Vj-119/2003/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Univer Product Rt. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Kecskeméti Konzervgyár Rt. (Kecskemét) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az Univer Product Rt. irányítást szerezzen a Kecskeméti Konzervgyár Rt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  Az Univer Vagyonhasznosító és Szolgáltató Rt. (a továbbiakban: Univer Rt.) által közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül) közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozáscsoportba (a továbbiakban: Univer-csoport) tartozó Univer Product Rt. 2003. június 24-én Részvény Adás-Vételi Szerződést kötött a Kecskeméti Konzervgyár Rt. részvényei többségének megvásárlására, amit az Univer Product Rt. Felügyelő Bizottsága - mint az Alapító Okiratban erre feljogosított szerv - 2003. június 30-án jóváhagyott.

 • 2)

  Az Univer Product Rt. az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2003. július 31-én kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2003. szeptember 1-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

Az Univer-csoport

 • 4)

  A Univer-csoportot irányító Univer Rt. ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozik.

 • 5)

  Az Univer Szövetkezeti Rt. az Univer-csoport többi tagja részére nyújt számviteli-, pénzügyi- és munkaügyi szolgáltatást, továbbá bérbeadási és vagyonhasznosítási tevékenységet végez.

 • 6)

  Az Univer-Product Rt. ételízesítők, majonéz, mustár, ecet és salátaöntetek gyártásával foglalkozik.

 • 7)

  Az Univer-Coop Rt. öt - részben viszonteladókat kiszolgáló - diszkont élelmiszer áruházat működtet, továbbá 34 kiskereskedelmi üzlete és két - cukrászatot is magába foglaló - sütőipari üzeme van.

 • 8)

  Az Alföld Rt. a Kecskemét város középpontjában található üzletházban élelmiszerek, valamint ruházati- és vegyi áruk értékesítésével foglalkozik.

 • 9)

  Az Univer-KTE Kft. Kecskemét legnagyobb sportlétesítményét üzemelteti.

 • 10)

  Az Univer-csoport tagjai - a csoporton belüli forgalom nélkül - 2002. évben együttesen 19,5 milliárd forint nettó árbevételt értek el.

A Kecskeméti-csoport

 • 11)

  A Kecskeméti Konzervgyár Rt. ún. meleg technológiával készült konzervtermékek (kukorica, zöldborsó, lecsó, paradicsom) gyártásával foglalkozik. Termelésének mintegy 90 százalékát exportálja. 2002. évben a magyar piacra kizárólag paradicsomkonzervet értékesített, melynek a magyarországi forgalmából a részesedése mintegy 7 százalék.

 • 12)

  A Kecskeméti Konzervgyár Rt. száz százalékos tulajdonosa a Kecskeméti Bébiétel Kft-nek, amely az általa gyártott bébiételeket forgalmazza. Részesedése a magyarországi bébiétel forgalomból 10 százalék körüli.

 • 13)

  A 11-12) pontban említett vállalkozások (a továbbiakban együtt: Kecskeméti-csoport) 2002. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 11,8 milliárd forint volt.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 14)

  A Kecskeméti Konzervgyár Rt. részvényei többségének az Univer Product Rt. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 15)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § szerint: az Univer- és a Kecskeméti-csoport tagjai) 2002. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Kecskeméti-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 16)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 17)

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja (lásd pl. Vj-13/2003.).

 • 18)

  Az Univer- és a Kecskeméti-csoport tevékenysége alapján az összefonódásnak horizontális összefüggésben nem valószínűsíthetők versenyhatásai. Az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport tevékenysége semmilyen formában nem kapcsolódik egymáshoz, ezért az összefonódásnak vertikális- és portfolió hatásai sem lehetnek.

 • 19)

  Az összefonódásnak káros konglomerátum hatása sem valószínűsíthető, mert az irányítás alá kerülő Kecskeméti-csoport egyetlen piacon sem rendelkezik gazdasági erőfölényre esetlegesen alapot adó részesedéssel.

 • 20)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 21)

  A Versenytanács a 18-19) pontokban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 22)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forint előzetesen lerótta.

 • 23)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 24)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. október 8.