Vj-134/2003/5

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Synergon Informatikai Rt. (Budapest) mint kérelmező és az Atos Origin Information Technology Kft. (Székesfehérvár) mint kérelmezett közötti összefonódás engedélyezése iránti eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az összefonódást engedélyezi.

A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indoklás

A kérelmezett ügylet

 • 1.

  Synergon Informatikai Rt. 2003. szeptember 5-én üzletrész adásvételi szerződést kötött Atos Origin B.V. holland korlátolt felelősségű anyavállalattal, mely alapján Synergon a teljes bejegyzett üzletrész megszerzésével az Atos Origin Information Technology Kft. leányvállalat egyedüli, 100%-os tulajdonosává válik.

 • 2.

  A kérelmező Synergon Informatikai Rt. az Atos Origin Information Technology Kft. feletti közvetlen irányításszerzésének engedélyezése iránti kérelmét 2003. szeptember 17-én nyújtotta be a Gazdasági Versenyhivatalhoz, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. tv. (Tpvt.) 24. § (1) bekezdése alapján.

Az ügyfelek

 • 3.

  A Synergon Informatikai Rt. - mint kérelmező - egyike Magyarország vezető informatikai vállalatainak, saját tőkéje 7,78 milliárd forint, 2002. évi árbevétele 11 milliárd forint. A társaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsdén és a londoni SEAQ elektronikus tőzsdén is jegyzik. A Synergon fő tevékenységi körébe tartoznak: az integrált vállalatirányítási és döntéstámogatási rendszerek, elektronikus üzleti megoldások, hálózatbiztonság, integrált adat-, hang- és képátvitel, szoftver és hardver rendszerintegráció, üzleti infrastruktúraszolgáltatás, informatikai tanácsadás, egyedi optikai és speciális hálózatok, optikai kábeltelevíziózás. Intézményi és nagyvállalati ügyfelek részére a fentieken túlmenően üzleti és informatikai tanácsadással, hálózattervezéssel, szoftverfejlesztéssel, e-learning és portál-szerkesztőrendszerek kifejlesztésével, szervizzel, oktatással is foglalkozik.

 • 4.

  Az Atos Origin Information Technology Kft., mint kérelmezett, a holland Atos Origin B.V. globális informatikai és kommunikációtechnológiai szolgáltató társaság magyarországi leányvállalata. Az Atos rendszerüzemeltetési tevékenységet ma Székesfehérváron, Budapesten, Győrött, Szombathelyen és Sopronban folytat. Két fő üzletágban nyújtja szolgáltatásait: a rendszerintegráció és konzultáció területén, illetve informatikai rendszerek megtervezése, megvalósítása és üzemeltetése területein.

 • 5.

  A Synergon tulajdonába tartozó közvetett résztvevők a következők:

  • -

   Fibex Rt. (100 %-os tulajdonban), fő tevékenységei az informatikai és távközlési hálózatok építéséhez használt legkorszerűbb kábelezési anyagok - optikai, réz és egyéb speciális kábelek, valamint kiegészítő szerelvények - nagykereskedelme, továbbá összekötő kábelek gyártása és forgalmazása;

  • -

   a Synergon Officium Kft., amely ún. Officium szolgáltatások, azaz finanszírozott komplex infrastruktúra szolgáltatások nyújtásával foglalkozik (vállalati informatikai rendszer outsourcing);

  • -

   Infinity a.s. (66,67%) a cseh piac egyik legjelentősebb független informatikai rendszerintegrátora, jelentősebb szolgáltatásai a rendszerintegráció, hardvertámogatás és üzembe helyezés, szoftvertámogatás és üzembe helyezés, hálózati tanácsadás, támogatás és integráció, outsourcing;

  • -

   a horvát Span d.o.o. fő működési területei: rendszerintegráció, szoftverfejlesztés, internetes és e-learning szolgáltatások, informatikai oktatás, támogató szolgáltatások;

  • -

   az Atos Origin B.V. Hollandiában bejegyzett vállalat, amelynek fő profilját az üzleti informatikai tanácsadás, rendszerintegrációs szolgáltatások és a vállalati alkalmazások alkotják.

Engedélyezési kötelezettség

 • 6.

  Az üzletrész-átruházási szerződés értelmében a Synergon Rt. megvásárolja az Atos Origin B.V-től az Atos Kft. üzletrészeinek 100 %-át, és ezáltal az Atos Kft. felett a Tpvt. 23. § (1) bekezdése b) pontja szerinti közvetlen irányítást szerez.

 • 7.

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint a vállalkozások összefonódásához akkor kell engedélyt kérni a GVH-tól, ha az érintett vállalkozások előző évi együttes nettó árbevétele a 10 milliárd forintot, az irányítás alá kerülő vállalkozás ilyen árbevétele pedig az 500 millió forintot meghaladja. Az ügyfelek által megadott adatok alapján megállapítható, hogy a fenti feltételek fennállnak.

Az engedélyezés

 • 8.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy annak jelentős részén.

 • 9.

  Az összefonódások vizsgálata során érintett piacnak azok a piacok minősülnek, amelyeken az összefonódás valamely közvetlen vagy közvetett résztvevője piaci tevékenységet folytat. Az összefonódás versenyhelyzetre, gazdasági erőfölényre gyakorolt hatásainak megítéléséhez azonban elsősorban azoknak a piacoknak a részletes elemzése indokolt, amelyeken az összefonódásban résztvevő vállalkozáscsoportok horizontálisan, vagy vertikálisan érintkeznek.

 • 10.

  Az informatikai szolgáltatások kategóriába az informatikai infrastruktúra támogatása, informatikai infrastruktúrán alapuló rednszerek üzemeltetése, fejlesztése és egyéb kiegészítő, oktatási, elektronikus kereskedelmi szolgáltatások tartoznak. Az informatikai szolgáltatások piaca a teljes informatikai piac legdinamikusabban fejlődő része, ahol az egyes részpiacok egyre inkább közelítenek egymáshoz, és a meghatározott szolgáltatások határai a nemzetközi viszonyokhoz hasonlóan egyre inkább elmosódnak. Ennek következménye az, hogy nehezen konkretizálhatóak az egyes piacok sajátosságai és az ezek közötti viszonyok.

 • 11.

  A Synergon által az összefonódás engedélyezése iránti kérelemhez benyújtott független piacelemzés az informatikai szolgáltatásokon belül az alábbi öt piaci szegmenst határozza meg:

  • -

   hardver- és szoftverrendszerek támogatása és üzembe helyezése

  • -

   rendszerintegráció

  • -

   outsourcing

  • -

   alkalmazás testre szabás és tanácsadás

  • -

   informatikai tanácsadás.

 • 12.

  Tekintve, hogy mind a Synergon, mind az Atos az ország egész területén nyújtja szolgáltatásait, az érintett földrajzi piac legszűkebb esetben is a Magyar Köztársaság teljes területe.

 • 13.

  Az erőfölény vizsgálata szempontjából kiemelkedő fontosságú a piaci részesedések vizsgálata: ha ez nem jelentős, akkor az egyéb tényezők vizsgálatának - pl. piacralépés akadályai - nem szükséges nagy súlyt adni. Valamennyi vizsgált piacról elmondható, hogy nagyon sok szereplős, jellemzően a piac 20-50%-át nagyon sok kis (1%-os részesedésnél kevesebbel bíró) informatikai cég foglalja el, a fennmaradó részen szolgáltatástól függően 10-20 erősebb, egymással versengő cég osztozik. E szegmensekben mind a kérelmező, mind a kérelmezett tevékenykedik, de együttes részesedésük nem éri el a 10 %-ot.

 • 14.

  Az érintett piac szerkezetét megvizsgálva megállapítható volt, hogy azokon élénk verseny folyik, egyetlen vállalkozás sem rendelkezik piaci erővel. Az összefonódás nem eredményez érezhető mértékű piaci koncentrációnövekedést, így az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nem volt megtagadgató

Eljárási kérdések

 • 15.

  A Versenytanács határozatát - az ügyfél kérelmére - tárgyaláson kívül hozta meg, a Tpvt. 63. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja alapján, mivel az összefonódást követően a kérelmező piaci részesedése alapján nyilvánvalóan nem került erőfölényes helyzetbe.

 • 16.

  Az eljárási díjról külön rendelkezni nem kellett, mert azt a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg befizette.

 • 17.

  A jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § biztosítja.

Budapest, 2003. október 20.