Vj-20/2001/31

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által Dr. Pintér Andrea ügyvéd (1028 Budapest, Rákóczi út 28/B.) által képviselt UPC Magyarország Kft. (1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen annak szünetelés utáni megszüntetést elrendelő része tekintetében jogorvoslatnak nincs helye.

Egyebekben a kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy a kábeltelevíziós szolgáltatást biztosító eljárás alá vont vállalkozás a 2001. januárjától biztosított szolgáltatása díjának mértéke, illetve a díjjal is összefüggésben a programcsomagok kialakítása vonatkozásában gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósított-e meg.

II.

Tényállás

 • 1)

  A Kábelkom Holding Co. Telekábel Hungary N.V. tulajdonában álló eljárás alá vont vállalkozás, Budapest tizenöt kerületén túl Magyarország 40 településén - köztük nagyobb városokban (pl. Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Szombathely, Székesfehérvár, Sopron) és községekben - nyújt kábeltelevíziós szolgáltatást.

 • 2)

  Budapesten ill. környékén több szolgáltatótól igényelhető kábeltelevíziós szolgáltatás.

  Az I. II. IV. V. VII. VIII. IX. X. XI. XIII. XVII. XXI. kerületben és Budaörsön szolgáltató eljárás alá vont vállalkozás mellett a II. VIII. IX. XI. XVII. kerületben más kábeltelevíziós szolgáltatók is jelen vannak. Egyes kerületekben (II. VIII. IX. XI. kerület) az ott lévő más kábeltelevíziós szolgáltatók ellátási területe érintkezik az eljárás alá vont vállalkozás által ellátott területtel, alkalmanként úgy is, hogy egy-egy házban több szolgáltató is jelen van.

 • 3)

  A fővárosban és az agglomerációban élőknek a Széchenyi hegyről érkező, a korábbi kódolatlan AM-Mikro szolgáltatást felváltó AntennaMikró adás vételére van lehetőségük az adó 17 km sugarú körzetben, illetve ezen belül azon területeken - ami az érintett terület kb. 63 %-a - ahonnan az adóra vagy az óbudai átjátszó állomásra közvetlen rálátás van. Az árnyékolt területek főként a II; III; XII kerületben helyezkednek el, de árnyékolást okozhat valamely építmény vagy a növényzet más területeken is (pl. VII; XIII; XIX; XX. kerület).

  A csatornák kódolása, 2000. szeptembertől kezdődött meg, minek folytán a műsorok csak dekóder használatával váltak nézhetővé.

  A szolgáltatást biztosító Antenna Hungária Rt - a rendelkezésére álló korlátozott csatornakapacitást is figyelembevéve - az alábbi műsortartalmú, illetve csatornaszámú csomagot értékesítette 2001-ben.
  - Induló csomag: Ml, M2, Duna TV és SAT1 190.- Ft/hó előfizetési díjért
  - Alapcsomag: mely az Induló csomagot és a Cartoon Network/Turner Classic Movies, CNN, Eurosport, Magyar ATV, Minimax/Game One , MTV Europe, National Geographic/CNBC, ORFI, Romantica/Private Gold, RTL Klub, TV2, Spectrum, Z+ adását tartalmazza: - 990 Ft/hó előfizetési díjért. Prémium csomag: az Induló és Alapcsomagon túl az HBO műsorát tartalmazza - 3.150 Ft/hó előfizetési díjért. (Fenti díjak akciósak voltak, melyek az induláskori készlet erejéig voltak érvényesek.)

  Az Antenna Hungária Rt a dekódoló berendezés bérletére háromféle akciós lehetőséget kínált.
  Határozatlan időre szóló szerződés esetén egy dekódoló berendezésért 9.800 Ft egyszeri hozzáférési díjat, valamint az első dekóder havi hozzáférési díjaként 350.- Ft-ot kellett fizetni. Négy, illetve két évre szóló szerződés esetén az egyszeri hozzáférési díj összege 5.800 Ft, illetve 3800 Ft volt.
  Az esetben, ha az előfizető több dekódert kívánt használni, - mely több televízió egyidejű üzemeltetéséhez szükséges - a második dekóder egyszeri hozzáférési díja 9800.- Ft, míg havi hozzáférési díja 400.- Ft volt úgy, hogy külön előfizetési díjat nem kellett fizetni.

  Induló kiadásként (vételhez szükséges eszközök és szerelés, valamint belépési díj) a csomagtól és eszközöktől függően 29.000-42.000 Ft kiadás merült fel (Vj-178/2000.sz. ügyből származó adatok).

  A folyamatos szolgáltatással járó költségeket részben a szolgáltató, másrészt a fogyasztó (antenna és tartozékai) viselte, illetve még az jellemezte a szolgáltatást, hogy az alkalmassá tehető - kiegészítő eszközökkel és technológiával - egyéb szolgáltatások (Internet, PPV) biztosítására is.

 • 4)

  Az eljárás alá vont vállalkozás által ellátott további területeken több televíziós csatorna vétele tető-, esetleg szobaantennával, műholdas műsorszórással, un. egyedi műholdvevők révén, illetve az eljárás alá vont vállalkozás leányvállalata, a UPC Kft. által terjesztett UPC Direct szolgáltatás útján vehető igénybe.

 • 5)

  Az eljárás alá vont vállalkozás Budapesten kívüli területeken részben soros, részben csillagpontos rendszerben szolgáltat, mely utóbbi rendszerben három programcsomagot (szociális programcsomag, alap programcsomag, bővített programcsomag) kínál.

  A soproni 300 Mhz-s rendszeren továbbított csatornákon a legnézettebb magyar nyelvű kereskedelmi csatornák - RTL-Klub, TV2 - csak a legmagasabb árfekvésű bővített programcsomagban voltak megrendelhetők.

 • 6)

  A 2000. év folyamán egyes általa ellátott területeken (Debrecen, Nyíregyháza, Nagykanizsa, Pécs, Komló, Székesfehérvár) az eljárás alá vont vállalkozás megkezdte az ún. konverteres rendszerű szolgáltatást.
  Az új rendszerre való átállásra részben üzletpolitikai megfontolásból, másrészt műszaki okokból került sor.
  Az eljárás alá vont vállalkozás egységes tartalmú és lehetőleg egységes díjú programok kialakítását tűzte ki célul azzal, hogy azok a lehető legkiterjedtebb információ mennyiséget és csatornaválasztékot biztosítsák az előfizetők részére. Az új rendszerre való átállást műszakilag úgy kívánta megvalósítani, hogy a konverter segítségével valamennyi televíziókészülék által foghatóvá váljék az adás, az addig nem használt hipersáv igénybevétele mellett.

  2001-ben a konverteres rendszerű szolgáltatás bővítése folytán Debrecenben, Egerben, Szolnokon és Tatabányán indult meg a fenti típusú szolgáltatás, minek következtében úgy a műsortartalom, mint a díjak átalakultak.
  A konverteres rendszerben az eljárás alá vont vállalkozás három programcsomagot értékesít Start, Komfort és az Extra programcsomagot.

 • 7)

  Budapesten részben, vagy egészben soros rendszer működik az I. II. V. VII. XI. XIII. és XVII. kerületben, mely területek ellátása több fejállomásról történik (Szent-István körúti, Bethlen utcai, Törökvész utcai, Erzsébet- fejállomás).

  A budapesti első generációs csillagpontos rendszerhez - melyben az eljárás alá vont vállalkozás a Lifeline elnevezésű szociális, a Basic elnevezésű alap és legbővebb programkínálatként az EBS elnevezésű programcsomagot kínálja - tartozik részben vagy egészben Budapest IV. IX. X. XIII. XVII. XXI. kerülete és Budaörs.

  A Budapesten működő MTC elnevezésű - az új Kinizsi utcai központi fejállomáshoz csatlakozó - kábelrendszereken egységes kábeltelevíziós szolgáltatási rendszer működtetése vált lehetővé kétirányú adatátvitellel. A rendszer az Internet és VoIP szolgáltatások elérését is biztosítja.

  Az eljárás alá vont vállalkozás fokozatosan kapcsolja át fejállomásait az MTC-re, illetve Budapest egyes területei már 2000-ben rácsatlakoztak a központi fejállomásra. 2001. januárjában még nem volt olyan budapesti kerület, melyben minden egyes alállomás az MTC-re csatlakozott volna, csupán a II., IV., VII., VIII. IX. és a XIII. kerület egyes korábban soros rendszerű fejállomásait csatlakoztatták az új központra.

 • 8)

  A budapesti központi fejállomás üzembehelyezése következtében megszűnt soros programcsomagok tartalmazták a Cartoon-Network, elsősorban gyermekeknek szóló rajzfilmcsatornát.
  A MTC-re kapcsolt területeken a gyermekcsatorna a legbővebb kínálatú és egyben legmagasabb árfekvésű EBS programcsomagba került. Ugyanezen programcsomagban vehető igénybe új kínálatként, a magyar nyelvű Fox Kids, a magyar-angol nyelvű Nickelodeon, a magyar nyelvű Minimax gyermekcsatorna is.
  Fenti programcsomagkialakítás következtében a korábban a soros programcsomagban sugárzott angol nyelvű Cartoon Network-val együtt valamennyi gyermekcsatorna az EBS programcsomagban fogható.

 • 9)

  Az eljárás alá vont vállalkozás 2001. január 1-jén a szolgáltatási körzetek többségében emelte a díjakat. A 2000. évi és a 2001. évi díjakat, valamint a díjemelés százalékos mértéket a határozat 1-5. melléklete tartalmazza.

III.

A vizsgálók az eljárás alá vont vállalkozás 2001. évi díjemelései indokoltságának ellenőrzésére számításokat végeztek. A számításokban a közvetlen költségeket (szerzői díj és terjesztői díj) és a központi ügyfélnyilvántartást, call-centert, számlázást támogató szoftver amortizációját tervezett értékükön míg, az egyéb költségtényezőket és nyereséget a 2000. évi inflációval indexálva (számított ár) vette figyelembe.
A számítások-, melyet a határozat 1-5. mellékletei tartalmaz - alapján a vizsgálati jelentés az alábbi főbb megállapításokat tette.

 • a)

  A vidéki soros rendszerek (1. melléklet) díjait az eljárás alá vont vállalkozás a hálózatok többségében nem emelte, illetve ahol díjemelésre került sor, annak mértéke nem haladta meg a számított árat.

 • b)

  A vidéki csillagpontos rendszerek (2. melléklet) esetében Várpalotán, Berhidán és Peremartonban állapított meg a tényleges és a számított díjak között olyan mértékű eltérést, alapján indítványozta jogsértés megállapítását.

 • c)

  A vidéki konverteres rendszerek (3. melléklet) közül:
  - azokban a városokban (Debrecen, Nyíregyháza, Nagykanizsa, Pécs, Komló és Nyíregyháza) ahol már 2000. évben is konverteres rendszer működött, a tényleges díj egyik programcsomag esetében sem volt magasabb a számított díjnál.
  - azokban a városokban (Dunaújváros, Eger, Szolnok, Tatabánya), ahol a konverteres rendszer 2001. évben került bevezetésre, szintén nem itélte visszaélésszerűnek a vizsgálat a díjakat, kiindulva abból, hogy a korábbi csillagpontos csomagok és a konverteres csomagok díjai közötti pozitív eltérés egyrészt a csatornaválaszték bővülésével, magasabb műsordíjú csatornák kínálatba való felvételével magyarázható, másrészt az előfizetőknek az első konverterért és annak telepítéséért nem kell fizetniük, a díjban azonban érvényesül az eszközökkel kapcsolatos, illetve az új rendszer kiépítéséhez kapcsolódó többlet amortizációs költség.

 • d)

  A budapesti soros rendszerek (4. melléklet) közül jogsértőnek minősítette a tényleges díj számított díjhoz képest mutatkozó eltérését a Törökvész (4 %), az Erzsébet (13 %), Bethlen (3 %) és a Haller (10 %) fejállomások esetében.

 • e)

  A budapesti első generációs csillagpontos rendszerek (5. melléklet) esetében a lifeline és a EBS csomag tényleges díjai egyetlen körzetben sem értek el a számított díjat (az eltérés általában 13, illetve 6 százalékos), a basic csomag esetében azonban 4-11 %-kal magasabbak a tényleges díjak a számított díjaknál, amit azonban a vizsgálati jelentés nem minősített visszaélésszerűnek.

 • f)

  A budapesti második generációs csillagpontos rendszer (MTC) esetében a lifeline csomag 13, az EBS csomagé pedig 11 %-kal alacsonyabb a számított díjnál, a basic csomagé viszont 20 %-kal magasabb, mely utóbbit azonban a vizsgálati jelentés nem ítélte túlzottan magasnak, figyelembevéve, hogy az eljárás alá vont hálózatépítéséhez kapcsolódó költségei erre a rendszerre koncentrálódnak.


Jogsértés megállapítását indítványozta a vizsgálati jelentés a fentieken túl az eljárás alá vont vállalkozás által bevezetett programcsomag vonatkozásában a budapesti MTC rendszerre nézve, figyelemmel arra, hogy valamennyi a gyermekeknek szóló rajzfilmcsatorna a legdrágább árfekvésű programcsomagba került.
Nem találta jogszerűnek azt sem, hogy Sopronban csak a legdrágább programcsomagban lehet megrendelni az RTL Klub és a TV2 műsorát.

A vizsgálati jelentés ezt meghaladóan az eljárás megszüntetését indítványozta.

IV.

Az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölényes helyzetét csak Budapest és környéke vonatkozásában vitatta a vizsgálati jelentés kézhezvételét követően.
Budapestre és környékére nézve előadta, hogy szolgáltatási területein más vállalkozások is biztosítanak kábeltelevíziós szolgáltatást, így a II. VIII. IX. és XI. kerületben olyan házak is vannak, ahol vele együtt más vállalkozás is szolgáltat.
Álláspontja szerint az AntennaMikro szolgáltatás ésszerű helyettesítő terméknek minősül úgy a soros rendszer, mint a csillagpontos rendszer alapcsomagja tekintetében.

Vitatta, hogy visszaélést valósított meg a Várpalotán, Berhidán, Peremartonban érvényesített díjakkal, előadva azt, hogy a rendszereket 1999-ben vásárolta.
Hivatkozott arra, hogy Várpalotán jelentős hálózatfejlesztést valósított meg 2000-ben, melyet 2001-ben is folytatott, kiváltva ezzel a rossz minőségű, sok üzemzavarral járó elavult hálózatot, kialakítva egyben a szociális programcsomagot, illetve bővítve a sugározható műsorok számát.

Berhida és Peremarton esetében előadta, hogy a 800 előfizetős rendszerre nézve már jogelődje megvalósította a beruházásokat, ezeket azonban nem érvényesítette az előfizetőknek felszámított díjban, szemben a neki felszámított vételárral. Az ily módon megvett hálózaton a és korábban mesterségesen alacsonyan tartott díjakat követően megvalósított díjemelés nem minősül visszaélésszerűnek.

A budapesti soros rendszerre nézve előadta, hogy a Törökvész, Erzsébet, Bethlen és Haller útcai fejállomásokhoz tartozó területek két csoportba osztandók.
Kérte figyelembevenni az Erzsébet és Haller utcai területek 2001. évi díjának megítélésekor azt, hogy ezen területek 2000. évi ára nem érte el az egységesen kialakított, és a Gazdasági Versenyhivatal által a 2000. évben nem kifogásolt 1161.-Ft-ot. Álláspontja szerint az egységes 2000. évi bázisár és a számított ár figyelembevétele esetén díjemelése nem tekinthető jogsértőnek.

Vitatta, hogy a Budapesti központi fejállomásra kapcsolat rendszeren át sugárzott programcsomagok vonatkozásában jogsértőnek minősülne az, hogy az elsősorban gyermekeknek szóló műsorok a legmagasabb árfekvésű programcsomagba kerültek. Előadta, hogy - a közszolgálati műsorok elhelyezésének kivételével - nincs jogszabályi kötelezettség a programcsomagok kialakításának elveire, álláspontja szerint a programcsomag kialakítás e vonatkozásban is megfelelt az általánosan követett - az eljárásban már hivatkozott - műsorpolitikájának.

Nem vitatta, hogy Sopronban indokolt az RTL Klub és a TV2 áttétele az alacsonyabb díjfekvésű programcsomagba. Az eljárás szünetelése esetére vállalta a csatornák áthelyezését.

V.

A Tpvt. 21. §-ban írt törvényi tényállás megvalósulásának, mely szerint tilos a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, kettős feltétele van, egyrészt az eljárás alá vont vállalkozás érintett piacon fennálló gazdasági erőfölényes helyzete, másrészt az ezzel való visszaélésszerű magatartás.
Fentiek értelmében elsősorban azzal kapcsolatban kellett állást foglalni, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az érintett piacon gazdasági erőfölényben van-e.

A Tpvt. 14.§ (1) bekezdése értelmében az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni úgy, hogy a megállapodás tárgyát képező árun túlmenően az azt ésszerűen helyettesítő árukat is figyelembe kell venni. Azt, hogy a konkrét megállapodás tárgyát képező árut mely más áruk képesek ésszerűen helyettesíteni, a felhasználási célra, az árra, minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel kell megítélni (Tpvt. 14.§ (1) és (2) bekezdés).

A Tpvt. 14.§ (3) bekezdése szerint földrajzi területnek az a terület tekintendő, melyen kívül a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni.

Az érintett piac meghatározása érdekében a Versenytanácsnak először az érintett árupiacot, illetve ennek érdekében az eljárás alá vonti szolgáltatást ésszerűen helyettesíteni képes más szolgáltatások körét vagy ezek hiányát kellett megállapítani a felhasználási cél, az ár, a minőség (műsortartalom és egyéb hasznos tulajdonság) és a teljesítés feltételeinek egybevetése révén (Tpvt. 14.§ (2) bekezdés).

Az eljárás alá vont vállalkozás áruját, - az eljárás alá vont vállalkozás érdemi védekezése által érintett körben - a felhasználási cél azonossága vagyis több televíziós csatorna vétele szempontjából - az AntennaMikro szolgáltatás képes helyettesíteni elvileg.
A tényállásban irt AntennaMikro szolgáltatás - mely Budapesten és környékén korlátozottan fogható az árnyékolt területekre tekintettel - az ajánlott csomagokban színvonalas, de lényegesen kisebb választékkal (alacsonyabb minőség) áll a fogyasztók rendelkezésére, mint a kábeltelevíziós szolgáltatás.
A korábbi - az akkor kódolatlan műsorokért kért - jelképes díjakat(1998-ig 90 Ft/hó; majd 159 Ft/hó) a szolgáltató megemelte úgy, hogy havi díja (előfizetési díj + dekóder bérleti díj) minimum 1340 Ft, mely havi díj további 400 Ft-tal (dekóder bérleti díj) emelkedik az esetben, ha - amint az gyakori - egy háztartásban két készülék üzemel.
Az előfizető a tényállásban irt induló költség mellett, - amit új előfizetőként be kell ruházni - a folyamatos szolgáltatással kapcsolatos kiadások egy részét is viseli, szemben a kábeles műsorelosztással, amikoris az összes költség a szolgáltatót terheli.

Fentiek alapján a Tpvt. 14.§ (2) bekezdésére figyelemmel a Versenytanács megállapította, hogy fenti, több csatorna vételét lehetővé tevő elvi megoldás a felhasználási cél azonossága ellenére sem vehető figyelembe ésszerűen helyettesítő árúként a díjra, a beruházási és fenntartási költségekre, az igénybevétel feltételeire és az áruminőségre tekintettel.

A Versenytanács álláspontja szerint a vizsgált magatartással érintett árupiacnak más ésszerű helyettesítő áru hiányában a kábeltelevíziós szolgáltatás minősül, míg az egyéb, fent vizsgált műsorszolgáltatási lehetőség csak távoli, de nem ésszerű helyettesítője az eljárás alá vonti szolgáltatásnak.

Nem fogadta el a Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás azon védekezését, miszerint a Legfelsőbb Bíróság Kf. IV. 28.168/1998/5. számú ítélete változtat a jelen ügy elbírálásakor alkalmazható ésszerűen helyettesítő termékkörön. Ennek okai az alábbiak:
- Az érintett árupiac nem statikus, a piaci viszonyok változása folytán úgy a gazdasági erőfölényes helyzet, mint az ésszerű helyettesítésre alkalmas áruk köre változhat.
- A Legfelsőbb Bíróság által elbírált piaci helyzetben az Antenna Hungária Rt az AM-Mikro - azóta megszűnt - szolgáltatás biztosította, melynek minősége és ára lényegesen eltért a jelenleg szolgáltatott AntennaMikro szolgáltatástól.
A Legfelsőbb Bíróság, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.X.39.377/2001/6. számú ítélete az eljárás alá vont vállalkozás által hivatkozott ítélettel kapcsolatban kimondta, hogy árunak a hálózat tulajdonosának szolgáltatása, - mint jelek vételét biztosító szolgáltatás - tekinthető. (A Versenytanács szerint fenti értelmezés nem áll ellentétben a Versenytanács fent kifejtett álláspontjával.)

A védekezésre tekintettel megjegyzi a Versenytanács, hogy a védekezésben hivatkozott Vj-178/2000. számú versenytanácsi határozat csak az AntennaMikro kábeltelevíziós szolgáltatással való helyettesíthetőségét állapította meg anélkül, hogy kimondta volna a kölcsönös ésszerű helyettesítést.

A Tpvt. 14.§ (3) bekezdésében irt földrajzi területen - melyen kívül a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlen feltételek mellett tudja az árut beszerezni - azt a területet kell érteni, melyen az érintett árut igénybevevő fogyasztó a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi. Az igénybevétel szempontjából lakóhelyhez kötött (hálózati típusú) szolgáltatások esetében a vizsgált magatartással érintett földrajzi piac a vizsgált vállalkozás szolgáltatási területével (területeivel) egyezik meg.

VI.

A Tpvt. 22.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján gazdasági erőfölényben van az érintett piacon (Tpvt. 14.§) az, akinek áruját ésszerűen helyettesítő árut nem vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel lehet beszerezni.
A Tpvt. 22.§ (2) bekezdése értelmében gazdasági erőfölényben van az a vállalkozás is, aki gazdasági tevékenységét a piac többi szereplőitől nagy mértékben függetlenül folytathatja anélkül, hogy tekintettel kellene lennie vevőinek, versenytársainak vele kapcsolatos piaci magatartására. A gazdasági erőfölény megítéléséhez az érintett piacra való belépés és az onnan történő kilépés költségeit (befagyott költség), kockázatát, illetve műszaki, gazdasági és jogi feltételeit kell különösen vizsgálni, figyelembevéve az érintett vállalkozás vagyoni helyzetét, valamint a piaci részesedése arányát, illetve a piac más résztvevőinek magatartását is (22.§ (3) bekezdés).

Az érintett árupiac fentiek szerinti meghatározása mellett az eljárás alá vont vállalkozás áruját az érintett piacon ésszerűen helyettesítő áru kizárólag más kábeltelevíziós vállalkozások által nyújtott kábeltelevíziós szolgáltatás lehetne, melynek igénybevételére azonban elvileg csak azon ügyfelei térhetnek át, akiknek lakóhelye egy másik kábeltelevíziós vállalkozás működési körzetét érinti, vagy azzal határos. Figyelemmel azonban arra, hogy a tágabb értelemben vett földrajzi piacon az előfizetők nagy része számára más kábeltelevíziós szolgáltatásnak, mint ésszerűen helyettesítő árunak az igénybevétele nem oldható meg, ugyanakkor a vállalkozás piaci helyzetét mindig a fogyasztók nagyobb hányadának választási (reagálási) lehetősége határozza meg, az eljárás alá vont vállalkozás a Tpvt. 22.§ (1) bekezdése alkalmazásában gazdasági erőfölényben van.

Fentiekre, valamint arra is tekintettel , hogy az eljárás alá vont vállalkozás előfizetőinek túlnyomó többsége számára nem áll rendelkezésre ésszerű helyettesítési lehetőség, az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölényes helyzete a Tpvt. 22.§ (2) bekezdése alapján is megállapítható, mivel piaci magatartásának meghatározásakor érdemben nem kell tekintettel lennie a piac többi szereplőjének, mindenekelőtt előfizetőinek vele kapcsolatos magatartására.
Ésszerű helyettesítésre való alkalmatlansága miatt nem volt elfogadható az eljárás alá vont vállalkozásnak az AntennaMikró szolgáltatásra, mint erőfölényt esetlegesen megszüntető szolgáltatásra való hivatkozása sem, amely - mint már kifejtésre került - csak távoli helyettesítőknek minősül.

VII.

A Tpvt. 21. § a) pontja értelmében tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélve tisztességtelenül eladási árakat megállapítani. Tisztességtelenül megállapított eladási ár (díj) alatt a Tpvt. alkalmazásában a túlzottan magas eladási árat kell érteni.
A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az ár akkor minősül túlzottan magasnak, ha meghaladja a vállalkozás gazdaságilag indokolt költségei és a befektetéssel arányban álló haszon ("tisztességes nyereség") összegét.

Az eljárás alá vont vállalkozás az előzőek szerinti, az alkalmazott díjakat megalapozó számításokkal nem rendelkezett. Az eljárása során benyújtott dokumentumai és számításai is csak a költségelemek egy részére nézve (műsorköltségek, az amortizáció egy része) tekinthetők megalapozottnak. Ez azzal jár, hogy a számítással (kellően) alá nem támasztott költségek és a nyereség tekintetében - a Versenytanács kialakult gyakorlata szerint - legfeljebb azoknak az infláció mértékével növelt előző időszaki értéke minősül indokoltnak. Ezért a Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás díjainak értékelésénél a vizsgálók által készített - az előzőekben foglaltakkal összhangban álló - számításokból indult ki.

A Versenytanács elsőként azokat a díjakat vizsgálta, amelyek esetében a vizsgálók jogsértés megállapítását indítványozták.

 • a)

  A vidéki csillagpontos rendszerek (2. melléklet) közül Várpalotán, illetve Berhidán és Peremartonban a basic programcsomag esetében jelentős 47 százalékos díjemelést hajtott végre az eljárás alá vont vállalkzás, és szintén jelentős mértékű (35 illetve 24 %) a számított díjtól való eltérés. A díjak összege (880 forint) azonban alatta marad a hasonló szolgáltatásért más településeken érvényesített díjaknak. Ezért - figyelembevéve az eljárás alá vont vállalkozás azon védekezését is, hogy a szóban forgó településeken az 1999. évben megvásárolt rendszerek korábbi díjai irreálisan alacsonyak voltak - a Versenytanács a basic programcsomag Várpalotán, illetve Berhidán és Peremartonban alkalmazott díjat nem minősítette túlzottan magasnak. Megjegyzi a Versenytanács azt is, hogy általában sem minősíthető tisztességtelennek az, hogy az eljárás alá vont törekszik a különböző településeken nyújtott azonos (közel azonos) szolgáltatásokért fizetendő díjak közelítésére, különös tekintettel arra, hogy a 2001. évben a települések többségében a számított díjnál alacsonyabb emelést hajtott végre.

 • b)

  Az a) pontban részletesen kifejtettekre tekintettel nem tekintette túlzottan magasnak a Versenytanács egyes budapesti soros rendszerek (Törökvész, Erzsébet, Bethlen, Haller) 2001. évi díjait sem. Megjegyzi a Versenytanács, hogy a Törökvész és a Bethlen körzet esetében a számított ártól való csekély mértékű (3, illetve 4 százalékos) eltérés sem adna alapot a jogsértés megállapítására, és ugyanez a helyzet -a vizsgálók által nem kifogásolt -Erzsébet és Csiki hegyek körzetek esetében is.

  A budapesti csillagpontos rendszerek (5. melléklet) számítottnál magasabb basic csomag díjait a Versenytanács -elfogadva a vizsgálók álláspontját -szintén nem minősítette túlzottan magasnak.

  A Versenytanács külön vizsgálta a díjakat azoknál a vidéki konverteres rendszereknél (Dunaújváros, Eger, Szolnok, Tatabánya), amelyek 2001. év elején kerültek megállapításra. Megállapította, hogy a díjak azonosak az eljárás alá vont vállalkozás által a Székesfehérváron és Nagykanizsán alkalmazott díjakkal illetve Dunaújvárosban a komfort csomag esetében a díj alacsonyabb. Ennek a Versenytanács azért tulajdonított jelentőséget, mert Vj-126/2000. számú határozatában az említett két városban 2000. évben érvényesített díjakat nem ítélte túlzottan magasnak, a jelen vizsgálat pedig ezen díjak 2001. évi emelését nem találta jogsértőnek. Ebből következőleg a Dunaújvárosban Egerben, Szolnokon és Tatabányán alkalmazott 2001. évi díjakat sem tekintette a Versenytanács túlzottan magasnak.

VIII.

A vizsgálati jelentéssel ellentétben nem találta jogsértőnek a Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás magatartását avonatkozásban sem, hogy a Cartoon Network műsorát áthelyezte a legdrágább programcsomagba.

A kábeltelevíziós szolgáltatók a Médiatörvény 120.§ (1) bekezdése értelmében a díjazás összegére tekintettel eltérő műsorcsomagokat alakíthatnak ki. A műsorcsomagok kialakításának módjával illetve kötelező tartalmával kapcsolatban a Médiatörvény 117.§ (1) bekezdésében irt rendelkezésen (mely szerint a szolgáltatók a közszolgálati műsorszolgáltató valamennyi műsorát kötelesek alapszolgáltatásként elosztani), illetve a 118. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésen (miszerint a műsorelosztókat szerződéskötési kötelezettség terheli a helyi műsorszolgáltatók szerződéses ajánlatára) túl nincs további kötelező rendelkezés.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. felhatalmazásában versenyszempontból vizsgálhatja a szolgáltatók tevékenységét az alábbiak figyelembevételével.
Az eljárás alá vont vállalkozás áruja a jelenleg kialakult piaci szokások szerint a programcsomag, nem pedig a programcsomag egyes műsorai. A fogyasztók számára természetesen jelentőséggel bír, hogy egy adott programcsomagban milyen konkrét programok jelennek meg. A fogyasztói igények heterogének, így az egyes fogyasztói csoportok más-más programokat preferálnak, illetve a fogyasztói igényeket is figyelembevéve a kínálat minősége és a csomagok eladhatósága érdekében a szolgáltatók is különböző műsorokat helyeznek el a programcsomagokban. Egyes, kiemelkedő nézettséggel rendelkező műsorok kivételével (pl. RTL-Klub, TV2) azonban a Versenytanács álláspontja szerint nem tekinthető feltétlenül jogellenesnek egy-egy műsor meghatározott programcsomagban való elhelyezése még egy adott rétegben népszerű műsor esetében sem.

A Versenytanács fenntartva a Vj-59/2000/9. számú határozatának indokolását, ezen határozatban is rögzíti, hogy versenyjogi beavatkozásra az esetben van szükség, ha valamely vállalkozás egy adott programcsomagban foglalt műsorokat úgy helyez át egy másik programcsomagba, hogy ezzel az adott olcsóbb árfekvésű programcsomagot kiüríti, ezáltal terelve a fogyasztókat egy magasabb árfekvésű programcsomag felé, vagy amennyiben az adott programcsomag műsorait úgy alakítja át, hogy ezáltal az érintett programcsomag díja aránytalanul magas lesz.
Az a tény, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a soros rendszer megszűnésekor -illetve egy új szolgáltatási rendszer bevezetésekor -az új programcsomagot úgy alakította ki, hogy a megszűnt csomag egy csatornáját az új legfelsőbb díjszabású csomagba helyezte az újonnan szolgáltatott más gyermekcsatornákkal együtt, a Versenytanács álláspontja szerint fenti kritériumokat nem meríti ki, annál is inkább, hogy a más programcsomagokban lévő csatornák is kínálnak műsort az érintett rétegnek.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak jellemzően nincs módja olymértékben beleszólni az egyes műsorszolgáltatók műsorpolitikájába, miáltal -főként egy új rendszerre való átállásnál - meghatározhatná azt, hogy valamely (és ezáltal végső soron valamennyi) rétegműsorból el kell helyezni egy-egy műsort a közepes árfekvésű programcsomagba, ugyanis ez esetben átvenné annak jogát is, hogy a programcsomagok tartalmát ténylegesen programonként alakítja, illetve határozza meg.

IX.

A kifejtettek alapján fent írt elkövetési magatartások tekintetében - a Tpvt. 77. § j) pontja alapján, figyelemmel a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjának második fordulatára -, a Versenytanács jogsértés hiányában az eljárást megszüntette.

X.

Az utóvizsgálat megállapításai szerint az eljárás alá vont vállalkozás a szünetelés feltételévé tett vállalását teljesítette azáltal, hogy Sopronban jogsértés elhárítása érdekében az RTL Klub és a TV2 műsorokat az alap programcsomagban szolgáltatja előfizetői számára, így a Versenytanács e vonatkozásban az eljárást a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján szüntette meg.

Budapest, 2002. április 9.

Vérné Dr. Labát Éva sk. előadó
Dr. Bodócsi András sk.
Dr. Kállai Mária sk
Kis Lászlóné