Vj-130/2003/26

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Rossmann Magyarország Kereskedelmi Kft. eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztó megtévesztése miatt indított ügyben a Tpvt. 73. §-a alapján elfogadta az alábbi

határozatot

Az eljárás alá vont a Rossmann Nyári Magazin hátoldalán szereplő hirdetése, mely nem tartalmazta, hogy a digitális fényképek kidolgozáshoz transzferköltség is tartozik, alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére.

A határozattal szemben annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál előterjesztett keresetnek van helye.

Indoklás

I.

A tényállás

A fotókidolgozás piaca

 • 1.

  A hazai fotókidolgozás országos piacán nagy fotószolgáltató üzlethálózatok (Ofotért, Kodak, Fotex, Photo hall) és kisebb optikai-fotó üzletek mellett a kereskedelmi láncokhoz (DM, Media Markt, Rossmann) kapcsolódó fotókidolgozó szolgáltatók is jelen vannak.

 • 2.

  A fotószolgáltatók közötti különbség elsődlegesen a nyújtott szolgáltatások jellegéből fakad: relatíve alacsonyabb áron kisebb választék, kevesebb szakszolgáltatás, differenciálatlanabb kiszolgálás jár, míg a magasabb árfekvésű szolgáltatót választó fogyasztó magasabb színvonalú kiszolgálást, információ nyújtást, tájékoztatást, differenciáltabb termékválasztékot várhatnak el. Jellemzően a drogériákhoz és más kereskedelmi láncokhoz kapcsolódó szolgáltatások alacsonyabb árszínvonalat képviselnek a szolgáltatás korlátozottsága miatt.

 • 3.

  A nagyobb fotószolgáltató vállalkozások és kisebb optikai-fotóboltok esetében - eltérően pl. a drogériákhoz kapcsolódó fotókidolgozástól - az üzletekben a fotókidolgozás mellett fotócikkek árusítása (filmek, hagyományos és digitális fényképezőgépek, fotópapírok, optikai cikkek, kamerák, stb.), illetve egyéb szakszolgáltatások nyújtása is történik

 • 4.

  Az elmúlt néhány évben jelent meg a hazai piacon a digitális fényképezőgépek elterjedésével a digitális fotókidolgozás igénye, amihez a fotószolgáltatók gyorsan alkalmazkodtak. Az analóg fotókidolgozás mellett a szolgáltatók nagy része már digitális adathordozókról (cd, média kártya) készült képek elkészítését is vállalja. Az analóg és digitális fotókidolgozás díja, az elkészült képek ára közelít egymáshoz. Jellemző a két különböző technológiai hátteret igénylő fotókidolgozásra, hogy a felhasznált hordozó (digitális adathordozó szemben a hagyományos filmmel) jellege miatt, a digitális fotókidolgozás esetében nem jelentkezik az előhívás költségként.

 • 5.

  További piaci fejlemény, hogy gyorsan terjednek az interneten keresztül is történő digitális fotókidolgozást szolgáltató vállalkozások.

 • 6.

  Az analóg fotószolgáltatást helyettesítő műtermi fotózás, illetve házi előhívás, valamint a digitális fotókidolgozást helyettesíthető költséges színes nyomtatás elhanyagolható mértékű.

A vizsgált magatartás

 • 7.

  A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított annak megállapítására, hogy vajon a Rossmann Magyarország Kft. reklám tevékenysége megsértette-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. § (2) bek. a) pontjába foglalt rendelkezését.

 • 8.

  Az eljárás alá vont által kiadott és terjesztett Rossmann Nyári Magazin hátoldalán szereplő hirdetés szerint a cég 10x15 cm-es papírképet készít el bármilyen digitális adathordozóról 59 Ft/db áron. A hirdetés azonban nem tartalmazza, hogy a fotókidolgozáshoz - a kidolgozandó képek számától függetelenül - még 199 Ft transzferköltség is tartozik. Ez a költség a fogyasztó számára csak az üzletben elhelyezett fogyasztói árjegyzékből, illetve a pénztárnál derül ki.

 • 9.

  A Rossmann Nyári Magazin 2003. júniusában jelent meg 847 ezer példányban. A magazint az üzletek vonzáskörzetében terjesztették, illetve az üzletekben a csomagolópultra helyezték ki.

II.

Az eljárás alá vont álláspontja

 • 10.

  A fotószolgáltatás az eljárás alá vont vállalkozás tevékenységi körének csupán csekély hányadát jelenti. A Rossmann Kft. szerint a cég piaci részesedése a fotókidolgozás tekintetében 10%, a drogéria szegmensben 22,8%. A fotókidolgozáson belül elsősorban filmelőhívással és az előhívott negatívról történő képnagyítással foglalkoznak.

 • 11.

  Az eljárás alá vont elmondása szerint a digitális fotókidolgozást tekintve a cég részesedése 1-2% lehet, mivel digitális hordozókról történő papírkép kidolgozással csupán 2003. júniusától foglalkoznak.

 • 12.

  Az eljárás alá vont vállalkozás továbbá előadta, hogy a sérelmezett időszakban először jelent meg a digitális fotókidolgozással kapcsolatban hirdetés, nem is voltak tudatában, hogy a transzferköltséget is szerepeltetni kell a hirdetésben. Azt gondolták, hogy a vásárló a megrendelőlap kitöltésekor a fotópulton kihelyezett árlistából mindenképpen értesül a transzferköltségről.

 • 13.

  Eljárás alá vont álláspontja szerint az analóg kidolgozásnál használt ún. előhívási díj a negatívok előhívásán túl ugyanazokat a költségeket tartalmazza, mint amelyeket ő számított bele a transzferköltségébe. A hagyományos, nem digitális hordozóról készült képek esetén is hasonló tartalommal jelenik meg a költség, csak nem transzferköltségnek, hanem előhívási díjnak nevezik.

 • 14.

  Az eljárás alá vont a fentiekre, valamint arra való tekintettel, hogy a Nyári Magazin megjelenését követően minden digitális fotókidolgozásra vonatkozó hirdetésben szerepeltetik a transzferköltség létét, kéri a versenyfelügyeleti eljárás megszüntetését.

III.

A vizsgálat megállapításai

 • 15.

  A vizsgálat megállapításai szerint az eljárás alá vont vállalkozás digitális papírkép kidolgozásával 2003. júniusától kezdődően foglalkozik és ez az időpont egybeesik a Nyári Magazin megjelenésével, amelyben először jelent meg hirdetés a digitális képkidolgozás lehetőségéről.

 • 16.

  Az egész oldalas hirdetés arra hívja fel a fogyasztó figyelmét, hogy a Rossmann drogéria várja a digitális megrendeléseket is, a fényképeket bármilyen adathordozóról elkészítik, továbbá megjeleníti, hogy a 10x15 cm-es papírkép elkészítésének ára digitális hordozóról 59 Ft/db. A hirdetésben nem szerepel azonban az a lényeges információ, miszerint a papírkép elkészítésének árához további 199 Ft transzferköltséget kell fizetnie a megrendelőnek, függetlenül attól, hogy hány darab kép elkészítését kéri.

 • 17.

  A fogyasztó a transzferköltség létezéséről a fotópultokon kihelyezett szolgáltatási árlistából értesül. A transzferköltség a fotóindex elkészítésének és a fotótasak biztosításának költségeit, valamint a szállítási költséget tartalmazza.

 • 18.

  Annak megállapítására, hogy vajon a versenytársak felszámolnak-e - a digitális fotókidolgozás esetén - transzfer vagy egyéb költséget, a vizsgálat megkereste a Rossmann Kft. néhány versenytársát a fotókidolgozás piacán. A megkeresések alapján megállapítható, hogy a fotószolgáltatók egy része mára már a hagyományos, analóg fotószolgáltatás áraival azonos szintű árakat alkalmaz a digitális fotókidolgozáskor, valamint hogy a digitális hordozóról készült papírkép ára jellemzően explicite nem tartalmaz sem transzfer-, sem más elnevezésű költséget. Előfordul ugyan, hogy egy-egy fotószolgáltató transzferköltséget számít fel, azonban ez az összeg a szolgáltatás speciális vagy sürgősségi eseteihez kapcsolódik: ha pl. extra méretű vagy relatíve gyors képkidolgozásra van szükség. A leggyakoribb azonban az az eset, hogy a képek méretétől és a kidolgozás határidejétől függően, előre meghatározott és kifüggesztett árlista alapján történik a digitális fotók kidolgozása, az analóg fotókidolgozásnál szokásos "előhívási díj"-szerű egyéb költségek nélkül.

 • 19.

  A vizsgálat megállapítása szerint az eljárás alá vont magatartása vélhetően alkalmas a Tpvt. 8. §-ának megsértésére, mivel az üzleteiben kihelyezett és annak vonzáskörzetében terjesztett Rossmann Nyári Magazin információközlése hiányos és megtévesztő.

 • 20.

  A vizsgált reklámanyag alapján a fogyasztó azt a következtetést vonhatja le a digitális fotókidolgozással kapcsolatban, hogy az adott méretű papírkép elkészítése 59 Ft-ba kerül és a fotókidolgozást egyéb költség nem terheli. A vizsgálat kiemeli, hogy egy új szolgáltatás bevezetésénél olyan tájékoztatást szükséges adni, ami az azt megelőző, hagyományos szolgáltatástól eltérő tulajdonságokra is felhívja a figyelmet, nevezetesen arra, hogy a digitális hordozóról történő papírkép elkészítése többletköltséggel (transzferköltséggel) jár.

 • 21.

  A vizsgálat szerint a transzferköltség feltüntetésének hiánya azt a képzetet kelti a fogyasztóban, hogy a hagyományos, analóg képelőhíváshoz és nagyításhoz hasonlóan a digitális képkészítés - a hirdetésben megjelölt áron kívül - nem kerül többe. Ezt alátámasztani látszik az a tény is, hogy az azonos szolgáltatást végző vállalkozások, versenytársak digitális fotókidolgozását nem terheli további költség, vagy ha igen, az a fogyasztó által fizetendő árban szerepel.

 • 22.

  Továbbá megállapítja a vizsgálat, hogy a vizsgált hirdetés csupán egy hónapig volt olvasható (júniusban), és kizárólag a Nyári Magazin hátlapján jelent meg. Ezt követően az eljárás alá vont a digitális képkidolgozásra vonatkozó reklámanyagaiban feltüntette azt az információt is, miszerint a képkészítés ára a transzferköltséget nem tartalmazza.

 • 23.

  A vizsgálat valószínűsíti, hogy a hirdetés kiegészítése a GVH megkeresését követően történt, ami azonban a közlés tényén nem változtat, legfeljebb a jogsértő magatartás következményét enyhíti.

 • 24.

  Mindezek alapján a vizsgálat indítványozta, hogy a GVH Versenytanácsa bírság kiszabásának mellőzése mellett állapítsa meg a jogsértést.

 • 25.

  A bírság kiszabásának mellőzését a vizsgálat az alábbiakkal indokolta.

  • -

   Az eljárás alá vont valószínűsíthető módon megsértette a Tpvt. vonatkozó rendelkezését, azonban a jogsértés észlelését követően jogkövető magatartást tanúsított

  • -

   A jogsértő állapot mindössze egy hónapig tartott, a hirdetés csak a Nyári Magazinban jelent meg, és az ezt követő reklámkiadványok tartalmazták a transzferköltség fizetésére vonatkozó utalást is

  • -

   A jogsértéssel elért árbevétel - részben a digitális szolgáltatás újdonságára való tekintettel - csekély volt

  • -

   Az eljárás alá vont vállalkozás a fotószolgáltatás piacán meglehetősen alacsony piaci részesedéssel rendelkezik

  • -

   A gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka elenyésző

  • -

   A fogyasztói érdekek nem sérültek oly mértékben, hogy az bírság kiszabását indokolttá tenné

IV.

A Versenytanács döntése

 • 26.

  A Versenytanács álláspontja szerint a releváns árupiac a digitális fotókidolgozás piaca. Ez a szolgáltatás az analóg fotókidolgozáshoz képest eltérő jellemzőkkel bír: a két fotókidolgozási technika nem helyettesíti egymást sem a fogyasztók, sem pedig a szolgáltatók tekintetében. A kétféle szolgáltatás eltérő volta elsősorban abból adódik, hogy a kétféle fotó elkészítése különböző fényképezőgépet, technológiát igényel. Az analóg fotókidolgozás esetében az előhívás, illetve a képek kidolgozása filmről, illetve negatívról történik, míg a digitális fotókidolgozás alapja valamilyen digitális adathordozó (média kártya, cd). A két piac kapcsán azonban az is elmondható, hogy a legtöbb fotóüzletben és fotószolgáltatónál a hagyományos fotókidolgozás mellett digitális fotókidolgozás is van, valamint további fontos jellemző, hogy a papírképek árai az eltérő technológia ellenére a két kidolgozási technika tekintetében közelítenek egymáshoz. A digitális fotókidolgozás árára jelentős hatással van az interneten keresztül is lebonyolítható fotókidolgozás terén tapasztalt verseny.

 • 27.

  Az internetes fotókidolgozás lehetősége és az eljárás alá vont üzlethálózatának országos jellege miatt a releváns termékpiac is országos.

 • 28.

  Az eljárás alá vont sérelmezett magatartása szempontjából azon fotószolgáltatók tekintendőek versenytársaknak, akik digitális fotókidolgozással is foglalkoznak.

 • 29.

  A Tpvt. 8.§ (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja szerint:

  • a)

   Tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. E törvény alkalmazásában fogyasztó: a megrendelő, a vevő, és a felhasználó.

  • b)

   A fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha

   • a)

    az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

 • 30.

  Adott eljárás tekintetében a fotószolgáltatás többletdíja, illetve végső soron az ára, az a lényeges tulajdonság, amelyről a sérelmezett reklámanyag megtévesztésre hajlamos tájékoztatást adott azzal, hogy nem említette meg. Az elhallgatott többletköltség miatt a fogyasztó hajlamos azt gondolni, hogy a kidolgozott papírképek ára csupán 59 Ft/db, különös tekintettel arra, hogy az analóg fotókidolgozással szemben a legtöbb digitális fotókidolgozás szolgáltatója nem számít fel külön transzfer- vagy egyéb néven nevezett többletköltséget, hanem azt - amennyiben felmerül - beépíti a papírkép árába. Továbbá az analóg fotókidolgozás esetén is gyakori jelenség, hogy a szolgáltató valamilyen akció keretében nem számít fel előhívási díjat, bár erre jellemzően előre felhívja a fogyasztók figyelmét.

 • 31.

  Mindezek alapján az mondható, hogy az eljárás alá vont a többletköltség elhallgatása révén megsértette a Tpvt. 8. § (2) bekezdésének a) pontját, miszerint a szolgáltatás lényeges tulajdonságáról adott megtévesztésre alkalmas tájékoztatást.

 • 32.

  A Versenytanács álláspontja szerint a vizsgáló által hivatkozott körülmények nem a bírság mellőzését, hanem mértékének enyhítését tennék indokolttá. Tekintettel azonban a jogsértő magatartással érintett piacon elért árbevétel alacsony nagyságrendje miatt a számított bírság olyan kis összegű lett volna, amely kiszabását a Versenytanács nem tartotta indokoltnak, mivel attól sem büntető, sem elrettentő hatás nem várható.

 • 33.

  A Versenytanács határozatát az ügyfél kérelmére tárgyaláson kívül hozta. A jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § biztosítja.

Budapest, 2004. január 8.