Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-91/2005/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Schneider Electric SA. (Franciaország) mint kérelmező, illetve az Invensys Messner GmbH (Németország), a Satchwell SAS (Franciaország), a Satchwell Control Systems Ltd. (Egyesült Királyság), a Atmostech OY (Finnország), az Invensys Bygnings Systemer A/S (Dánia) vállalkozások, valamint az Eliwell & Controlli Srl (Italy) és az Invensys Middle East FZE (Egyesült Arab Emirátusok) vállalkozások üzletágai mint kérelmezettek vállalkozások összefonódásának engedélyezése tárgyában, kérelemre indult eljárásban, tárgyaláson kívül, meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Schneider Electric SA. irányítást szerezzen az Invensys Messner GmbH, a Satchwell SAS, a Satchwell Control Systems Ltd., a Atmostech OY, az Invensys Bygnings Systemer A/S vállalkozások, valamint az Eliwell & Controlli Srl és az Invensys Middle East FZE vállalkozások épületautomatizálási üzletágai felett.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Versenytanácshoz benyújtott, de a Fővárosi Bíróságnak címzett keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

 • 1.

  A Schneider Electric SA. (továbbiakban Schneider, kérelmező) 2005. június 9-én, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVI. törvény (Tpvt.) 28. §-a alapján kérelmet terjesztett elő a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH), hogy a kérelmező és a kérelmezett vállalkozások részvényeinek és eszközeinek kérelmező általi megszerzésével létrejövő összefonódást a GVH engedélyezze. Az összefonódást létrehozó Részvény és Eszközátruházási Szerződést a felek 2005. június 7-én írták alá.

 • 2.

  Az eljárás megindulása előtt hiánypótlás elrendelésére került sor a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 68.§. (4) bekezdése alapján, mert a beadvány az ügy elbírálásához szükséges valamennyi tényt, adatot nem tartalmazta. A hiánypótlás 2005. június 29-én érkezett a GVH-hoz ezzel egyidejűleg a vizsgálat megindult.

II.

Az összefonódás tárgya

 • 3.

  A Részvény és Eszközvásárlási Megállapodás 2005. június 7-én jött létre a francia törvények alapján alapított Schneider Electric SA (mint a vevő), az Egyesült Királyságban alapított Invensys plc tulajdonában lévő Invensys International Holdings Limited (Egyesült Királyság) és a közvetett tulajdonában lévő Invensys Controlls UK Ltd. (Egyesült Királyság), a Siebe France SAS (Franciaország) és az Invensys Deutschland GmbH (Németország) között, hogy a vevő az Invensys Bygnings Systemer A/S (Dánia), az Atmostech OY (Finnország), a Satchwell Control Systems Ltd.( Egyesült Királyság) és a tulajdonában lévő Satchwell Norge AS (Norvégia), a Satchwell SAS (Franciaország), Invensys Messner GmbH (Németország) és az Eliwell & Controlli Srl (Olaszország) vállalkozás épületautomatizálással kapcsolatos üzletága új cégbe való kiválása után maradó vállalkozás) részvényeinek 100 %-át megvásárolja, továbbá az Invensys Middle East FZE (Egyesült Arab Emírségek) vállalkozás "Invensys Advanced Building Systems"-üzletágat képező eszközeit a megállapodásban rögzített kikötésekkel és feltételekkel.

 • 4.

  Eliwell & Controlli Srl egy részleges szétválás alanya, mely során épületautomatizálással kapcsolatos üzletága ("Building Management System") egy új jogalanyhoz, a Controlli Srl-hez kerülnek át. A fennmaradó eszközök Eliwell & Controlli Srl részei maradnak. Controlli Srl az Invensys Controls UK Ltd leányvállalata lesz. Az Invensys Controls UK Ltd csak a Controlli Srl-ben fennálló részesedését fogja a tranzakciónak megfelelően átruházni.

A kérelmező vállalkozás-csoport

 • 5.

  Schneider Electric SA francia jog szerint 1871. december 2-án és 4-én alapított részvénytársaság (Société Anonyme), részvényeit a Párizsi Tőzsdén jegyzik. A Társaság fokozatosan vált nagy, multinacionális, magasan diverzifikált konglomerátummá. 1981-től figyelmét az elektromossággal kapcsolatos területek felé fordította és több üzletágat leválasztott, úgymint az acélipari, a szerszámgyártási, a hajógyártási, vasúti berendezéseket gyártó, a magán-telefon-rendszereket gyártó és gépészeti ágat. Egyidejűleg pedig az elektromosság, az elektronikus elosztás, ipari vezérlés és az automatizálás terén történő akvizíciós stratégiát követve több vállalkozást szerezett meg: 1988-ban a Telemecanique-t, 1991-ben a Square D-t, 1999-ben Lexel A/S-t (kisfeszültségű épületvillamossági végelosztó berendezések és rendszerek gyártója). 2000-ben Crouzet Automatismes társaságot (elektronikus szabályozó és kis automatizálási készülékek gyártója) valamint a mozgásszabályozási termékek piacán aktív Positec társaságot. 2002 decemberében a japán Digital Electronics Corporation-t. 2003-ban TAC-ot, az épületekben felhasználásra kerülő vezérlési és automatizálási rendszerek svéd gyártóját, valamint Clipsal-t. 2003 végén az MGE UPS Systems társaságban részesedése 100%-ra történő felemeléséről írt alá szerződést.

 • 6.

  2001-ben nyilvános ajánlatot tett a Legrand részvényeinek részvénycserével történő megszerzésére, bár az ajánlat sikeres volt, az Európai Unió Bizottsága megvétózta az összefonódást és elrendelte a két társaság mielőbbi szétválását. A későbbi fellebbviteli eljárás során a Elsőfokú Bíróság megváltoztatta a Bizottság határozatát.

 • 7.

  A kérelmező 2004 márciusában a Kavlico Corporation összes részvényét szerezte meg, amelyet a Versenytanács a Vj-63/2004. sz. eljárásban engedélyezte. 2004. májusában az Andover cégek összes részvényét szerezte meg, ugyancsak a GVH engedélyével (lásd a Vj-96/2004. sz. eljárásban hozott határozatot.)

 • 8.

  1999-ben a társaság Schneider Electric SA-ra változtatta a nevét, és a Schneider Electric Industries SAS társaság összes részvényét jegyzi. A Schneider-csoport számos vállalkozás megvásárlásával terjesztette ki, majd újrafókuszálta tevékenységét alapvető üzleti tevékenysége az elektronikus elosztás, ipari vezérlés és automatizálás.

 • 9.

  A Schneider csoport több mint 300 vállalkozásból áll. A Schneidernek több Magyarországi érdekeltsége van. A Schneider-Csoport közvetett résztvevőinek felsorolása a Vj-91/2005/1. sz. irat mellékletében található, melyek közül a Magyarországon bejegyzett cégek az alábbiak.

 • 10.

  A Schneider Electric Hungaria Villamossági Rt. a Schneider-csoport kínálatával kapcsolatos értékesítési tevékenységet végez, valamint ügyfelek részére komplett projektkivitelezést is folytat. A kínált termékekkel kapcsolatban a kínált termékek alkalmazásához szorosan kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt. Megjegyzendő azonban, hogy tekintettel arra, hogy Schneider Electric Hungaria Villamossági Rt. az érzékelőket túlnyomórészt viszonteladók részére adja el, az ehhez kapcsolódó szolgáltatás-nyújtás volumene minimális.

 • 11.

  A Merlin Gerin Zala Villamossági Készülékgyár Kft. automata kisfeszültségű kismegszakító készülékek szűk választékának nagy sorozatú gyártásával foglalkozik. Értékesítési tevékenységet nem végez.

 • 12.

  A Prodax Elektromos Szerelvénygyártó Rt. épület-villamosszerelvényeket gyárt és értékesít (mint például dugaljakat, kapcsolókat, műanyag vezetékcsatornákat és Voice Data Image [VDI] telefoncsatlakozókat és Internet-csatlakozókat). A kínált termékekkel kapcsolatban a kínált termékek alkalmazásához szorosan kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt. A Prodax Közmű Szolgáltató Kft. infrastruktúra-szolgáltatást nyújt a gyöngyösi telephelyen.

 • 13.

  A Schneider Electric Magyarország Kft. jelenleg nem végez gazdasági tevékenységet.

 • 14.

  Az MGE UPS Systems Hungary Kft. szünetmentes tápegységek értékesítését végzi. A kínált termékekkel kapcsolatban a kínált termékek alkalmazásához szorosan kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt.

 • 15.

  A Schneider-csoport 2004. évi teljes forgalma összesen 10,37 milliárd euro volt.

A kérelmezett vállalkozás-csoport

 • 16.

  A kérelmezett vállalkozások az Invensys plc. (Egyesült Királyság) vállalatcsoport tagjai. Az Invensys-csoport tevékenysége az automatizálás, vezérlés és ipari folyamatirányítás területére terjed ki, mely termékekkel, szolgáltatásokkal, szakértelemmel és folyamatos támogatással intelligens rendszereket tesz lehetővé folyamatok felügyeletére és ellenőrzésére a legkülönbözőbb környezetben: komplex termelési berendezések, irodák, vagy otthonok tekintetében. Invensys-csoport gazdasági tevékenysége a legkülönbözőbb iparágban működő fogyasztók - ezen belül szénhidrogén-vegyészet, olaj- és gázipar, energiaipar, vasút, telekommunikáció, papíripar, élelmiszeripar, tejipar, gyógyszeripar és kozmetikai ipar, fűtés, kereskedelmi hűtés, biztonságtechnológia, szerelvények és az ahhoz kapcsolódó iparágak - nagyobb hatékonysággal, biztonsággal és költség-hatékonysággal történő működését segíti elő.

 • 17.

  Invensys-csoport vállalkozásai négy fő terület számára gyártanak termékeket, illetve nyújtanak szolgáltatásokat az irányítástechnika terén: 1. vasút, 2. általában termelési folyamatok, 3. berendezés-vezérlés, valamint 4. klímavezérlés és épületautomatizálás.

 • 18.

  A jelen eljárás keretében új irányítás alá kerülő vállalkozások gazdasági tevékenysége az Invensys épületautomatizálási üzletágának részét képezik. Invensys épületautomatizálási üzletága energiatakarékos termékeket és rendszereket biztosít a fűtés- és szellőztetéstechnika, valamint a légkondicionálás vezérlésére, mérésére, ellenőrzésére számos piaci szektorban.

 • 19.

  A kérelmezett Inversys vállalatoknak Magyarországon nincs leányvállalata.

III.

 • 20.

  A Tpvt 1. §-a értelmében a külföldi társaságok magatartása a Tpvt hatálya alá tartozik, amennyiben az adott magatartás hatása a Magyar Köztársaság területén nyilvánul meg. A Schneider vállalatcsoport tőkebefektetései és értékesítési tevékenysége útján, a kérelmezett Invensys vállalatok pedig értékesítései révén jelen vannak Magyarországon, tehát a tranzakció hatással van a magyar piacra.

 • 21.

  A Tpvt. 24. § (1) b) bekezdése értelmében a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele Magyarországon meghaladta a 10 milliárd forintot, feltéve, hogy az irányító befolyással rendelkező vagy a felvásárló fél az előző két év során részt vett olyan összefonódásban vagy felvásárlásban, ahol a korábban megszerzett társaság és a jelenleg megszerzés alatt álló társaság legalább 500 millió Ft nettó árbevétellel rendelkezik Magyarországon.

 • 22.

  2004-ben a tranzakció résztvevői Magyarországon elért összes árbevétele 16.864 millió Ft volt. Az Invensys csoport tranzakcióval érintett vállalkozásának magyarországi árbevétele 2004-ben mindössze 43 millió Ft volt. A közölt adatokból megállapítható, hogy a tranzakció önmagában nem lenne engedélyköteles, mivel a kérelmezett Invensys vállalkozások előző évi Magyarországról származó nettó árbevétele 41 millió forint, azaz nem éri el a fentebb meghatározott 500 millió forintos határt. A Schneider Csoport azonban 2004 év folyamán megszerezte a Kavlico Corporation és az Andover vállalkozások feletti tulajdon és irányítási jogot (lásd Vj-63/2004. és Vj-96/2004. sz. eljárások). A Kavlico Corporation 2003. évi Magyarországról származó nettó árbevétele 527 millió forint volt, az Andover vállalkozásoké 53 millió Ft. Így a kérelmezett tranzakciót megelőző két évben az irányítás alá kerülő vállalkozások összes árbevétele (527 + 53 + 41 =) 621 millió forint, ami meghaladja a Tpvt. által előírt küszöbszámot.

 • 23.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez további egy vagy több tőle független vállalkozás egésze vagy része felett. Az ügylet eredményeként a kérelmező lesz a kérelmezett részvényei 100 %-ának tulajdonosa, ezért a jelen eljárás tárgyát képező tranzakció a Tpvt. értelmében összefonódásnak minősül. A tulajdonosi lánc változását a Vj-91/2005/1. sz. ügyirat mellékletei tartalmazzák.

 • 24.

  A jelen eljárás megindítására a Tpvt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján, az ügyfél kérelmére a Tpvt. 24. § szerinti engedélyezés tárgyában került sor. A kérelmet a Tpvt. 28. § (1) bekezdése alapján az irányítást szerző vállalkozás nyújtotta be.

 • 25.

  A kérelmezett összefonódást más országok versenyhatóságainál is bejelentették. A GVH-hoz benyújtott kérelemmel lényegében egyidőben a tranzakció engedélyezése tárgyában kérelmet nyújtottak be Ausztria, Németország, Olaszország, Norvégia, Szlovákia és Kína versenyhatóságaihoz is.

IV.

 • 26.

  Az összefonódás mindazokat a termékpiacokat érinti, amelyek az összefonódásban résztvevő vállalkozáscsoportok bármelyik vállalkozásának tevékenységi körébe tartozik. A jelen eljárás tárgyát képező összefonódással összefüggésben érintett piacként a nem lakó épületek épületautomatizálási és épület-biztonságtechnológiai piacai került azonosításra, tekintettel az irányítás alá kerülő vállalkozás-csoport gazdasági tevékenysége e két területtel kapcsolatos.

 • 27.

  A nem lakó célú épület automatizálása és vezérlése alatt fűtés, szellőztetés, légkondicionálás és egyéb technikai berendezések vezérlését, szabályozását és üzemeltetését kell érteni. Ez ezért magában foglalja az elektromos energia ellátást és az elektronikus adatfeldolgozási rendszereket és azok összetevőit (kivéve magukat a berendezéseket), melyeket nem lakó célú épületekben működő operatív berendezések gazdaságos és energia-hatékony ellenőrzésére és szabályozására használnak. E piachoz tartozik az automatizálási és vezérlési rendszer előkészítése és felszerelése, valamint használatának működtető számára történő bemutatása, betanítása is. Ez a piac is számos elkülöníthető részpiacra osztható fel: az épületüzemeltetési rendszerek, ilyen rendszerekhez szükséges berendezések és összetevőik, valamint az említett rendszerek szervizelése.

 • 28.

  Az épület-biztonságtechnológia magában foglalja a füst- és tűzjelző, élet és vagyonvédelmi (riasztó) rendszereket, személy- és áruforgalom vezérlést továbbá más biztonsági rendszereket. Az épület-biztonságtechnológiai berendezéseket főként irodai, ipari és egyéb közintézményekben használják.

 • 29.

  Az épületautomatizálási, valamint épületbiztonsági piacra lépési akadályok nincsenek, a tevékenység csak az igényektől függ. Az egyes projektekhez szükséges, egymástól jelentősen különböző működtetési feltételekhez hasonlóan az éghajlattal kapcsolatos követelmények csak az átfogó rendszer végső konfigurációjára vannak hatással és nem az alapfunkcióira. Árbeli különbségek szintén csupán korlátozottan irányadók, mert a szolgáltatásokat (felszerelés beszerelése, karbantartási munka) a helyszínen nyújtják és az árat ennél fogva jelentősen befolyásolják a nemzetenként eltérő munkabérek. Továbbá a vásárlókhoz való helyi jelenlét/közelség továbbra is előnyt jelent, különösen, amennyiben karbantartást érint. Ezért a nemzetközi színtéren tevékenykedő piaci szereplők központi termelési üzemmel és nemzeti értékesítő szervezetekkel működnek.

 • 30.

  A földrajzi piac lényegében véve korlátok nélküli. A termék adottságaiból, a gyártókapacitások méreteiből, a szállítási lehetőségekből adódóan a földrajzi piacnak az egész világ tekinthető, melyből a Tpvt értelmezésében jelen tranzakcióval összefüggésben Magyarország területe került meghatározásra.

V.

 • 31.

  Az érintett vállalkozások Magyarország területén nem szereplői az épület-biztonsági piacnak. Az európai piacnak azonban mind a kérelmezői vállalatcsoport, mind a kérelmezett vállalatok a piac szereplői. A kérelmező tájékoztatása szerint az épület-biztonsági piaci részesedésük ott sem haladja meg az 1 %-ot.

  Magyarországi piaci részesedések

Magyarország

A piac teljes mérete

Schneider csoport

Invensys vállalatok

Együtt

2004-as üzleti év árbevétele (M Ft)

16.811

41

16.852

Épület automatizálás árbevétele

8.000

56

41

57

Épület-biztonsági technógia árb.

12.000

-

-

-

Piaci részesedés %

Épületautomatizálás (mint egész)

0,7 %

0,5 %

1,2 %

Épület-biztonsági technológia

-

-

-

 • 32.

  A közölt piaci részesedés-adatok a résztvevők belső kimutatásain és piaci becslésén alapulnak. A piaci részesedési adatok a megfelelő termékszegmensre (épület automatizálás/ épület biztonság-technológia) vonatkoztatva kerültek kiszámításra. A kérelmezők tudomása szerint a releváns piaci részesedésekről jelenleg nincs egyéb, hozzáférhető kimutatás. Számos vállalkozás a piacon - a nem lakó célú épületek és azok vezérlési rendszerei, valamint annak beszerelése és szervizelése piacán is aktív és így árbevételét a nem lakó célú épületek automatizálása és vezérlése vonatkozásában nem osztja fel.

 • 33.

  A résztvevők csak az épületautomatizálás termékcsoport piacán találkoznak Magyarországon. A hazai értékesítést tekintve a felek 0 és 1 % közötti piaci részaránnyal rendelkeznek, a koncentráció után sem változik jelentősen ez a szint.

 • 34.

  Tekintettel arra, hogy a résztvevő vállalkozások közötti egyetlen versenypozíció az épületautomatizálás és épület-biztonságtechnológia piacán azonosítható (ahol azonban egyik vállalkozás részesedése sem domináns, illetve együttes részesedésük sem minősül dominánsnak), a tervezett összefonódás gyakorlatilag nincs hatással a résztvevő vállalkozások versenytársainak piaci működésére. Az érintett piacon nem jön létre, illetve nem erősödik meg gazdasági erőfölény - a tervezett összefonódás nincs hatással a résztvevő vállalkozások piaci helyzetére.

 • 35.

  A piaci részarányokat tartalmazó táblázatból láthatóan a tranzakció résztvevői az érintett termék és felhasználói piac kombinációjában általában találkoznak. Az egyetlen koncentrálódási pont épületautomatizálási tevékenység. A koncentrálódás mértékének változása olyan csekély az összefonódás következtében előálló horizontális hatás, amely nem veszélyezteti a piaci verseny fennmaradását az érintett piacon.

 • 36.

  Tekintettel arra, hogy nincs olyan érintett piac, amelyen a Schneider csoport és az Invensys vállalatok termelési láncolatban egymásnak alá- vagy fölérendeltek lennének piaci szereplők, az összefonódás következtében vertikális hatásokról nem beszélhetünk.

 • 37.

  Az összefonódás résztvevői által gyártott és forgalmazott termékek köre alapján az összefonódásnak portfolió hatása lesz, de mértéke oly csekély, hogy az a termék/fogyasztó kombinációjában a piacon nem lesz érzékelhető.

 • 38.

  Az érintett vállalkozás-csoportok vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete jelenleg is kedvező, de az összefonódással nem javul oly mértékben, hogy gazdasági erőfölénybe kerülnének. A tranzakció gazdasági haszna elsősorban nem a piaci oldalon, hanem a közös erőforrások hatékonyabb kihasználásának, a kutatás-fejlesztésnek, valamint a költségek redukálásának területén fog megmutatkozni, mely által biztosított innovációkból a fogyasztók fognak részesülni. Erre tekintettel konglomerátum hatással sem lehet számolni.

 • 39.

  A fentiek alapján a Versenytanács megállapította, hogy a kérelmezett összefonódás egyetlen érintett piacon sem hoz létre, illetve erősít meg a Tpvt. 22. §-ában foglaltakra tekintettel meghatározott olyan gazdasági erőfölényes helyzetet, amely akadályozná a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacokon vagy azok jelentős részén. Ezért a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján az engedély nem tagadható meg.

 • 40.

  A Versenytanács a Tpvt. 63. § (3) bekezdésével összefüggésben megvizsgálta, hogy jelen eljárásban fennálltak-e a GVH Elnöke és a Versenytanács Elnöke által kiadott 3/2003. sz. Közlemény szerinti I. fázisú, ún. egyszerűsített eljárás lefolytatásának feltételei. Az érintett piacokra vonatkozóan fentebb ismertetett információk alapján megállapította, hogy jelen eljárásban a GVH határozatát a Tpvt. 63. § (3) bekezdés a) pontjának ac) alpontja szerint a hiánypótlástól számított 45 napon belül kell kiadnia, mert az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

VI.

 • 41.

  A Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja alapján határozott a kérelemről, és a kérelmezett összefonódást a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyezte.

 • 42.

  A Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerint - a GVH, illetve a Versenytanács Elnökének 3/2003. sz. Közleményében foglalt egyszerűsített eljárásra vonatkozóan - az eljárás díja két millió forint. A Tpvt. 62. § (1) bekezdésének második mondata szerint a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell befizetni a kétmillió forint eljárási díjat. Az eljárási díjat a kérelmező megfizetette.

 • 43.

  A Tpvt. 74. § (1) bekezdése szerint az ügyfelek képviselője kérte, hogy a Versenytanács az engedélyező határozatát tárgyaláson kívül hozta meg, ezért tárgyalás kitűzésére nem volt szükség.

 • 44.

  A jelen határozat elleni jogorvoslatot a Tpvt. 83. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2005. július 20.