Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-100/2005/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bookline Magyarország Kft (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel lehet kérni.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított verseny felügyeleti eljárást a Bookline Magyarország Kft. ellen, hogy megállapítsa, vajon a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. Törvény (Tptv.) 8. §- ában foglalt rendelkezések megsértésével használja-e "Magyarország legnagyobb könyváruháza" mottót online könyváruházának honlapján.

I.

Az eljárás alá vont és az érintett piac

 • 1.

  A Bookline Magyarország Kft. 2001. január 17- én létesített vállalkozás, melynek fő tevékenységi köre a könyv-, újság-, papíráru kiskereskedelem. A cég tizenötmillió forint jegyzett tőkével rendelkezik. A 2004. évi értékesítéséből befolyó nettó árbevétele 194.488.000 Ft volt.

 • 2.

  Az online könyvpiac jelenlegi 5 vezető piaci szereplője : a Bookline.hu, a Fókusz Online, a Libri.hu, az Alexandra Online, valamint a Könyvnet.

II.

Az eljárás alá vont vizsgált magatartása

 • 3.

  Az eljárás alá vont honlapjának nyitóoldalán azzal hirdeti magát, hogy ő " Magyarország legnagyobb online könyváruháza".

 • 4.

  A www.bookline.hu könyváruház készlete körülbelül 230.000 címből áll. Az oldal heti látogatószáma a 2005. májusi adatok alapján 35.942, az áruház piaci részesedése 40-50 %.

 • 5.

  A Fókusz Online készlete jelenleg 22.000 címből áll. Heti látogatószáma 2005. 22. hetében 9.619 volt; adatszolgáltatása alapján a napi látogatószám 1500 és 3000 között mozog. Piaci részesedése 8-12 %.

 • 6.

  A www.libri.hu áruházában 24.500 cím érhető el. A honlap látogatottsága naponta 5000 és 8000 közötti nagyságrendű. A könyváruház piaci részesedése 10-15%.

 • 7.

  Az Alexandra Online 41.215 címmel rendelkezik. A cég piaci részesedése 6-10 % között mozog.

 • 8.

  A Könyvnet Online Könyváruház kiadóktól, illetve nagykereskedőktől érkező fix megrendeléseket elégít ki, a 2005. augusztus 17-i adatok alapján 14.426 db kiadványból lehet rendelni. A Könyvnet oldalát felkeresők száma 2005-ben havonta 15.000 és 24.000 látogató között változik. Piaci részesedése 3-6 % körül alakul.

 • 9.

  Egy 1993 óta angol nyelvű könyveket forgalmazó cég - SoftWare Station Bt. - adatbázisában pillanatnyilag 285.602 db könyvet tart, ami több a Bookline által felmutatott címlistában fellelhető könyvek számánál.

III.

Vizsgálati jelentés

 • 10.

  A vizsgáló álláspontja szerint a Bookline magatartása nem volt alkalmas arra, hogy a fogyasztói döntéseket befolyásolja, a "speciális információs környezetre és a potenciális fogyasztói kör jellegzetességeire" való tekintettel.

 • 11.

  Amennyiben mégis feltételeznénk, hogy eme magatartás alkalmas a fogyasztók befolyásolására, ez esetre vonatkozóan a vizsgáló azt értékelte, vajon akkor a befolyásolás tisztességtelenül valósult-e meg.

 • 12.

  A vizsgáló utalt a Vj-150/ 2004. számú versenytanácsi határozatra, mely kimondja, hogy a piacelsőséget, abszolút elsőbbséget kifejező felsőfokú jelző esetében a jelző megalapozottságát a vállalkozásnak valamennyi versenytárssal szemben bizonyítania kell. Az elsőséget hangsúlyozó kifejezést ennek megfelelően csak abban az esetben lehet reklámban alkalmazni, ha annak valóságtartalmát a reklámozó hitelt érdemlően igazolni tudja.
  A vizsgáló az eljárás alá vonttól és a versenytársaktól rendelkezésre bocsátott adatok alapján megállapította, hogy a www.bookline.hu mind a honlap látogatottsága, a választék elemszámára, mind pedig a forgalomra való tekintettel első helyen áll, őt a SoftWare Station honlapja egyedül a választék tekintetében múlja felül. A vizsgáló ezt a tényezőt azonban nem tekinti relevánsnak, indoklása szerint ugyanis ezen cég adatbázisa pusztán angol nyelvű könyveket tartalmaz és ezáltal nem tekinthető az általa árupiacként meghatározott, általános kínálattal rendelkező könyváruháznak.

 • 13.

  A fentiek alapján a vizsgáló azt állapította meg, hogy a www.bookline.hu magatartása nem volt alkalmas a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, tehát a cég nem követett el jogsértést.

IV.

Az eljárás alá vont védekezése

 • 14.

  Az eljárás alá vont előadta, hogy nem arra alapozta állítását - miszerint ő "Magyarország legnagyobb online könyváruháza" -, hogy az övé a leglátogatottabb oldal, hanem arra hogy mind a mellett hogy messze a legtöbben látogatják, ő szolgálja ki a legnagyobb árukészlettel a látogatóit, melynek biztosítékául szolgálnak az új könyvek mellett a kínálatba tartozó antik könyvkészletek ( 12 antikvárium köztük a Központi Antikvárium készlete ).

 • 15.

  A rendelkezésre álló készletével kapcsolatban még az eljárás alá vont előadta, hogy készletét csak hozzávetőlegesen tudja 230.000 címben meghatározni, mert áruházuk készlete vásárlóik és antikvár partnereik jóvoltából percről percre változik.

V.

Jogi háttér

 • 16.

  A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.
  A Tpvt. 8. § (2) a) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak.

VI.

A Versenytanács döntése

 • 17.

  A Tpvt. 8. § csak akkor tilalmazza a fogyasztók megtévesztését, ha az alkalmas a piaci verseny torzítására. Jelen esetben azonban a Bookline Kft. és a SoftWare Station Bt. nem állnak gazdasági versenyben egymással, hiszen termékkínálatuk teljesen eltérő vevőkört céloz meg, tekintettel az értékesíteni kívánt könyvek nyelvére. A Bookline Kft. fő profilja ugyanis a magyar, míg a SoftWare Station Bt-é az angol nyelvű könyvek forgalmazása. Ezek alapján a Versenytanács azt állapította meg, hogy a Bookline Magyarország Kft. magatartása nem sérti a Tptv. 8. §-át.

 • 18.

  A fentiekre való tekintettel a Versenytanács a verseny felügyeleti eljárást a Tptv. - a törvény 77. §-a (1) bekezdésének j) pontja által felhívott- 72 § (1) bekezdésének a) alpján megszüntette.

 • 19.

  A fentiekre való tekintettel a Versenytanács a verseny felügyeleti eljárást a Tptv. - a törvény 77. §-a (1) bekezdésének j) pontja által felhívott- 72 § (1) bekezdésének a) alpján megszüntette.

Budapest, 2005. szeptember 22.