Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-88/2005/4

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a AVE Magyarország Kft. és Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Rt. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban -tárgyaláson kívül -meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az AVE Magyarország Kft.-nek a Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Rt. feletti irányításszerzéséhez nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

A határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1.

  Az AVE Magyarország Kft. (A továbbiakban: AVE Kft.) 2005. május 27-én Részvény Adás-Vételi Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött Siófok Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) a Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Rt. (a továbbiakban Zöldfok Rt.) részvényei 44,8 százalékának megvásárlására.

 • 2.

  A Szerződéssel egyidejűleg az Önkormányzat (mely a Zöldfok Rt. 50,96 százalékos részvénytulajdonosa maradt) és az AVE Kft. között Részvényesi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre. A Megállapodás egyebek mellett rögzíti, hogy a Zöldfok Rt. éves Üzleti Tervének jóváhagyása, módosítása és kiegészítése a Közgyűlés által háromnegyedes többséggel elfogadható kérdés. A Megállapodás értelmében az Üzleti Terv jelenti és magában foglalja a Zöldfok Rt. mindenkori éves termelési (szolgáltatási), beruházási, pénzügyi és humán erőforrás tervét.

 • 3.

  A kérelmezők 2005. június 2-án kelt kérelmükben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) rendelkezései alapján kérték

  • a)

   elsődlegesen annak megállapítását, hogy az 1) pont szerinti Szerződéssel és a Megállapodással nem jön létre összefonódás (Tpvt. 63. § (3) bekezdés aa) pont.),

  • b)

   másodlagosan, hogy az amennyiben mégis összefonódás jön létre, akkor az a résztvevők 2004. évi nettó árbevételi adatai alapján nem engedélyköteles (Tpvt. 63. § (3) bekezdés ab) pont).

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4.

  Az AVE Kft. üzletrészeinek 99,9 százalékos tulajdonosa az ausztriai Energie AG Oberösterreich (a továbbiakban: EAG), mely további magyarországi vállalkozás felett nem rendelkezik irányítási joggal, továbbá az általa közvetlenül vagy közvetve irányított külföldön honos vállalkozások a Magyar Köztársaság területén 2004. évben nem értek el nettó árbevételt.

 • 5.

  Az AVE Kft. és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: AVE-csoport) 2004. évi együttes nettó árbevétele 6558 millió forint volt.

 • 6.

  A Zöldfok Rt. és az irányítása alá tartozó Kertfok Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban együtt: Zöldfok-csoport) 2004. évben együttesen 1472 millió forint nettó árbevételt ért el.

 • 7.

  Az önkormányzat irányítása alá nem tartozik olyan további vállalkozás, mely a Zöldfok-csoportéval azonos, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet folytat.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 8.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja szerint összefonódás jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen irányítást szerez egy tőle független vállalkozás felett. Az irányítás lehetséges eseteit a Tpvt. 23. § (2) bekezdés a-d) pontjai rögzítik.

 • 9.

  Az AVE Kft. a részvények 44,8 százalékának megszerzésével nem szerez a Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti irányítást a Zöldfok Rt. felett, és a Megállapodásnak sincsenek olyan elemei, amelyek az AVE Kft. Tpvt. 23. § (2) bekezdés b)-d) pontjai szerinti egyedüli irányítását megalapoznák.

 • 10.

  A Versenytanács kialakult gyakorlata (Vj-70/2000) szerint közös irányítással rendelkezik két vagy több vállalkozás egy további vállalkozás felett, ha annak piaci magatartását meghatározó minden lényeges kérdésben egyezségre kell jutniuk.

 • 11.

  Az adott esetben a Zöldfok Rt. Üzleti Tervének jóváhagyásához (módosításához, kiegészítéséhez) a Közgyűlés háromnegyedes többsége szükséges, amelyet az AVE Kft. és az Önkormányzat együtt képes csak biztosítani (és csak ők ketten képesek biztosítani). Az Üzleti Terv pedig a Megállapodás szerint a Zöldfok Rt. piaci magatartását meghatározó minden lényeges kérdésre kiterjed. Ezért a Versenytanács álláspontja szerint a Szerződés és a Megállapodás révén az AVE Kft. az Önkormányzat mellett a Zöldfok Rt. Tpvt. 23. § (2) bekezdés c) pont szerinti közös irányítójává válik.

 • 12.

  Az egyedüli irányítás közös irányítássá történő átalakítása a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b.) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül, ezért a Versenytanács a kérelmezők elsődleges kérelmének nem adott helyt.

A küszöbértékek

 • 13.

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint nem kell engedélyt kérni az összefonódáshoz, ha az érintett vállalkozásoknak (Tpvt. 26. §) a Tpvt. 27 § szerint számított előző évi együttes nettó árbevétele nem haladja meg a tízmilliárd forintot.

 • 14.

  Az adott esetben az érintett vállalkozásoknak az előzőek szerint figyelembeveendő nettó árbevétele az alábbi részletezettek szerint nem érte el a tízmilliárd forintot.

AVE-csoport:
EAG által irányított további vállalkozások
(Tpvt. 27. § (2) bekezdés szerint)
Zöldfok-csoport
A Önkormányzat által irányított további
vállalkozások (Tpvt. 27. § (3) bekezdés szerint)

Összesen:

6.588 millió Ft

-
1.472 millió Ft

-

8.030 millió Ft.

IV.

Eljárási kérdések

 • 15.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ab) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 16.

  A kérelmezők képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17.

  A kérelmezőket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. június 29.