Vj-70/2003/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Procter & Gamble Managament GmbH kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Wella AG (Darmstadt) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Procter & Gamble Management GmbH irányítást szerezzen a Wella AG felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező Procter & Gamble Management GmbH (a továbbiakban: Procter & Gamble) 2003. március 17-én megállapodott a Wella AG részvényei 77,6 százalékának megvásárlásáról.

 • 2)

  A Procter & Gamble az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2003. április 16-án kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességes piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2003. július 22-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

A PG-csoport

 • 4)

  A Procter & Gamble és az általa közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül) közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: PG-csoport) által alkotott vállalkozáscsoport hajápolási termékek, tisztálkodószerek, szájápolási termékek, tisztító- és mosószerek, valamint papírtermékek gyártásával és értékesítésével foglalkozik.

 • 5)

  A PG-csoporthoz két magyarországi vállalkozás tartozik.

  • 1.

   A Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (a továbbiakban: PG Kkt.) a PG-csoport tagjai által gyártott termékek magyarországi forgalmazója. 2002. évi nettó árbevétele 53 milliárd forint volt. Részesedése az egyes hajápolási termékek magyarországi forgalmából

   • -

    a samponok esetében 16,7;

   • -

    a hajkondicionálókból 6,6;

   • -

    a hajformázókból 10,4

százalék.

  • 2.

   A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. fő tevékenysége az Allways márkanevű női higiéniai termékek gyártása, melyeket a PG-csoport a világ számos országában forgalmaz. A Kft. 2002. évi nettó árbevétele - a PG Kkt. részére történő értékesítés nélkül - 1,4 milliárd forint volt.

 • 6)

  A PG-csoport külföldön honos tagjai - a PG Kkt. részére történő értékesítésen túlmenően - nem értek el nettó árbevételt 2002. évben a Magyar Köztársaság területén.

A Wella-csoport

 • 7)

  A Wella AG és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Wella-csoport) hajápolási termékek, illatszerek, bőr- és testápolószerek gyártásával és értékesítésével foglalkoznak.

 • 8)

  A Wella-csoporthoz két magyarországi vállalkozás tartozik.

  • 1.

   A Wella Magyarország Kft. a Wella-csoport által gyártott termékek magyarországi forgalmazója. 2002. évi nettó árbevétele 3,3 milliárd forint volt. Részesedése az egyes hajápolási termékek magyarországi forgalmából

   • -

    a samponok esetében 3,2;

   • -

    a hajkondicionálókból 9,1;

   • -

    a hajformázókból 7,4;

   • -

    a hajfestékekből 22,1

százalék.

  • 2.

   A Cosmopolitan Cosmetics Kft. meghatározó tevékenysége exkluzív, kizárólag importból származó illatszerek nagykereskedelme. 2002. évi nettó árbevétele 1,4 milliárd forint volt.

 • 9)

  A Wella-csoport külföldön honos tagjai - a csoport magyarországi tagjai részére történő értékesítésen kívül - nem értek el 2002. évben nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 10)

  A Wella AG részvényei több, mint ötven százalékának a Procter & Gamble általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 11)

  A kérelem szerinti összefonódás ugyan külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban az irányítást szerző és az irányítás alá kerülő vállalkozáscsoportnak is vannak magyarországi tagjai, így az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, ezért arra kiterjed a Tpvt. hatálya (Tpvt. 1. §).

 • 12)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § szerint: a PG- és a Wella-csoport tagjai) 2002. évi nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Wella-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 13)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 14)

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján - egyezően a nemzetközi versenyjogi gyakorlattal - egy összefonódásnak az alábbi hatásai lehetnek a gazdasági erőfölényes helyzetre és általában is a gazdasági versenyre.

  • 1.

   Horizontális hatás akkor következik be, ha van olyan érintett piac (áru és földrajzi piac kombináció), amelynek azonos - akár eladói, akár vevői - oldalán mindkét, az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoport jelen van. Ekkor az összefonódás miatt csökken az egymással versenyben álló vállalkozások száma, növekszik az összefonódás révén bővülő vállalkozás-csoport piaci részesedése miáltal egyedül vagy más vállalkozásokkal közösen gazdasági erőfölényes helyzetbe kerülhet vagy a meglévő gazdasági erőfölény erősödhet.

  • 2.

   Vertikális hatásról akkor beszélünk, ha van olyan érintett piac, amelyen az egyik vállalkozás-csoport eladóként, a másik vállalkozás-csoport pedig vevőként van (lehet) jelen, azaz a két vállalkozás csoport a termelési-értékesítési lánc egymást követő fázisaiban tevékenykedik. Ebben az esetben a köztük meglévő piaci kapcsolat vállalkozáscsoporton belülivé válik. Ez megteremti az érdekeltséget arra, hogy ha a vállalkozás-csoport az egyik érintett piacon erőfölényben van, akkor ezzel a másik piacon visszaéljen, és lehetősége is nyílik versenyt korlátozó magatartások megvalósítására (például szerződéskötéstől való indokolatlan elzárkózás, diszkrimináció).

  • 3.

   A portfolió hatás az összefonódás révén létrejövő vállalkozás-csoport által gyártott (forgalmazott) áruk körének bővüléséből adódik. Ez különösen akkor járhat káros versenyhatásokkal, ha egymást kiegészítő (azonos vevők által vásárolt) áruk gyártói (forgalmazói) kerülnek egy vállalkozás csoportba. Ebben az esetben ugyanis, ha az egyik vállalkozás csoport valamely áru(k) piacán magas piaci részesedéssel rendelkezik, akkor az összefonódás következtében bővülő vállalkozás-csoport más áru(k) piacán képes lehet versenykorlátozó magatartás (pl. árukapcsolás) érvényesítésére.

  • 4.

   Konglomerátumhatásról akkor beszélünk, ha - jóllehet külön-külön vizsgálva egyetlen érintett piacon sem jön létre vagy erősödik meg gazdasági erőfölényes helyzet - összességében számottevően javul a vállalkozás csoport vagyoni, pénzügyi illetve jövedelmi helyzete, melyek a gazdasági erőfölény meghatározó tényezői (Tpvt. 22. § (2) bekezdés b.) pont), és alapot adhatnak versenyt korlátozó stratégiák (pl. piacrabló ár) alkalmazására.

 • 15)

  A PG- és a Wella-csoport azonos magyarországi tevékenysége egyes hajápolással kapcsolatos termékek (samponok, hajkondicionálók, hajformázók) forgalmazása. Együttes részesedésük azonban Magyarországon - mint érintett földrajzi piacon (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) - egyik árufajta esetében sem haladja meg a 20 százalékot, ezért az összefonódásnak horizontális összefüggésben nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai.

 • 16)

  A PG-csoport hajápolással kapcsolatos portfoliója ugyan kiegészül a Wella-csoport által forgalmazott hajfestékekkel, azok 22,1 százalékos magyarországi piaci részesedése alapján azonban ez nem adhat alapot versenyaggályokra.

 • 17)

  A PG- és a Wella-csoport tevékenysége alapján vertikális hatásokkal nem kell számolni, és káros konglomerátum hatás sem valószínűsíthető, mert a Wella-csoport az összefonódást megelőzően is egy jelentős nemzetközi vállalkozás-csoporthoz tartozott.

 • 18)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 19)

  A Versenytanács a 15-17) pontokban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 20)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerint kettőmillió forint előzetesen lerótta.

 • 21)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 22)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. augusztus 19.