Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-159/2004/23

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Erdért Befektetési Kft. (Budaörs) kérelmező, illetve az Erdészeti és Faipari Termékeket Értékesítő és Feldolgozó Rt. (Budapest) kérelmezett vállalkozások összefonódásának engedélyezése tárgyában, kérelemre indult eljárásban, tárgyaláson kívül, meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az Erdért Befektetési Kft. közvetlen irányítást szerezzen a Erdészeti és Faipari Termékeket Értékesítő és Feldolgozó Rt. kérelmezett vállalkozás felett.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Versenytanácshoz benyújtott, de a Fővárosi Bíróságnak címzett keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

 • 1)

  A kérelem tárgyát adó üzleti tranzakciót megvalósító adásvételi szerződést a 2004. október 1-én írták alá. Ennek megfelelően az Erdészeti és Faipari Termékeket Értékesítő és Feldolgozó (továbbiakban: Erdért) Rt. részvényeinek 75,31 %-át a jelen eljárásban kérelmező vevő, az Erdért Befektetési Kft. szerezte meg.

 • 2)

  A szerződés versenykorlátozó kapcsolódó kikötést tartalmaz.

 • 3)

  E szerződésben foglaltaknak megfelelően a kérelmező a tranzakció teljesüléséhez, azaz a tranzakciót megvalósító jogügylet érvényes létrejöttéhez a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyét kérte. A kérelem alapján a versenyfelügyeleti eljárás 2004. október 11-én indult.

II.

 • 4)

  A kérelmező Erdért Befektetési Kft. 2004-ben alakult, jogelődje nem volt, ezért 2003-ban árbevétele nem volt. Kizárólagos tulajdonosa egy magyar magánszemély. Alaptevékenysége befektetési szolgáltatások és üzleti tanácsadás.

 • 5)

  Az Erdért Rt. jogelődjét 1951-ben alapították. Az 1997-es privatizációt követően a vállalkozás tulajdonosai a dolgozók és erdőgazdaságok lettek.

 • 6)

  Alaptevékenysége a fenyő, lombos faanyagok, lap-lemezek kereskedelme és feldolgozása. Tevékenységét az országos központ irányítása mellett 13 telephelyen folytatja, foglalkoztatottjainak száma 664 fő.

 • 7)

  Az alaptevékenységén túlmenően lapszabászattal és műszárítással, faipari ragasztók, felületkezelő anyagok, gipszkarton lapok és tetőfedő anyagok kereskedelmével is foglalkozik.

 • 8)

  A szükséges alapanyagok nagyobb részét Oroszországból, Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és Fehér-Oroszországból importálják. Termékeit döntően a hazai piacon értékesíti, de exportál Görögországba, Németországba, Ausztriába és Olaszországba.

 • 9)

  A termékeit alapvetően faipari vállalkozásoknak, épület- és bútorasztalosoknak, illetve viszonteladóknak értékesíti, a közvetlen lakossági értékesítés aránya 20 %.

 • 10)

  Az Erdért Rt-nek négy oroszországi vállalkozásban van érdekeltsége, amelyből három esetében többségi irányítást biztosító tulajdoni hányada van.

III.

 • 11)

  A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 23. § (1) bekezdésének b) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez további egy vagy több tőle független vállalkozás egésze vagy része felett. A jelen eljárás tárgyát képező tranzakció a Tpvt. ezen szakaszának értelmében összefonódásnak minősül.

 • 12)

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az engedélykérési kötelezettség fennállásának szükséges feltétele, hogy az összefonódással érintett vállalkozások együttes előző évi nettó árbevétele meghaladja a tízmilliárd forintot, illetve az, hogy az irányítás alá kerülő vállalkozás előző évi nettó árbevétele a hozzá kapcsolódó közvetett résztvevőkkel együtt meghaladja az ötszázmillió forintot.

 • 13)

  A benyújtott, illetve a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Tpvt. 23. (2) bekezdése szerint meghatározott érintett vállalkozási kör előző évi nettó árbevételi adatai alapján megállapítható, hogy az összefonódás által érintett vállalkozások előző üzleti évben Magyarországon realizált nettó árbevétele eléri a Tpvt. 24. § (1) bekezdésében meghatározott küszöbértéket.

 • 14)

  A jelen eljárás megindítására a Tpvt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján, az ügyfél kérelmére a Tpvt. 24. § szerinti engedélyezés tárgyában került sor. A kérelmet a Tpvt. 28. § (1) bekezdése alapján az irányítást szerző vállalkozás nyújtotta be. A kérelmezett összefonódást más ország nemzeti, illetve az EU versenyhatóságának nem jelentették be.

IV.

 • 15)

  A kérelmezett összefonódás által érintett piacok a faáruk, ezen belül különösen a fenyőtermékek, a lombos termékek és a lap-lemezek piaci szegmensei. A faáruk hazai piacát erős konkurencia, árverseny jellemzi, ahol több mint 1000 komolyabb vállalkozás van jelen, amelyek közül közel 400 fenyőtermékekkel, 250 lombos termékekkel, míg közel 400 vállalkozás lap-lemezekkel foglalkozik.

 • 16)

  Faárukkal foglalkozó vállalkozás alapításához különleges engedély nem szükséges, importját vám nem terheli.

 • 17)

  Az Erdért Rt. piaci részesedése a faáruk piacán mintegy 6-8 %, a fenyőtermékek piacán 8,2 %, a lombos termékek esetén 6,8 %, míg a lap-lemez termékek tekintetében 7,2 %. Az összefonódással ezek a részesedések nem változnak, hiszen a kérelmező eddig nem volt jelen az érintett piacon.

 • 18)

  Az érintett piacokon jelen lévő vállalkozások viszonylag nagy száma, az összefonódásban érintett vállalkozások külön-külön, illetve együttesen számított alacsony piaci részesedése, az érintett piacok megtámadhatósága vonatkozásában a GVH rendelkezésére álló információk alapján a Versenytanács - a GVH, illetve a Versenytanács Elnökének 3/2003. sz. Közleményében foglaltakra is tekintettel - megállapította, hogy a kérelmezett összefonódás nyilvánvalóan nem vet fel versenyjogi aggályokat, ezért az összefonódás piaci hatásainak részletes elemzése szükségtelen.

 • 19)

  Erre figyelemmel a GVH engedélye a Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint nem tagadható meg. Mivel a kérelmezett összefonódás kétséget kizáróan nem hoz létre és nem erősít meg gazdasági erőfölényt az érintett piacokon, a Versenytanács szerint a Tpvt. 63.§. (3) ac) alpontja alkalmazható az ügyben.

 • 20)

  A Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerint - a Közleményben foglalt egyszerűsített eljárásra vonatkozóan - az eljárás díja két millió forint. A Tpvt. 62. § (1) bekezdésének második mondata szerint a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell befizetni a kétmillió forint eljárási díjat, amely a kérelmező rendben megfizetett.

 • 21)

  A Tpvt. 74. § (1) bekezdése szerint a kérelmező a tárgyalás mellőzését kérte, ezért a Versenytanács jelen határozatát tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 22)

  A jelen határozat elleni jogorvoslatot a Tpvt. 83. § (1) bekezdése biztosítja

Budapest, 2004. november 15.