, az egymás közötti forgalom nélkül számítva 44,5 milliárd Ft volt, meghaladta -a Tpvt. 24.§ (1) bekezdésében az engedélykérési kötelezettség egyik feltételeként meghatározott -tíz milliárd forintot.
Az irányítás alá kerülő ELF OLAJ Kft 1999. évben 233 millió forint nettó árbevételt realizált, azaz nem érte el az ötszáz millió forintot; azonban a kérelmező TOTAL Kft 1999. évben a TOTALGAZ Hungária Kft-vel összefonódást valósított meg, melynek az irányítás szerzést megelőző 1998. évi nettó árbevétele 6,6 milliárd Ft volt. Így a Tpvt. 24.§ (2) bekezdése szerint, az engedélykérési kötelezettség másik feltételét képező törvényi küszöbérték is fennáll, mert a jelen kérelem tárgyát képező összefonódást megelőző két évben összesen a kérelmező irányítása alá kerülő vállalkozások ötszáz millió forint feletti nettó árbevételt értek el.
Ezek alapján a kérelem szerinti összefonódás engedélykötelesnek minősül.

V.

A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, amennyiben az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

A kérelem szerinti összefonódás résztvevői a Tpvt. 15.§ (1) bekezdés b) pontja alapján egymástól nem független vállalkozások, mert azok részben közvetlen módon, részben közvetetten a TOTALFINA ELF S.A. irányítása alatt állnak.
A versenytanács állandó gyakorlata szerint az egymástól nem független vállalkozások közötti, az egy vállalkozás csoporton belül történő irányításszerzés a gazdasági versenyhelyzetet nem befolyásolja, miután e vállalkozások a Tpvt. 12.§ b) pontjában foglaltak szerint összefonódás megvalósítása nélkül is tevékenységüket összehangolva léphetnek fel a piacon.

Ezt figyelembevéve a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatával -a vizsgálati indítvánnyal egyezően -az összefonódást engedélyezte.

VI.

Az ügyfelek -a TOTAL Kft és az irányítása alá kerülő ELF OLAJ Kft -képviselőjük útján a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján határozatát tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdés szerinti eljárási díjat megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatozóan a Tpvt. 83.§ (1) és (2) bekezdései rendelkeznek.

Budapest, 2001. április 11.

Fógel Jánosné dr. sk előadó
dr. Bodócsi András sk
dr. Sólyom Eszter sk
Szabó Györgyi