Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-9/2005/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a HeidelbergCement Central Europe East Holding BV kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett Duna-Dráva Cement Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a HeidelbergCement Central Europe East Holding BV egyedüli irányítást szerezzen a Duna-Dráva Cement Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező HeidelbergCement Central Europe East Holding BV (a továbbiakban: Hiedelberg BV) részesedése a Duna-Dráva Cement Kft. (a továbbiakban: DDC Kft.) üzletrészeiből a 2004. december 23-án kötött szerződéssel a korábbi 50 százalékról 50,01 százalékra emelkedett, az üzletrészt értékesítő Schwenk Zement KG (a továbbiakban: Schwenk) részesedése pedig 50 százalékról 49,9 százalékra csökkent.

 • 2.

  A kérelmező az 1) pont szerinti tranzakcióhoz (melynek révén az addigi, Schwenk-kel közös irányítása helyett a DDC Kft. egyedüli irányítójává válik) 2005. január 21-én kelt kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3.

  A kérelmező a vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást 2005. március 4-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 4.

  A Heidelberg Cement AG és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban együtt: Heidelberg-csoport) tagja.

 • 5.

  A Heidelberg-csoport Európa egyik jelentős cementgyártó vállalkozáscsoportja. A Heidelberg-csoportnak magyarországi tagja nincs, külföldön honos tagjai 2004. évben nem értek el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

 • 6.

  A DDC Kft. és az általa irányított vállalkozások alkotta vállalkozáscsoport (a továbbiakban: DDC-csoport) cement- és kavicstermeléssel, valamint gipszkő-, dolomit-, perlit- és trassz bányászattal foglalkozik.

 • 7.

  Cementgyártással Magyarországon a DDC-csoport mellett a Holcim Hungária Cementipari Rt. foglalkozik. A cement legfeljebb 300 kilométeres távolságra szállítható gazdaságosan, ezért érdemleges importra csak a környező országokból került sor: elsősorban Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából. A magyarországi cementforgalomból a DDC-csoport közel 50-, a Holcim Hungária Cementipari Rt. pedig mintegy 30 százalékkal részesedik. A forgalom 20 százalék körüli részét kitevő importtal közel 20 vállalkozás foglalkozik.

 • 8.

  A DDC-csoport 2004. évi nettó árbevétele - a csoporton belüli forgalom nélkül - 32,5 milliárd forint volt.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 9.

  A Heidelberg AG a DDC Kft. üzletrészei többségének megszerzésével a Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján egyedüli irányítást szerez az addigi közös irányítás helyett, ami a Versenytanács kialakult gyakorlata (Elvi állásfoglalások 82.) szerint a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b.) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 10.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § szerint: a DDC- és a Heidelberg-csoport tagjai) 2004. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő DDC-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 11.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 12.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) szerint.

 • 13.

  A Heidelberg-csoport semmilyen formában nincs jelen a magyar piacon, ezért az összefonódásnak Magyarországon - mint érintett földrajzi piacon (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) - tényleges horizontális-, vertikális- és portfolió hatásai sem lehetnek. Az összefonódás ugyanakkor a magyarországi cementpiacon korlátozhatja a lehetséges (import) versenyt, mert a Heidelberg-csoportnak vannak érdekeltségei Magyarországgal határos országokban. Ezt azonban a Versenytanács - figyelemmel az import korlátozott szerepére, másoldalról a nagyszámú importálóra - nem tekintette olyan mértékűnek, ami alapot adna az összefonódás megtiltására. Figyelemmel arra, hogy az összefonódás révén a DDC Kft. tulajdoni struktúrájára (a tőkeellátottság szempontjából) érdemben nem változik, káros konglomerátum hatással sem kell számolni.

 • 14.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 15.

  A Versenytanács a 13) pontban írtakra is tekintettel a Közleményben foglaltak alapján a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 16.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forint előzetesen lerótta.

 • 17.

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 18.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. április 4.