Vj-177/2001/26

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. Csabai Mariann ügyvéd (Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Ügyvédi Iroda, 1944 Budapest, Szabadság tér 7.) által képviselt GlaxoSmithKline Biologicals Gyógyszergyártó és Forgalmazó Kft. összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként résztvett a Humán Oltóanyagtermelő és Gyógyszergyártó Rt. (2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 82.) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező megvásárolja a Humán Oltóanyagtermelő és Gyógyszergyártó Rt. Vakcina Üzletágát.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesitéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

Az összefonódás résztvevői

A GSK-csoport

 • 1)

  A kérelmező GlaxoSmithKline Biologicals Gyógyszergyártó és Forgalmazó Kft.-t (a továbbiakban: GSK Biologicals Kft.) 2001. július 9-én alapította a belgiumi GlaxoSmithKline Biologicals Manufacturing S.A. (a továbbiakban: GSK Biologicals S.A.), a Humán Oltóanyagtermelő és Gyógyszergyártó Rt. (a továbbiakban: Humán Rt.) Vakcina Üzletágának megvásárlása céljából. A GSK Biologicals Kft. ezidáig gazdasági tevékenységet nem végzett.

 • 2)

  A GSK Biologicals S.A. az angliai GlaxoSmithKline plc. által közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások által alkotott - a világ egész területére kiterjedően gyógyszergyártással és forgalmazással foglalkozó - vállalkozáscsoport (a továbbiakban: GSK csoport) tagja.

 • 3)

  A GlaxoSmithKline plc. a SmithKline Beecham plc. és a Glaxo Wellcome plc. összefonódásával jött létre 2000. december 27-én. Az összefonódást, melynek következtében 2000. december 31.-i fordulónappal

  • -

   az 1999. évben 5,9 milliárd nettó árbevételt elért Glaxo Wellcome Gyógyszertermelő és Kereskedelmi Kft. beolvadt

  • -

   az 1999. évben 8,5 milliárd forint nettó árbevételt elért SmithKline Beecham Gyógyszer és Egészségvédelmi Kft.-be (jelenlegi neve: GlaxoSmitKline Gyógyszer és Egészségvédelmi Termékek Kft., a továbbiakban: GSK Gyógyszer Kft.)

a Gazdasági Versenyhivatal Vj-28/2001/33. számú határozatával engedélyezte.

 • 4)

  A GSK-csoport termékeit a GSK Gyógyszer Kft. forgalmazza Magyarországon. A GSK Gyógyszer Kft. és az abba beolvadt Glaxo Wellcome Gyógyszertermelő és Kereskedelmi Kft. 2000. évben együttesen 14,5 milliárd forint nettó ábevételt ért el. A GSK-csoport részesedése a magyarországi gyógyszerforgalomból mintegy 6 százalék.

A Humán Rt. Vakcina Üzletága

 • 5)

  A gyógyszergyártással foglalkozó Humán Rt. részvényeinek 98 százaléka a világszerte gyógyszerek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó izraeli Teva-csoport tagjainak tulajdonában van.

 • 6)

  A Humán Rt. Vakcina Üzletága (a továbbiakban: Üzletág), az 1991. évben épült (és 1998-1999. években részben felújított) Vakcina üzemben a tetanusz, a diftéria és a pertuszisz elleni védőoltások alapanyagául szolgáló gyógyszeralapanyagot (a továbbiakban együtt: DTPw antigén) állit elő.

 • 7)

  A DTPw antigént a Human Rt. belföldön nem értékesít

  • -

   annak kisebb részét saját maga dolgozza fel gyógyszervégtermékké (vakcinává);

  • -

   nagyobb részét pedig exportálja a GSK Biologicals S.A. részére.

 • 8)

  A DTPw vakcinákat a HUMAN Rt.

  • -

   részben belföldön értékesíti, alapvetően az Országos Epidemiológiai Központ által kiirt tenderpályázatokon elnyert megrendelésekre;

  • -

   részben pedig exportálja.

 • 9)

  Az Üzletág az DTPw antigének és vakcinák értékesítéséből 2000. évben 975 millió forint nettó árbevételt ért el, melyből 169 millió forintot tettek ki a belföldre történt eladások, míg az export értékesítés nettó árbevétele 806 millió forint volt.

II.

A DTPw piacok jellemzői

 • 10)

  A DTPw antigének (mint alapanyagok) és a DTPw vakcinák (mint az antigénekből készült végtermékek) értelemszerűen nem helyettesítik egymást.

 • 11)

  A DTPw antigének előállításával Magyarországon kizárólag a Humán Rt. foglalkozik, és miután annak vakciánává történő feldolgozását is csak a Humán Rt. végzi, DTPw antigének import útján sem kerülnek be Magyarországra.

 • 12)

  DTPw vakcinából a Humán Rt. termékein kívül az Aventis-Pasteur nemzetközi vállalkozáscsoport által gyártott Tetracoq elnevezésű termék van forgalomban Magyarországon.

 • 13)

  DTPw antigéneket és vakcinákat több nagy nemzetközi gyógyszergyártó vállalkozás-csoport (Aventis-Pasteur, Berha, Kaketsuken, Powderject, Rhein Biotech) is előállít, és számos kisebb gyártó is működik. Világszerte - és ezen belül Európában is jelentős - kapacitás többlet van. A DTPw antigének és vakcinák széles körből beszerezhetők, figyelemmel arra is, hogy a termék jellege miatt a szállítási költségek nem számottevőek. Európában a legnagyobb gyártókapacitások Németországban, Hollandiában és Dániában találhatók.

 • 14)

  A GSK-csoport tagjai DTPw antigének előállításával nem foglalkoznak. A DTPw vakcinák tekintetében részesedésük a világtermelésből 5 százalék körül van.

III.

A kérelmezett összefonódás

 • 15)

  A GSK 2001. október 15-én Adásvételi Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött a Humán Rt.-vel az Üzletág megvásárlására. A Szerződés értelmében az Üzletág magában foglalja a Humán Rt.-nek a DTPw antigének és vakcinák kutatásával, fejlesztésével és gyártásával kapcsolatban - közvetlenül a Szerződés aláírása előtt - folytatott tevékenységét, beleértve az ahhoz kapcsolódó vagyontárgyakat is.

 • 16)

  A Szerződés értelmében a Human Rt. kötelezettséget vállalt arra, hogy öt évig nem szerez érdekeltséget vagy részesedést - akár közvetve, akár közvetlenül -olyan vállalkozásban, amely fő tevékenységként DTPw antigének és/vagy vakcinák fejlesztésével, gyártásával vagy forgalmazásával foglalkozik, továbbá - a GSK Biological Kft. írásbeli hozzájárulása nélkül - nem forgalmaz a DTPw vakcinákkal versenyző termékeket. Az előzőek alól kivételt képez azon vakcinák 3 éven belüli értékesítése (a Magyar Köztársaság és Banglades területén), amelyeket a Humán Rt. a Szerződést megelőzően gyártott antigénekből állit elő.

 • 17)

  A Szerződés szerinti Üzletág vásárláshoz - mint vállalkozások összefonódásához - a kérelmező a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen paci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. A kérelem benyújtására 2001. október 27-én került sor. A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlásnak a kérelmező 2001. november 12.-én tett eleget.

 • 18)

  A kérelmező az engedélykérési kötelezettséget arra alapította, hogy az Üzletág - mint vállalkozásrész - 2000. évi nettó árbevétele ugyan nem érte el a Tpvt. 24.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti 500 millió forintos küszöbértéket, a kérelmezett összefonódást megelőző két évben azonban GSK-csoport 500 millió forintot meghaladó összefonódást hajtott végre (lásd 3. pont), vagyis a Tpvt. 24. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az engedélykérési kötelezettség fennáll.

 • 19)

  Kérelmében hivatkozott arra a kérelmezett összefonódás nem hoz létre és nem erősít meg gazdasági erőfölényt az érintett piacon, mert annak eredményeként nem következik be változás sem a piac szerkezetében, sem a piac szereplői között fennálló horizontális, illetve vertikális kapcsolatokban.

IV.

A vizsgálat és a vizsgáló indítvány

 • 20)

  A Gazdasági Versenyhivatal által közvetlenül megkeresett szakmai és érdekképviseleti szervek

  • -

   az Országos Gyógyszerészeti Intézet;

  • -

   a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége; valamint

  • -

   az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete

egységesen úgy foglaltak állást, hogy a kérelmezett összefonódás nem befolyásolná a magyar piacot.

 • 21)

  A véleményadásra szintén felkért Országos Epidemiológiai Központ problémásnak tartotta ugyan, hogy nincs előirt kötelezettség a magyar piacnak DTPw vakcinákkal való ellátására, jelezte azonban, hogy ez nem a kérelmezett összefonódás következménye, mert a HUMAN Rt. korábbi ellátási kötelezettsége már korábban, annak külföldi tulajdonba kerülésekor megszűnt.

 • 22)

  A Tpvt. 71.§ (1) bekezdés szerinti jelentésben a vizsgáló a kérelmezett összefonódás engedélyezését indítványozta.

V.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 23)

  A Tpvt. 23.§ (1) bekezdésének a) pontja értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, ha a vállalkozás része a vállalkozástól független vállalkozás részévé válik.

 • 24)

  A Tpvt. 23. § (5) bekezdése szerint vállalkozásrésznek minősülnek az olyan eszközök vagy jogok, amelyek megszerzése elégséges a piaci tevékenység végzéséhez, mely feltételnek az Üzletág megfelel, ezért annak GSK Biologicals Kft. általi megvásárlása vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 25)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján a GSK-csoport tagjai és az Üzletág) - Tpvt. 27. § alapján számított - 2000. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az Üzletágé (975 millió forint) az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

 • 26)

  Megjegyzi a Versenytanács , hogy Magyarországon honos vállalkozás (illetve vállalkozásrész) esetében nettó árbevételként a belföldi értékesítésből és az exportból elért nettó árbevétel összeget kell számításba venni, a Tpvt. 27. § (2) bekezdése ugyanis kizárólag a külföldön honos vállalkozások tekintetében rendelkezik, úgy, hogy a Magyar Köztársaság területén eladott árukból elért nettó árbevételt kell figyelembe venni. Ezért a Versenytanács nem a kérelemben hivatkozott (lásd 18. pont) Tpvt. 21.§ (1) bekezdés b), hanem a) pontjára alapítottan állapította meg az engedélykérési kötelezettség fennállását.

VI.

A versenyhatások

 • 27)

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14.§) vagy annak jelentős részén.

 • 28)

  Összefonódással érintett piac(ok)nak az(ok) minősülnek, amely(ek)en az összefonódás valamely - akár közvetlen, akár közvetett - résztvevője piaci tevékenységet fejt ki. E piacok közül azonban az összefonódásnak - speciális helyzeteket leszámítva - csak azokon lehet hatása a gazdasági erőfölényre (és általában is a gazdasági versenyre), amelyeken az összefonódásban résztvevő két vállalkozáscsoport legalább egy-egy tagja jelen van (lehet), akár vevőként, akár eladóként. Ha ugyanis a két vállalkozás-csoport:

  • -

   azonos piac azonos (vevői vagy eladói) oldalán tevékenykedik, akkor horizontális összefüggésben összefonódásuk esetén csökken az egymással versenyben álló vállalkozáscsoportok száma (növekszik a koncentráció); illetve, ha

  • -

   azonos piac ellentétes oldalán helyezkedik el, akkor a köztük meglevő (lehetséges) vevő-eladó (vertikális) kapcsolat jellegének - az összefonódás alapján bekövetkező - megváltozásából adódóan lehetnek káros hatásai az összefonódásnak a gazdasági versenyre.

Az érintett piacok

 • 29)

  Az előzőekkel összefüggésben az összefonódásnak nem lehetnek érdemi versenyhatásai a GSK-csoport által forgalmazott gyógyszerek tekintetében, ezért a Versenytanács az érintett árupiacok (Tpvt. 14.§ (2) bekezdés) közül részletesen a DTPw antigéneket és vakcinákat vizsgálta. Ezen áruk szempontjából földrajzi piacnak (Tpvt. 14.§ (3) bekezdés) minimálisan Magyarország egész területe minősül, mert azok jelentős költségkülönbségek nélkül eljuttathatók bármely hazai felhasználóhoz. Ugyanakkor az adott termékek esetében, azok relatíve alacsony szállítási költségére tekintettel a lehetséges importot (amely ténylegesen csak a vakcina esetében van), mint gyors - és ezáltal a piac szereplőinek magatartásra befolyással bíró - piacralépési lehetőséget figyelembe vehetőnek találta a Versenytanács.

A DTPw antigének

 • 30)

  A DTPw antigének esetében az összefonódás következtében a korábbi kizárólagos hazai termelés a Humán Rt.-től a GSK Biologicals Kft.-hez kerül, vagyis egy olyan vállalkozáshoz, amely ezen a piacon jelenleg nincs jelen: sem ténylegesen, sem lehetséges importálóként, mert a GSK-csoport egyetlen tagja sem foglalkozik DTPw antigének gyártásával. Ezért az összefonódásnak a DTPw antigének tekintetében horizontális összefüggésben a tényleges és a lehetséges versenyre sem lehetnek káros hatásai.

A DTPw vakcinák

 • 31)

  A DTPw vakcinák piacán a tényleges magyarországi versenyt az összefonódás nem érinti, hiszen a GSK-csoport jelenleg nem hoz be Magyarországra DTPw vakcinákat.

 • 32)

  A lehetséges verseny szempontjából az összefonódásnak lehetnek hatásai, mert a GSK-csoport elvileg bármikor megjelenhetne - mint importőr - a magyar piacon. A GSK-csoport ugyan nem elhanyagolható szereplője a DTPw vakcinák nemzetközi piacának, azon azonban több jelentős versenytársa is van, akik a magyar piac szempontjából mint lehetséges importálók szintén szóba jöhetnek.

 • 33)

  A GSK-csoport ugyan az Üzletág megvásárlásával bizonyos versenyelőnyt szerez nemzetközi versenytársaival szemben, hiszen képessé válik Magyarország területén is DTPw vakcinák előállítására. Ez az előny azonban

  • -

   egyrészt nem jelentős, figyelemmel a DTPw vakcinák relatíve alacsony szállítási költségére;

  • -

   másrészt (és ez a lényegesebb) nem haladja meg azt a mértéket, amivel jelenleg a Humán Rt. rendelkezik, ezért az semmiképpen sem értékelhető a kérelmezett összefonódás hátrányaként.

Vertikális hatás

 • 34)

  Vertikális szempontból a Humán Rt. a DTPw antigéneknek nem csak kizárólagos gyártója, hanem jelenleg kizárólagos magyarországi felhasználója is. Ez - a lehetséges antigén import ellenére - nyilvánvalóan nem kedvező a lehetséges verseny (további hazai vakcina termelők piacralépése) szempontjából. Ezen a helyzeten a kérelmezett összefonódás sem változtat érdemben, mert a GSK-csoport is gyárt vakcinákat. Miután azonban az említett vertikális versenyprobléma nem az összefonódás következménye, azt a Versenytanács nem értékelhette az összefonódás hátrányaként.

A döntés

 • 35)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71.§ (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján engedélyezte.

 • 36)

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg. A Tpvt. arra nézve nem tartalmaz rendelkezést, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely "a 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg". A Tpvt. 30.§ (2) bekezdésére való hivatkozásból azonban az következik, hogy azok az összefonódások engedélyezhetők ilyen módon, amelyek nyilvánvalóan nem hoznak létre vagy nem erősítenek meg gazdasági erőfölényes helyzetet, és az ennek bizonyításához szükséges megbízható információk időben rendelkezésre állnak (lásd Vj-40/2001. és Vj-173/2001. számú határozatok). A jelen ügyben az előzőek szerinti feltételek fennállnak, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontja alapján hozta.

A kapcsolódó versenykorlátozás

 • 37)

  A Tpvt. 30.§ (5) bekezdése szerint az összefonódáshoz adott engedély kiterjed mindazokra versenykorlátozásokra, amelyek az összefonódás megvalósításához szükségesek.

 • 38)

  Az előzőeknek megfelelően a Versenytanács vizsgálta a Szerződés szerint a Humán Rt.-t terhelő versenytilalmakat (lásd 16. pont).

 • 39)

  Kialakult gyakorlata a Versenytanácsnak, hogy a vállalkozásrész átadása esetén ahhoz szükséges (kapcsolódó) versenykorlátozásnak minősül az átadó vállalkozás által vállalt versenytilalom, ha az időben korlátozott továbbá az érintett áruk és földrajzi terület tekintetében nem lépi túl az értékesített vállalkozás rész korábbi működési területét (Elvi állásfoglalások 90., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám). Indokolt igény ugyanis a vállalkozásrészt megszerző vállalkozás részéről, hogy a piacra történő beilleszkedése idejére (a Versenytanács eddigi gyakorlata szerint legfeljebb ötéves időtartamra) bizonyos mértékű védelme legyen az érintett piacon a korábbi tulajdonos versenyével szemben.

 • 40)

  A Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a Szerződésben foglalt, ötéves időtartamra vonatkozó versenykorlátozások - amelyek a magyar piac tekintetében három évig csak részlegesen érvényesülnek - az előzőekben rögzített feltételeknek megfelelnek, ezért úgy döntött, hogy az összefonódáshoz adott engedély azokra is kiterjed.

VII.

Eljárási kérdések

 • 41)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 42)

  Az ügyfelek (a kérelmező és az Üzletágat részére értékesítő Human Rt.) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 43)

  A jogorvoslati jogra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. december 20.

dr. Bodócsi András sk.
dr. Bara Zoltán sk.
dr. Berke Barna sk.
Szabó Györgyi