Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-121/2005/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Schneider Electric SA. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a BEI Technologies Inc. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A versenytanács engedélyezi, hogy a Schneider Electric SA. irányítást szerezzen a BEI Technologies Inc. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

 • 1.

  A kérelmező Schneider Electric SA. (a továbbiakban: Schneider SA.) a 2005. július 21-én aláírt Szerződéssel megvásárolta a BEI Technologies Inc. (a továbbiakban: BEI) összes részvényét.

 • 2.

  A BEI részvényeinek értékesítője vállalta, hogy a Szerződés hatálybalépését követő két évig nem folytatja eddigi üzleti tevékenységét.

 • 3.

  A kérelmező a Gazdasági Versenyhivatalhoz 2005. július 29. napján benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján az 1. pontban hivatkozott részvényvásárlás engedélyezését kérte.

 • 4.

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2005. augusztus 15-én teljesítette.

 • 5.

  A kérelmezett részvényvásárlást a 139/2004/EK. rendelet alapján az Európai Közösség Bizottságához nem kellett bejelenteni.

 • 6.

  A Schneider SA. által irányított vállalkozáscsoport (a továbbiakban: Schneider-csoport) meghatározó tevékenysége az elektromos elosztás, az ipari vezérlés és az automatika szektorba tartozó termékek és rendszerek gyártása és értékesítése. A Schneider-csoport magyarországi tagjainak 2004. évi nettó árbevétele, valamint a külföldön honos tagjainak a Magyar Köztársaság területén elért 2004. évi nettó árbevétele - a vállalkozáscsoporton belüli forgalom nélkül - együttesen 16,9 milliárd forint volt.

 • 7.

  A BEI által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: BEI-csoport) elektronikus érzékelők, beavatkozók, impulzusadók és mozgásvezérlő termékek előállításával és értékesítésével foglalkozik a világ egész területére kiterjedően. A BEI-csoportnak nincs magyarországi tagja, a csoport külföldön honos tagjai 2004. évben 4,4 milliárd forint nettó árbevételt értek el a Magyar Köztársaság területén, amely teljes egészében a németországi Continental Teves AG magyarországi gyártelepe részére értékesített mozgás (szögsebesség) érzékelők értékesítéséből származott. A Schneider-csoport mozgásérzékelők gyártásával nem foglalkozik és a Continental Teves AG magyarországi gyártelepe részére más árut sem szállít.

 • 8.

  Az 1) pont szerinti részvényvásárlás a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 9.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § szerint a Schneider- és a BEI-csoport tagjai) - 2004. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő BEI-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz - a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján - a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

 • 10.

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 11.

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió-, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének ás a Versenytanács Elnökének 1/2003. sz. közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 12.

  Az érintett vállalkozások tevékenysége alapján a magyar piacot érintő káros versenyhatás nem volt azonosítható, ezért a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdése szerinti jelen határozatában az összefonódást - a Tpvt. 71.§ (2) bekezdés alapján előterjesztett vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal egyezően - engedélyezte.

 • 13.

  Az engedély a Tpvt. 30. § (5) bekezdése alapján kiterjed a 2) pont szerinti versenykorlátozásra is, mert az nem terjed túl a BEI-csoport jelenlegi működési területén és rövid időre vonatkozik (Versenytanács elvi állásfoglalásai 90.).

 • 14.

  A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a versenyhatósági érdemi határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

 • 15.

  A kérelmező az eljárás megindításakor a Tpvt. 62.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat lerótta, így a továbbiakban az eljárási díj megfizetéséről a jelen határozat nem rendelkezik.

 • 16.

  Tekintettel arra, hogy az ügyfelek a tárgyalás mellőzését együttesen kérték, így a Versenytanács a jelen határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslat a Tpvt. 83.§ (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. szeptember 5.