Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-50/2005/25

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a VIP-REX Kft. (Kisújszállás) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás piaci tájékoztatásaiban valótlanul állította, hogy "piacvezető" és "12 év tapasztalatával", valamint

 • -

  a VIP-REX hab

  • -

   fagyálló

  • -

   víztaszító

  • -

   falszárító

 • -

  a VIP-REX uni

  • -

   falszilárdító

 • -

  a VIP-REX gél

  • -

   kánikulai adalékszer

  • -

   vízzáró

  • -

   fagygátló

E magatartás folytatását a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül megtiltja.

Ezt meghaladóan az eljárást megszünteti.

E határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A jelen eljárás tárgya a magyarországi vakolat adalékszerek piacán értékesített VIP-REX termékekről adott egyes piaci tájékoztatások fogyasztó-megtévesztésre való alkalmassága.

I.

A Versenytanács az ügyfél előadása, a beszerzett írásbeli bizonyítékok, a többszörösen módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. § alapján készült vizsgálati jelentés nyomán a következő tényállást állapította meg:

Az építmények vakolóanyagához kevert adalékokkal a vakolat minőségét, költségét, tulajdonságait előnyösen lehet befolyásolni. A vakolat adalékszerek ígért és tényleges tulajdonságai közötti eltérés felismerése között sokszor igen nagy az időkülönbség, hiszen az épületek vakolt részein a vakolat időtállósága és egyéb tulajdonságai csak hosszabb idő elteltével mutatkoznak. A vakolás költségét adalékszerek használata miatt növelő fogyasztó elvárja, hogy a termék ne csak minőségileg legyen jobb, hanem tartósabb hatást is fejtsen ki, csökkentve ezzel a jövőben jelentkező karbantartási költségeket. A termékek felhasználása az előírt

utasítások szakszerű betartását igényli, amely a várt hatás előfeltétele. A hatást a hőmérsékleti körülmények és a vakolathoz használt adalékanyagok minősége is befolyásolja.
A fogyasztó számára helyettesítő termék más építőipari technológiák és szerek használhatósága. A forgalmazók számára a kínálati helyettesíthetőséget az egyéb speciális építőipari szaktudást igénylő vakolat adalékszerek forgalmazása jelenti.

Magyarországon jelenleg az eljárás alá vonton kívül más vállalkozások is forgalmaznak vakolat adalékszert. A RENOVEX forgalmazója a Renomix Kkt., a BAUREX forgalmazója az Optima-Forma Kft., a MICROPOL forgalmazója az OIL-MIX Kft.

Az érintett hazai piac összesített forgalma 2004. évben a piacon jelen levő vállalkozások adatszolgáltatása alapján közel 139 millió Ft. Az eljárás alá vont VIP-REX Kft. (a továbbiakban: Kft.) piaci részesedése 2004. évben a rendelkezésre álló adatok alapján 13 %, amellyel a harmadik forgalmazó a piacon.

A Kft. 2001-ben alakult és bejegyzett vállalkozás, amely a VIP-REX elnevezésű adalékszer termékcsaládot 2002. óta gyártja és forgalmazza. A termékcsalád tagja a VIP-REX hab, a VIP-REX Uni, a VIP-REX gél és a VIP-REX mészkence. Az első három termék építőipari felhasználásra való alkalmasságát 2007-ig hatályos építőipari műszaki engedély (ÉME), míg a mészkence megfelelőségét 2005. júniusáig hatályos KERMI szakvélemény támasztja alá. A mészkence termék mészpótlási tulajdonságát bizonyítani képes ÉME engedéllyel a Kft. jelenleg sem rendelkezik, azt 2004. szeptemberében kérte meg. A termék mészpótlásra való alkalmasságának vizsgálatát a

szakhatóság szerződésileg 2005. augusztus 10-re vállalta, és korábbi időpontra nem készült el, de a szakhatóság jelezte a Versenytanácsnak, hogy a termék mészpótlásra alkalmas.

A Kft. 2003. évi nettó árbevétele 17.671.186.- Ft volt, amely kizárólag a VIP-REX termékcsalád forgalmazásából keletkezett.

A Kft. 6 fő értékesítési szakemberrel személyes, egyedi tájékoztatást végez. Nagykereskedőknek nem forgalmaz, a kiskereskedelmi boltokat keresi fel, s tájékoztat a termékcsalád tulajdonságairól. A szakemberi gárda egyéni vállalkozókból áll, akik szükség esetén szaktanácsadással is foglalkoznak. Piaci léptékben termékeit plakátokon, az interneten, szórólapokon, illetve használati útmutatókon ismerteti meg a fogyasztókkal. Egyéb marketing tevékenysége során sem a termékeket, sem azok tulajdonságait nem hirdeti, csupán a cég, illetve a VIP-REX terméknevet szerepelteti. Ez alól kivételek a reklámtasakjai. A terméknépszerűsítés jellemző

módja, hogy a Kft. a termékcsalád egyes tagjainak csomagolási külsejét, rajta - jól olvashatóan a rendeltetési tájékoztatással - megjeleníti és szövegesen külön nyomatékosítja az egyes termékek állított tulajdonságait.
A plakátokon a Kft. a "magasan piacvezető" és "12 év tapasztalatával" szlogeneket is szerepelteti. A vizsgálat anyagához mellékelt plakát 10.000 példányban készült és 50-50 db-ot kaptak a képviselők, mindegyikük rendelkezik még készlettel a plakátból. A maradék 9000 db-ot a cég raktározza.
A szórólapok két változatban készülnek. A rövidebb változat figyelem felhívás, a hosszabb tényleges termékleírás és használati utasítás is egyben. A színes szórólapot a forgalmazó boltok kapják minden eladott 2 l termék után. A szórólapból évente 15.000 db, a nagyobb terjedelmű spirálozott változatból évente 200 db készül, házilagos kivitelezéssel.
A reklámtasakból 4.990 db készült. Felirata szerint a Kft. termékeit fagyásgátlásra és kánikulai adalékszerként ajánlja, valamint a "Válassza a legjobb minőséget!" szlogent használja.

A termékengedélyek tartalmát és az ehhez képesti piaci közléseket, valamint az engedélyek és a közlések szakértői összevetésének eredményét az alábbi táblázat összegezi:

Termék neve

Engedély

Plakát, szórólap, reklámtasak

Használati utas.

Összevetési eredmény

VIP-REX hab

Megnövelt pórustartalmú alapvakolathoz

Vízszintes szigeteléssel ellátott falak száradásának meggyorsítására

A-51/2002. ÉME

nedves, vizes pincékben

vakolatminőség javítására

vegyes födémre

építési víz eltávolítására

vakolat hőszigetelő képessé-gének jav

páralecsapódás csökkentésére

Ugyanaz, mint a szórólap, és a téli munkavégzés megkönnyí-tését is ígéri a VIP-REX géllel együtt alkalmazva

a szer fagyállósága nem bizonyított

nincs víztaszító hatás

vízszintes szigetelés nélkül a nedves falak, a vakolat kiszáradása nem garantálható

a más festékekkel való összeférhetetlenségre nincs szakvélemény

nem vizsgálták a szer hatását vályogra

VIP-REX uni

Megnövelt pórustartalmú alapvakolathoz

falszárító eljárások meggyorsítására

vízszintes szigetelés nélküli max. 50% relatív nedvesség tartalmú falakra párologtató alapvakolathoz

A-131/2002. ÉME

vizes, salétromos falaknál aláfalazás helyett

vályogfalak statikai szilárdságának

téli vakolásra fagyásgátlóként

kánikulai adalékanyagként

féladagolással mészpótlásra

vastagvakolat felhordásra

plasztifikáló anyagként

Víztaszítóvá teszi a cementet

térfogat-növekedést okoz

egyirányú szárító jellegű

nő a hőszigetelés

teljesen fagyálló

hőtágulási tényezőt csökk

vastagvakolat felhordását segíti

mészpótlóként használható

statikai falszilárdításra nem használható semmilyen vakolat, különösen nem vályogra

nem vizsgálták olyan hőmérséklet határokra, amelyekre ajánlják, nem vizsgálták fafödém, járda és beton javítására

pórus tartalma nem felel meg a WTA követelményeknek-

VIP-REX gél

vakolatok víztaszító tulajdonságának kialakítására

A-414/2002. ÉME

oldalfalak szigetelésére pl. uszodák

fagyásgátló és kánikulai adalék

mikrokapillárisok eltömítésére

pozitív oldali vízzáró vakolat készítésére

kőpor víztaszítóvá tételére

légpórusképző vakolathoz

Ugyanaz, mint a szórólapon, csak bővebben

nem kánikulai adalékszer

nem vízzáró, csak víztaszító

nem fagyálló

műkő készítéséhez a szert nem vizsgálták

a termékismertető több olyan kijelentést is tartalmaz, amelynek nem tisztázott a műszaki-vegyi kivitelezése

VIP-REX mészkence

Adalékanyag, megfelel, KERMI szakvélemény A-2002/002432-1. mészpótlásra ÉME engedély nincs.

Meszes jellegű készítmények pótlékolási-adalékolási helyettesítésére és mészpótlásra (mészhez történő adagolás mértéke megadva a szórólapon)

Nincs, csak a rendeltetés jelölt.

nincs, de a szakhatóság jelzése alapján mészpótlásra alkalmas

II.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint eljárást indított a Kft. ellen, mert vélelmezte, hogy

 • -

  a piaci tájékoztatásaiban állított egyes terméktulajdonságok nem igazolhatók a termékengedélyekkel,

 • -

  kétséges a termékek állított "piacvezető" szerepe és "12 évnyi tapasztalat", amely magatartások fogyasztómegtévesztésre alkalmasak.

A lefolytatott vizsgálat során az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (ÉMI), mint építőipari műszaki engedély kidolgozására feljogosított, jóváhagyó szervezet, a Kft. számára betekinthetően elvégezte a piaci közlések és az engedélytartalmak szakszerű összevetését. Összefoglalóan azt állapította meg, hogy a termékek az engedélyekben foglalt tulajdonságokkal rendelkeznek.
A három termékre (hab, uni, gél) az ismertetők azonban több tulajdonságot tartalmaznak, mint amennyit az ÉMI vizsgált. A nem vizsgált tulajdonságok közül pedig néhány még valóságuk esetén sem jár bizonyítható tulajdonságjavulással. Az engedélyeket meghaladó egyes többletállítások valóságának vizsgálatára független működésű laboratórium vizsgálatát indítványozta.
A mészkence mészpótló tulajdonságára nem nyilatkozott, mert az ÉMI eljárása folyamatban van és a mészpótlási tulajdonság a KERMI szakvéleményből nem vezethető le.

A vizsgálat mindebből azt vonta le, hogy függetlenül egyes, engedélyezésből nem következő terméktulajdonságok valóságától, az összevetés konkrét eredményéből önmagában megállapítható, hogy a Kft. megalapozatlanul egyes állításaival túlterjeszkedett az ÉMI által az engedélyezés során vizsgált terméktulajdonságokon, ami a Kft. terhére esik.
A vizsgálati jelentés nemcsak a tulajdonságállításokat tartotta jogsértőnek, hanem az üzleti titkot képező forgalmi adatok alapján a Kft. "piacvezető" szerepére és - csak a vizsgálati jelentésben kifogásoltan - termékei "legjobb minőségére" hivatkozó kijelentését is.
Nem tartotta jogsértőnek a "12 év tapasztalatra" történő hivatkozást, mivel az állítás, mint terméktapasztalat, nem magával a 2001-ben alakult Kft. létével hozható összefüggésbe, hanem a vakolat adalékszerekkel történő foglalkozásra - cégalakulástól függetlenül -, amely a `90-es évekre visszanyúlóan igazolt.
Mindezek alapján a jogsértés megállapításán túlmenően a vizsgálati jelentés bírság kiszabását is indítványozta.

III.

A Kft. jogsértés hiányában az eljárás megszüntetését kérte.
Vitatta, hogy termékei csupán vakolat-adalékszerek lennének, mert a felhasználók másra is alkalmazzák a VIP-REX termékcsaládot. Ennek alapján viszont jogszerűnek tartotta piacvezetői minősítését. Állította, hogy a hab falszárító, mert az ÉMI az engedély címébe jóváhagyólag maga is beemelte akként, hogy a hab "minőségjavító és falszárító vakolatadalék". Véleménye szerint ez a körülmény a termék falszárító tulajdonságát alátámasztja. A hab fagyállóságát szerinte nem állította, csak azt, hogy a termék növeli a vakolat fagyállóképességét.
Bizonyítási indítványként további szakértői vizsgálatok, a felhasználók körében közvéleménykutatás elrendelését kérte.

IV.

A Tpvt. 1. §-a szerint a törvény hatálya kiterjed az ország területén tanúsított piaci magatartásra, nem említve a kivételeket és a törvény személyi hatályát.
A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a fogyasztók megtévesztése a gazdasági versenyben. A (2) bekezdés a fogyasztó-megtévesztésre alkalmas magatartások példálódzó felsorolását tartalmazza. Ezen belül az a) pont tiltja az áru ára, lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tény, vagy valós tény megtévesztésre alkalmas állítását, megtévesztésre alkalmas árujelzővel való ellátását, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatás adását.
A használt kifejezések értelmezéséről szóló 9. § előírja, hogy a mindennapi életben, illetve a szakmában elfogadott általános jelentés az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.
A Tpvt. 14. § (1) bekezdés szerint az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni.
(2) A megállapodás tárgyát alkotó árun túlmenően figyelembe kell venni az azt - a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel - ésszerűen helyettesítő árukat (keresleti helyettesíthetőség), továbbá a kínálati helyettesíthetőség szempontjait.
(3) Földrajzi terület az, amelyen kívül
a) a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni, vagy
b) az áru értékesítője nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni.

A Tpvt. 77. §-a az eljárás során hozható érdemi határozatokat tartalmazza, míg a 78. § a bírság kiszabásról rendelkezik, taglalva a bírságkiszabásnál irányadó szempontokat.

A módosított 1997. évi LVIII. törvény (Grtv.) 2. § g) pontja értelmében a gazdasági reklám olyan tájékoztatás, amely termék, stb. igénybevételét, a vállalkozás népszerűsítését, továbbá áru, árujelző megismertetését mozdítja elő. A 7. § tiltja a megtévesztő reklámot, ami az áru általános jellemzőire, egyebek mellett a reklámozó megítélésére vonatkozhat a Tpvt. 8. §-ával hasonló tartalommal.

A 15. § (2) bekezdése szerint megtévesztő reklám esetén a jogsértés megállapítása részben a hivatal hatáskörébe tartozik, azonban eljárására a Tpvt. rendelkezéseit kell alkalmazni (17. § (2) bekezdése).
A 17. § (3) bekezdés szerint a reklámozó indokolt esetben a reklám ténybeli állításainak bizonyítására kötelezhető.

Az 1997. évi CLV tv. 8. §-a szerint a tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a fogyasztó áruválasztását megkönnyítse, a fogyasztó az áru alapvető tulajdonságairól, jellegzetességeiről, stb. értesüljön. Egyebek mellett az árucímkének közérthetően és egyértelműen kell tartalmaznia többek között az alapvető műszaki jellemzőket. (9. § és 10. §)

A többször módosított 1957. évi IV. tv. 26. § értelmében a közigazgatási szervet a tényállás tisztázásának kötelezettsége terheli.

V.

A Tpvt. III. fejezetének az a rendeltetése, hogy a piaci versenyben védje a fogyasztók árut, szolgáltatást választó döntését, amelyet a piaci szereplők - ugyancsak piaci léptékben - tisztességtelenül befolyásolhatnak. Ebből következően a Tpvt. 1. §-át, amely rögzíti a törvény kizárólagosan piaci magatartásra korlátozott hatályát, együtt kell alkalmazni a Tpvt. III. fejezetével, amely tiltja a fogyasztók döntésének tisztességtelen befolyásolását, egyebek mellett a fogyasztók megtévesztésére alkalmas piaci közlésekkel. Mivel versenyjogi szempontból csak a piaci hatást kiváltani képes tájékoztatásoknak van jelentősége, figyelmen kívül marad az egyedi vásárlás során adott felvilágosítás, az áru használatában történő közreműködés, ill. tájékoztatás.
A Versenytanács szerint a Kft. piaci tájékoztatási lehetőségeiben jogszabályi korlátot az 1997. évi CLV tv., valamint a Grtv. és a Tpvt. fogyasztó-megtévesztést tiltó előírásai jelentenek. Ezért önmagában az engedélyen való túlterjeszkedés, azaz az engedélyezéstől független állítások miatt versenyjogsértés megállapítására nincs ok. Az engedélyezéssel össze nem függő, és a jelen versenyfelügyeleti eljárás tárgyává nem tett tulajdonságok vizsgálatára a Tpvt. 70. §. (1) bek. szerint ismételten megindított eljárásban van mód.
Az eljárásban az engedélyezésnek azért van jelentősége, mert az eljárás egyrészt csak a termékengedélyekkel igazolható szakmai jellegű terméktulajdonságokra, másrészt az engedélyezés kérdésétől függetlenül értékelhető "piacelsőség" és a "12 évnyi tapasztalat" értelmezésére vonatkozott.

A jelen eljárásban több terméket érintő, sokféle, közöttük szakmai szempontú fogyasztói tájékoztatást kellett a Versenytanácsnak egymástól elhatárolnia, hogy el tudja különíteni a piaci tájékoztatást a nem piacitól, a valós állítást a valótlantól, az engedéllyel összevethetőt az attól függetlentől, a lényeges tulajdonságra vonatkozót a lényegtelentől.
Mindezek alapján a Versenytanács felállította a Kft. tájékoztatási rendszerét, és abból kiválasztotta a jelen eljárásban versenyjogilag értékelhető egyes elemeket.

A közlések két nagy csoportja a piaci és a nem piaci tájékoztatás. Piaci közlésnek számít a csomagolási külsőn, címkén elhelyezett felirat, ábra, jel, függetlenül attól, hogy kötelező alkalmazási kellék-e vagy sem, mert fogyasztótájékoztatási és ellenőrzési célokat szolgál. A fogyasztótájékoztatási rendeltetésből adódóan a csomagolás külseje a termékeket egyöntetűen jeleníti meg, ezért a Tpvt. 1. §-a hatálya alá esően a rajta lévő jelhasználat fogyasztómegtévesztésre alkalmas magatartás, amennyiben a kifogásolt jelhasználat a termék lényeges tulajdonságára vonatkozik. A termék lényeges tulajdonságának minősül mindaz, amelynek a fogyasztók termékválasztása szempontjából lehetősége lehet. A Versenytanács szerint az adott esetben az engedélyezési vizsgálattal érintett tulajdonságok egyúttal lényeges tulajdonságok is, mert engedély hiányában a termékek jogszerűen nem is forgalmazhatók. A Kft. termékeinek csomagolási külseje, rajta a termék rendeltetése és az ígért tulajdonságok sora, önmagukban is tájékoztatnak a különböző tulajdonságokról. A termékkülsők azonban a plakátra, a szórólapra, s egyéb reklámhordozókra is rákerültek, s ezáltal a termékkülsők jól olvashatóan a reklámhordozók részévé váltak amellett, hogy a reklámhordozók további tulajdonságokról is tájékoztattak, amelyek az engedélyezéssel összefüggnek, vagy attól függetlenek.

A Kft. által beismerten a mészkence mészpótlási tulajdonsága olyan lényeges tulajdonság, amelynek közlése a vonatkozó KERMI engedélyből nem következhetett, de valóságát az ÉMI vizsgálat igazolni tudta. Éppen azért, mert a Kft. piaci tájékoztatásaiban túlterjeszkedhet - a bizonyítás kényszerével - az engedélyezésen, az engedélyezési kérdéstől függetlenül tény, hogy a mészkence valóban alkalmas a meszes jellegű készítmények pótlékolási-adalékolási helyettesítésére és mészpótlásra.

Az ÉMI piaci közléseket és az engedélytartalmat összehasonlító szakvéleményéből megnyugtatóan megállapítható volt, hogy a Kft. három termékéről (hab, uni, gél) eljárásindítással érintett lényeges, valótlan tulajdonságokat állít, amely a Tpvt. 8. § (2) bek. a.) pontjába ütköző. Ezek a fogyasztómegtévesztésre alkalmas állítások a következők:

Hab:

 • -

  fagyálló

 • -

  víztaszító

 • -

  falszárító

A Kft. védekezésével szemben a szakvélemény rögzíti, hogy a prospektus fagyállóságot definiál, ami azonban nem mért tényező. A testsűrűség, illetve a pórustartalom nem éri el a WTA által előírt értékeket. Az adalékszernek nincs víztaszító hatása. A vízszintesen elhelyezett szigetelés nélkül a nedves falak, vakolat kiszáradása nem garantálható, ennek ellenére a prospektus a fal kiszáradását tényként kezeli.

Uni

 • -

  falszilárdító

Gél:

 • -

  kánikulai adalékszer

 • -

  vízzáró

 • -

  fagygátló

Az engedélyezéstől függetlenül kellett a Versenytanácsnak azt is megítélnie, hogy az eljárásban kifogásolt "piacvezetői" szerep és a "VIP-REX család 12 évnyi tapasztalatával" kifejezés alkalmas-e fogyasztómegtévesztésre.
A piaci forgalmi adatokból levonható - még akkor is, ha az egyes forgalomban levő termékek csak korlátozottan helyettesítik egymást - hogy a Kft. nem a piac vezetője, ezért állítása ugyancsak valótlan és a Tpvt. 8. § (2) bek. a.) pontjába ütköző. Nem volt ok az érintett piacot (Tpvt. 14. §) a vakolat adalékszerek piacánál szélesebben meghatározni, hiszen a termékcsalád engedélyezésen is alapuló rendeltetése erre vonatkozik, s éppen a jelen vagy jövőbeni eljárás tárgya - lehet - további terméktulajdonságok közzététele.
A termékcsaládról szakértelemtől függetlenül, hosszabb idő elteltével szerezhető tapasztalat, amely körülmény a Kft. állított piaci helyével indokolatlanul növeli a fogyasztók iránta való bizalmát. Ez utóbbi lehetséges következmény adja meg a Kft. 12 évnyi tapasztalatra utaló alaptalan hivatkozásának súlyát is. A Versenytanács sem vitatja, hogy az állítás a Tpvt. 9. § értelmezési szabályai szerint nem a Kft-re, mint cégre vonatkozik. Bár az állításból nem tűnik ki, de azt sem vitatja, hogy a cég tagjai, alkalmazottai jártasak a vakolat-adalékok és ehhez szükségképpen hozzátartozóan a vakolatkészítés technológiájában. Mindettől, valamint a társasági alakulástól, az eljárást kísérő versenytársi vitától függetlenül - amelyet a Versenytanács részletezni nem tart szükségesnek - a kifejezés önmagából, és plakátbeli szövegkörnyezetéből adódóan kizárólag a VIP-REX családra vonatkoztatható, amely azonban csak rövid ideje, de nem 12 éve van a piacon, és csak hasonló, de nem azonos a versenytárs VAPOREX termékkel, ahogy erre a Kft. maga is hivatkozott. A Kft. azon elvárása a fogyasztóktól életszerűtlen, hogy a fogyasztók a VIP-REX termékcsaládra hirdetett 12 évnyi tapasztalatát különítsék el az adalékanyagtól és csak magára a vakolat készítésére értelmezzék.
Egyes reklámhordozók csupán a termékcsaládra, magára a Kft.-re hívták fel a fogyasztói figyelmet, de többlet-információt nem tartalmaztak, ezért nincs is olyan jelentéstartalmuk, amely versenyjogi értékelés alá eshetne.
A Kft. szakember hálózatának szaktanácsadása, a helyszíni termékfelhasználást segítő ténykedése, mint nem piaci magatartás figyelmen kívül marad, mert a fogyasztók piaci léptékű befolyásolására alkalmatlanok. Ezért tevékenységük mint a kifogásolt magatartást enyhítő körülmény sem vehető figyelembe.
A vizsgálati jelentésben szereplő "legjobb minőség" kitétel, mint ugyancsak engedélyeztetési kérdéstől független állítás, a jelen eljárásban nem értékelhető, mert erre az állításra sem terjedt ki az eljárás.

A Versenytanács nem adott helyt az eljárás alá vonti bizonyítási indítványoknak, mert a további bizonyításból az eljárást érdemben befolyásoló eredményt nem várt.

Mindezek alapján a Versenytanács a jogsértést a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjába ütközően részben megállapította a Tpvt. 72. § (1) bekezdés d) pontja szerint, egyben intézkedett a kifogásolt magatartás folytatásának megtiltásáról /Tpvt. 77. § (1) bekezdés f) pontja). A Versenytanács mellőzte a bírság kiszabását, mivel a VIP-REX termékcsalád a termékengedélyekkel igazoltan rendeltetésére alkalmas, a versenyjogellenes állításoktól pedig a Kft. bírság kiszabása nélkül is visszatartható.

A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja a Kft. számára.

Budapest, 2005. augusztus 4.