Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-44/2005/67

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG összefonódás engedélyezési kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Cavern Pezsgőgyár Rt. (Izsák) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG megvásárolja Cavern Pezsgőgyár Rt-től a Voila, Claudius Cesar, Kölyök, Hungasekt, Pompadour pezsgő márkaneveket, valamint az azokhoz kapcsolódó egyéb vagyontárgyakat.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

Az Oetker-csoport

 • 1.

  A kérelmező Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG (a továbbiakban: H&S) 2005. február 28-án Adásvételi és Átruházási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött a Cavern Pezsgőgyár Rt-vel (a továbbiakban: Cavern Rt.), az annak tulajdonában lévő Voila, Claudius Cesar, Kölyök, Hungasekt, Pompadour pezsgő márkanevek, valamint az azokhoz kapcsolódó, értékkel bíró egyéb vagyontárgyak (üzleti dokumentumok, a gyártási folyamattal kapcsolatos recepturák és információk, reklámanyagok) megvásárlására. A Szerződés nem terjed ki a gyártóeszközök megvásárlására, illetve a dolgozók átvételére, mert a Cavern Rt. az adásvétellel érintett márkákat előállító üzemét tovább fogja működtetni más elnevezésű pezsgők előállítására.

 • 2.

  A H&S az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján 2005. március 30-án benyújtott kérelmében a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3.

  A Gazdasági Versenyhivatal által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2005. május 31-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4.

  A németországi H&S az Oetker-csoport tagja. Az Oetker-csoport élelmiszer- és italgyártással, valamint hajózással foglalkozik a világ egész területére kiterjedően.

 • 5.

  Az Oetker-csoport magyarországi tagjai közül:

  • -

   a Balatonboglári Borgazdaság Rt. fő tevékenységei a növénytermesztés, a kertészet és a szeszesital (elsősorban bor és pezsgő) gyártás;

  • -

   a Törley Pezsgőpincészet Kft. bor és pezsgő gyártással és értékesítéssel foglalkozik, ideértve a Balatonboglári Borgazdasági Rt. termékeinek értékesítését, valamint az Oetker-csoport külföldön honos tagjai által gyártott italok magyarországi értékesítését is.

 • 6.

  Az Oetker-csoport magyarországi tagjainak 2004. évi nettó árbevétele, valamint az Oetker-csoport külföldön honos tagjainak a Magyar Köztársaság területén 2004. évben elért nettó árbevétele - a vállalkozáscsoporton belüli forgalom nélkül - 13,5 milliárd forint volt.

 • 7.

  A H&S 2005. január 25-én szintén a Cavern Rt-től megvásárolta a Walton pezsgő márkanevet és az ahhoz kapcsolódó egyéb vagyontárgyakat. A Cavern Rt. a Walton pezsgő forgalmazásából 2004. évben mintegy 400 millió forint nettó árbevételt ért el.

Az Üzletág

 • 8.

  A Cavern Rt. a Szerződés tárgyát képező Voila, Claudius Cesar, Kölyök, Hungasekt, Pompadour pezsgők (a továbbiakban együtt Üzletág) forgalmazásából 2004. évben 738 millió forint nettó árbevételt ért el.

III.

A pezsgő piac sajátosságai

A különböző pezsgő típusok

 • 9.

  A pezsgő alapanyaga a bor, mely cukor és élesztő hozzáadásával, érlelési folyamat során kapja meg szénsav tartalmát. Az előállítási technológia szempontjából a pezsgőnek két alaptípusa van:

  • -

   a palackban érlelt (klasszikus) pezsgő; valamint

  • -

   a tartályban érlelt és abból palackozott tankpezsgő.

 • 10.

  A pezsgőhöz nagyban hasonló árujellemzőkkel (ízhatás, szín, illat) rendelkező és azonos palackozású termék a habzóbor és a gyöngyöző bor (a továbbiakban együtt: habzóbor), melyeket az előzőekre tekintettel a fogyasztók egy része a pezsgővel azonos terméknek tekint.

 • 11.

  A pezsgőkön és a habzóborokon belül

  • -

   az ízhatás szempontjából száraz és édes;

  • -

   a bor alapanyag különbözősége alapján fehér és roze

termékek különböztethetők meg, melyek azonban az előállítási technológia szempontjából semmiféle specialitással nem rendelkeznek.

 • 12.

  A pezsgők és a habzóborok fogyasztói árának mértéke szempontjából a szakmában

  • -

   az alsó (500.- forint alatti);

  • -

   a középső (500.- és 1.000.- forint közötti), valamint

  • -

   a felső (1.000.- forint feletti

árkategóriába sorolás a jellemző.

 • 13.

  A habzóborok túlnyomórészben az alsó kategóriába tartoznak. A palackban érlelt pezsgők felső árkategóriájúak, és ebben az árkategóriában nem is jellemzők a más típusú pezsgők. A tankpezsgők kisebb részben az alsó kategóriába, nagyobb részben a felső kategóriába tartoznak oly módon, hogy az egyes márkák gyakorlatilag folyamatos ársort alkotnak.

 • 14.

  A pezsgőkön belül speciális terméknek minősülnek az ún. pezsgőkoktélok, melyeket a pezsgőével gyakorlatilag azonos technológiával állítanak elő, azzal az eltéréssel, hogy gyümölcslevet és/vagy különböző ízesítőanyagot és/vagy ioncserélt vizet is adnak hozzá. A pezsgőkoktélok árai jellemzően az 500-1000 forint közötti közepes árkategóriába tartoznak.

 • 15.

  Az AC Nielsen Kutatóintézet adatai szerint a magyarországi pezsgő és habzóbor forgalmon belül a legnagyobb arányt (87 százalék) a tankpezsgők képviselik. A palackban érlelt pezsgők és a pezsgőkoktélok részesedése egyaránt 3-3 százalék körüli, a habzóborok részesedése pedig 6-7 százalék közötti.

 • 16.

  Szintén speciális termék az alkoholmentes pezsgő, mely csak formája (palackozása) alapján viseli a pezsgő elnevezést, beltartalmát illetően a szénsavas üdítőitalokhoz hasonló árujellemzőkkel bír.

A pezsgő piac szereplői

 • 17.

  A Magyarországon 2004. évben értékesített pezsgő és habzóbor mennyisége mintegy 26 millió palack, melynek túlnyomórészét (közel 90 százalékát) magyarországi pezsgőgyártó vállalkozások állították elő, a fennmaradó több, mint 10 százalék importból származott.

 • 18.

  A 30 millió palack/év magyarországi kapacitással rendelkező Oetker-csoport mellett a legnagyobb kapacitással (20 millió palack/év) az 1) pont szerinti márkákat értékesítő - de pezsgőtermelési tevékenységét tovább folytató - Cavern Rt. rendelkezik. Jelentős (5 millió palack/év-et elérő, illetve megközelítő) pezsgőgyártási kapacitása van a Szikrai Borászati Kft-nek és a Varga Pincészet Kft-nek.

 • 19.

  A pezsgő és habzóbor import 2000. évig viszonylag alacsony szinten volt, azóta azonban fokozatosan növekszik, és a pezsgő piac valamennyi szegmensén jelen vannak a külföldről származó termékek: a legdrágább palackban érlelt pezsgőktől kezdve a legolcsóbb habzóborokig. A piacon nagyszámú - a pezsgőgyártó vállalkozásoktól független - pezsgő importáló vállalkozás van jelen.

 • 20.

  Az Oetker-csoport és az Üzletág részesedését a magyarországi pezsgő és habzóbor forgalomból - szintén az AC Nielsen piackutató adatai alapján - a Táblázat mutatja be.

  Táblázat

  Az Oetker-csoport és az Üzletág részesedése a magyarországi pezsgő és habzóbor forgalomból

  %-ban

Megnevezés

Oetker-csoport

Üzletág

Együtt

Palackban érlelt

97,0

-

97,0

Tankpezsgő

59,3*/

2,9

62,2

Pezsgőkoktél

31,0

68,0

99,0

Habzóbor

22,6

-

22,6

Átlagosan
ezen belül:
tankpezsgő és pezsgőkoktél

57,0

58,3

4,6

5,1

61,6

63,4

Megjegyzés: */A 2005. január 25-én megvásárolt Walton márkával együtt.

 • 21.

  Az alkoholmentes pezsgők tekintetében az Üzletág által gyártott "Kölyök" márka részesedése az alkoholmentes pezsgők országos forgalmából 34 százalék. Az Oetker-csoport alkoholmentes pezsgőt nem állít elő.

 • 22.

  A pezsgőt gyártó és importáló vállalkozások termékeik érezhetően nagyobb hányadát (mintegy 70 százalékot) az országosan központosított beszerzést végző nagykereskedelmi láncok (Auchan, Tesco, CBA, Metro, stb.) részére értékesítik. Az értékesítés kisebb hányada történik a kisebb boltok és a vendéglátóipari egységek felé, melyek egy része a pezsgő termékeket a fő tevékenységként nagykereskedelemmel foglalkozó kereskedelmi láncoktól (pl. Metro-tól) szerzik be.

 • 23.

  Az előzőekben bemutatott értékesítési csatornákon az egyes pezsgő gyártó vállalkozások termékei Magyarország egész területén eljutnak a végső fogyasztókig. Mindezt elősegíti az is, hogy a pezsgő szállítási költsége (100 kilométerenként 2.- Ft/liter) az árhoz képest minimális. Az alacsony szállítási költségekkel magyarázható, hogy az importhoz hasonlóan, a pezsgő export is viszonylag jelentős: 2004. évben a teljes belföldi pezsgő termelés mintegy 10 százaléka került külföldön értékesítésre.

A piacralépés feltételei

 • 24.

  A pezsgő gyártás speciális berendezéseket igényel, melyek beszerzése és üzembeállítása 100-200 millió forint közötti beruházási költséget igényel. A borászattal már foglalkozó vállalkozások számára azonban elégséges a meglévő borászati technológia nyomásálló tartályokkal és pezsgő palackozó berendezésekkel való kiegészítése. Az ilyen jellegű piacralépés tipikus példája a Varga Pincészet Kft-é, mely viszonylag alacsony (100 millió forint körüli) beruházással egészítette ki termék portfolióját a pezsgő gyártással. Több olyan jelentős borászati vállalkozás is van (Hilltop Neszmély Rt., Egervin Borgazdasági Rt., Csányi Pincészet Kft.), amely az előzőekhez hasonlóan képes lenne a pezsgő piacra történő belépésre.

 • 25.

  A habzóbor előállítás technológiája lényegesen egyszerűbb, mint a pezsgő gyártásé, ezért a borászattal már foglalkozó vállalkozások az előzőeknél gyorsabban és érezhetően alacsonyabb beruházási költségek mellett lennének képesek habzóbor előállítására.

 • 26.

  A piacralépés a pezsgő és a habzóbor esetében sem igényel érdemi műszaki fejlesztést: a gyártás minden formája kiforrott, egyező gyakorlatot igényel. A piacralépés jogi feltétele a jövedéki engedélyezési eljárás, ami a bor, illetve a pezsgő és a habzóbor esetében teljesen azonos.

 • 27.

  A piacralépő vállalkozás termékének piaci bevezetését is elősegítheti, ha a gyártó egy ismert és elismert borászati vállalkozás. A piaci bevezetésnél előnyös lehet az is, hogy a forgalmazásban meghatározó súlyt képviselő országos kereskedelmi láncok általában törekednek a beszerzési árak leszorítására, illetve más, az árcsökkentéssel azonos hatású üzleti feltételek (marketing hozzájárulás, belistázási díj) elérésére. A piacralépés egy további lehetősége a kereskedelmi láncok ún. saját márkás termékeinek gyártásában való részvétel.

 • 28.

  A kereskedelmi láncok előbb vázolt szerepe az importált pezsgők piaci megjelenését is elősegítheti, különös tekintettel arra, hogy a magyarországi kereskedelmi láncok jellemzően a szomszédos országokban is jelen vannak, és így naprakész információkkal rendelkeznek az esetleges kedvező importálási lehetőségekről. Az import szerepének további erősödésével jár Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozása, továbbá az, hogy a megindult kelet-közép-európai országok bortermelő szektorának modernizálása, ami a környező országokban is elősegítheti új pezsgő gyártók piacralépését.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 29.

  Az Üzletág a Tpvt. 23. § (5) bekezdése alapján vállalkozásrész, melynek a H&S általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 30.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján az Üzletág- és az Oetker-csoport tagjai) 2004. évi - a Tpvt. 27. § (1) bekezdése szerint számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Üzletágé az ötszázmillió forintot, ezért a kérelem szerinti összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

V.

Az engedélyezés

 • 31.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

Az érintett piac

 • 32.

  A Tpvt. 14. § szerint:

  • (1)

   Az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni.

  • (2)

   A megállapodás tárgyát alkotó árun túlmenően figyelembe kell venni az azt - a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel - ésszerűen helyettesítő árukat (keresleti helyettesíthetőség), továbbá a kínálati helyettesíthetőség szempontjait.

  • (3)

   Földrajzi terület az, amelyen kívül

   • a)

    a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni, vagy

   • b)

    az áru értékesítője nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni.

Árupiac

 • 33.

  Az árupiac (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) szempontjából a Versenytanács elsőként a 20) pont Táblázata szerinti különböző pezsgő fajtákat (beleértve a habzóbort is) értékelte. Ennek során szükségtelennek tartotta - arra vonatkozó egyértelmű bizonyítékok hiányában - annak eldöntését, hogy a palackban érlelt pezsgő, illetve a habzóbor a Tpvt. 14. § (2) bekezdése szerinti szempontok alapján helyettesítési viszonyban áll-e a másik két pezsgőtípussal. A Versenytanács azért helyezkedett erre az álláspontra, mert

  • -

   az Üzletágba nem tartoznak palackban érlelt pezsgő és habzóbor márkák sem; és

  • -

   a palackban érlelt pezsgőnek és a habzóbornak a tankpezsgővel és/vagy a pezsgőkoktéllal való helyettesítésének feltételezése esetén (amelyet egyébként kizárni sem lehetett) az összefonódás következtében kialakuló koncentráció és koncentrációnövekedés egyaránt alacsonyabb lenne, mint a helyettesítés hiányában kialakuló szűkebb piacon (lásd 20. Táblázata utolsó két sor); és

  • -

   az ezen szűkebb piacon mutatkozó magasabb koncentráció sem adott alapot - a később részletezettek szerint - versenyaggályokra (ez utóbbi körülményre tekintettel a Versenytanács értelemszerűen annak vizsgálatát sem tartotta szükségesnek, hogy a pezsgőknek vannak-e további helyettesítő árui).

 • 34.

  A tankpezsgőkön és a pezsgőkoktélokon belül az ízhatásban és boralapanyagban eltérő termékválasztékokat a Versenytanács azonos árupiachoz tartozónak tekintette, mert (még ha a keresleti helyettesítés esetlegesen nem is áll fenn) a teljesen azonos technológia következtében a különböző ízű és alapanyagú választékok egymás egyértelmű kínálati helyettesítői.

 • 35.

  A tankpezsgők árai viszonylag széles sávban helyezkednek el: az alsó árkategóriában 200-300 forintos választékok is találhatók, illetve egyes típusok árai a középső árkategória 1000 forintos felső határánál is magasabbak. Az előzőek szerinti árskála végpontjain elhelyezkedő termékek ugyan nem valószínű, hogy egymás keresleti helyettesítői lennének, az egymáshoz közelálló árfekvésű választékok azonban igen. Ily módon viszont - figyelembe véve az árskála folyamatosságát is - az egymást helyettesítő választékok olyan egymást átfedő rendszere (helyettesítési lánc) adódik, amely egységes árupiacot alkot. A pezsgőkoktélok esetében az árskála lényegesen szűkebb, mint a tankpezsgőknél, ezért az előzőekben kifejtettek értelemszerűen fennállnak a pezsgőkoktélokra nézve is.

 • 36.

  A tankpezsgők és a pezsgőkoktélok bizonyos mértékig eltérő árujellemzőkkel rendelkeznek, így azok között nem feltétlenül áll fenn keresleti helyettesíthetőség. A két termékféle előállításának technológiája azonban azonos, és a pezsgőkoktélok előállításához szükséges pótlólagos alapanyagok (gyümölcslé, ízesítő anyag, ioncserélt víz) beszerzése sem okozhat nehézséget. Ezért a Versenytanács álláspontja szerint a pezsgőkoktél és a tankpezsgő között kínálati helyettesítés áll fenn.

 • 37.

  Az alkoholmentes pezsgő meghatározó árujellemzői és gyártási technológiája is eltérő a pezsgőkétől, ezért az nem tartozik egyik pezsgőfajtával sem azonos árupiachoz. Azt pedig, hogy az alkoholmentes pezsgőnek vannak-e keresleti helyettesítői (például a szénsavas üdítők, azokon belül is elsősorban a szőlő alapúak) a Versenytanács szükségtelennek tartotta vizsgálni, mert az alkoholmentes pezsgőhöz kapcsolódóan az összefonódásnak - a később részletezettek szerint - nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai.

Földrajzi piac

 • 38.

  A 22-23) pontokban foglaltak alapján az előzőek szerint meghatározott árupiacokba tartozó valamennyi termék esetében az érintett földrajzi piac (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) a Versenytanács szerint minimálisan Magyarország egész területe. Megjegyzi a Versenytanács, hogy a pezsgők relatíve alacsony szállítási költségeire és az export-import azon is alapuló 10 százalék feletti részesedésére tekintettel nem zárható ki, hogy az érintett földrajzi piac szélesebb, mint Magyarország egész területe. Ennek részletes vizsgálatát azonban a Versenytanács szükségtelennek tartotta, mert a szűkebb piac feltételezése mellett sem lát alapot az összefonódás megtiltására.

A versenyhatások

 • 39.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján - egyezően a nemzetközi versenyjogi gyakorlattal - egy összefonódásnak az alábbi hatásai lehetnek a gazdasági erőfölényes helyzetre és általában is a gazdasági versenyre.

  • a.

   Horizontális hatás akkor következik be, ha van olyan érintett piac (áru és földrajzi piac kombináció), amelynek azonos - akár eladói, akár vevői - oldalán legalább két, az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoport jelen van. Ekkor az összefonódás miatt csökken az egymással versenyben álló vállalkozások száma, növekszik az összefonódás révén bővülő vállalkozás-csoport piaci részesedése, miáltal egyedül vagy más vállalkozásokkal közösen gazdasági erőfölényes helyzetbe kerülhet vagy a meglévő gazdasági erőfölény erősödhet.

  • b.

   Vertikális hatásról akkor beszélünk, ha van olyan érintett piac, amelyen az egyik vállalkozás-csoport eladóként, a másik vállalkozás-csoport pedig vevőként van (lehet) jelen, azaz a két vállalkozás csoport a termelési-értékesítési lánc egymást követő fázisaiban tevékenykedik. Ebben az esetben a köztük meglévő piaci kapcsolat vállalkozáscsoporton belülivé válik. Ez megteremti az érdekeltséget arra, hogy ha a vállalkozás-csoport az egyik érintett piacon erőfölényben van, akkor ezzel a másik piacon visszaéljen, és lehetősége is nyílik versenyt korlátozó magatartások megvalósítására (például szerződéskötéstől való indokolatlan elzárkózás, árdiszkrimináció).

  • c.

   A portfolió hatás az összefonódás révén létrejövő vállalkozás-csoport által gyártott (forgalmazott) áruk körének bővüléséből adódik. Ez különösen akkor járhat káros versenyhatásokkal, ha egymást kiegészítő (azonos vevők által vásárolt) áruk gyártói (forgalmazói) kerülnek egy vállalkozáscsoportba. Ebben az esetben ugyanis, ha az egyik vállalkozás csoport valamely áru(k) piacán magas piaci részesedéssel rendelkezik, akkor az összefonódás következtében bővülő vállalkozáscsoport más áru(k) piacán képes lehet versenykorlátozó magatartás (pl. árukapcsolás) érvényesítésére.

  • d.

   Konglomerátum hatásról akkor beszélünk, ha - jóllehet külön-külön vizsgálva egyetlen érintett piacon sem jön létre vagy erősödik meg gazdasági erőfölényes helyzet - összességében számottevően javul a vállalkozás csoport vagyoni, pénzügyi illetve jövedelmi helyzete, melyek a gazdasági erőfölény meghatározó tényezői (Tpvt. 22. § (2) bekezdés b. pont), és alapot adhatnak versenyt korlátozó stratégiák (pl. piacrabló ár) alkalmazására.

 • 40.

  Horizontális hatással a tankpezsgők és a pezsgőkoktélok magyarországi piacán kell számolni, amelyen az Oetker-csoport jelenlegi 58,3 százalékos részesedése az Üzletágba tartozó márkák 5,1 százalékos részesedésével együtt 63,4 százalék.

 • 41.

  Az összefonódás résztvevőinek együttes magas (és érzékelhetően növekvő) piaci részesedése szükséges, de nem elégséges feltétele a gazdasági erőfölény létrejöttének vagy erősödésének (Tpvt. 30. § (2) bekezdés). Ha ugyanis a vállalkozásnak számolnia kell újabb versenytársak megjelenésével, erősödésével (lehetséges verseny), az önmagában is fegyelmező erőt jelenthet abban a tekintetben, hogy ne érvényesítsenek túlzott magas árakat, vagy más módon kedvezőtlen üzleti befektetéseket.

 • 42.

  A tankpezsgők és pezsgőkoktélok magyarországi piacán a Versenytanács álláspontja szerint erőteljes lehetséges verseny érvényesül

  • -

   a fokozatosan bővülő (és a relatíve alacsony szállítási költségek mellett), viszonylag széles földrajzi területről gazdaságos importra; valamint

  • -

   a borászati vállalkozások kedvező piacralépési feltételeire

tekintettel (lásd 24-28. pontok).

 • 43.

  Megjegyzi a Versenytanács azt is, hogy az adott esetben az Oetker-csoport és az Üzletág együttes piaci részesedése nem jellemzi pontosan az összefonódás horizontális hatásait. Az Üzletágat értékesítő Cavern Rt-nek ugyanis megmaradnak a jelentős (az Oetker-csoportét megközelítő) mértékű pezsgő gyártási kapacitásai, így vele - mint versenytárssal - az Oetker-csoportnak továbbra is számolnia kell.

 • 44.

  Minderre tekintettel a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy az összefonódásnak horizontális összefüggésben nem valószínűsíthetők olyan hatásai, amelyek annak megtiltására alapot adnának.

 • 45.

  Az összefonódás következtében az Oetker-csoport termékválasztéka kibővül az alkoholmentes pezsgővel (portfolió hatás), aminek azonban az Üzletágtól átvett Kölyök márka 30 százalék körüli piaci részesedése alapján nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai.

 • 46.

  A megszerzett Üzletágba tartozó termék jellegére tekintettel az összefonódásnak vertikális hatásai nem lehetnek, és káros konglomerátum hatás sem valószínűsíthető.

 • 47.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdése szerinti határozatában az összefonódást - a Tpvt. 71.§ (2) bekezdés alapján előterjesztett vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal egyezően - engedélyezte.

VI.

Az összefonódás engedélyezésének nyilvánvalósága

 • 48.

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben "az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg", mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint. Amennyiben az engedély megadása nem nyilvánvaló vagy a Tpvt. 30. § (1) bekezdésén alapul, akkor a határozatot a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján 120 napon belül kell meghozni, mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetett kettőmillió forinton felül - további nyolcmillió forint eljárási díjat kell fizetni a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.

 • 49.

  Arra nézve a Tpvt. nem tartalmaz rendelkezést, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely "a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg". A Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontja szerinti (egyszerűsített) és a b) pont szerinti (teljeskörű) eljárásban elbírálható összefonódások megkülönböztetésekor a Versenytanács - a saját több éves gyakorlatát tükröző - a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a Versenytanács elnöke által a Tpvt. 36. § (6) bekezdése alapján kiadott 1/2003. számú közleményből (a továbbiakban: Közlemény) indul ki.

 • 50.

  A jelen ügy szempontjából releváns horizontális hatással összefüggésben a Közlemény szerint akkor alkalmazható az egyszerűsített eljárás, ha nincs olyan érintett piac, amelyen az összefonódásban résztvevő vállalkozáscsoportok együttes részesedése meghaladja a 20 százalékot (14.ii.a. pont). A Közlemény 14.iii. pontja alapján valamely érintett piacon 20 százalékot meghaladó együttes piaci részesedés esetén is alkalmazható azonban az egyszerűsített eljárás, ha az összefonódás következtében a piaci koncentráció növekedése ezen az érintett piacon csekély mértékű. E pont alapján akkor engedélyezhető egyszerűsített eljárásban az összefonódás, ha:

  • -

   az ezen az érintett piacon legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező érintett vállalkozáscsoport figyelmen kívül hagyásával az összefonódásban érintett többi vállalkozáscsoport együttes piaci részesedése ezen az érintett piacon nem haladja meg az 5 százalékot; és

  • -

   ezen az érintett piacon van az összefonódásban résztvevő legnagyobb vállalkozáscsoporthoz hasonló piaci részesedésű versenytárs vállalkozás; és

  • -

   az összefonódás a lehetséges verseny lényeges csökkenését sem eredményezheti, mert alappal feltételezhető, hogy a jelenleg alacsony piaci részesedésű vállalkozás részesedése a jövőben sem növekedhet érezhetően.

 • 51.

  Az Üzletág és az Oetker-csoport együttes részesedése a tankpezsgők és a pezsgőkoktélok alkotta piacon meghaladja a 20 százalékot, továbbá nincs az Oetker-csoporthoz hasonló piaci részesedésű versenytárs, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján hozta meg. Az ennek megfelelő további nyolcmillió forint eljárási díj megfizetésére való kötelezés szükségtelen, mert azt a kérelmező már lerótta.

VII.

Eljárási kérdések

 • 52.

  Tekintettel arra, hogy az ügyfelek a tárgyalás mellőzését együttesen kérték, így a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 53.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslat a Tpvt. 83.§ (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. szeptember 8.