Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-112/2005/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a DB Real Estate Investment GmbH kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az AIAS Ingatlanbefektetési Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a DB Real Estate Investment GmbH irányítást szerezzen az AIAS Ingatlanbefektetési Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező DB Real Estate Investment GmbH (a továbbiakban: DB GmbH) 2005. június 15-én Üzletrész Adásvételi Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött az AIAS Ingatlanbefektetési Kft. (a továbbiakban: AIAS Kft.) üzletrészei 100 százalékának megvásárlására.

 • 2.

  A DB GmbH az előzőek szerinti üzletrészszerzéshez - mint vállalkozások összefonódásához - 2005. július 15-én kelt kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 3.

  A DB GmbH a Deutsche Bank AG által irányított vállalkozás-csoprt (a továbbiakban együtt: DB-csoport) tagja. A DB-csoport magyarországi tagjai pénzintézeti szolgáltatásokkal, valamint ingatlanok üzemeltetésével és bérbeadásával foglalkoznak.

 • 4.

  A DB-csoport részesedése az irodaépületek bérbeadásának forgalmából Budapesten és környékén nem éri el a 10 százalékot.

 • 5.

  A DB-csoport magyarországi tagjainak 2004. évi együttes nettó árbevétele - a csoporton belüli forgalom nélkül - meghaladta a 10 milliárd forintot.

 • 6.

  A DB-csoport irányítást szerzett

  • -

   2003. június 30-án a MOM Park Torony Kft. (2002. évi nettó árbevétele 646 millió forint);

  • -

   2004. december 28-án a Park Atrium Kft. (2003. évi nettó árbevétele 336 millió forint)

felett.

 • 7.

  Az AIAS Kft. kizárólagos tevékenysége a tulajdonában álló irodaház bérbeadása. 2004. évi nettó árbevétele 177 millió forint volt, részesedése Budapest és környéke irodaépület bérbeadási forgalomból nem éri el az 1 százalékot.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 8.

  Az AIAS Kft. üzletrészei 100 százalékának a DB GmbH általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 9.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § alapján: DB-csoport tagjai és az AIAS Kft.) 2004. évi nettó árbevétele együttesen meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő AIAS Kft-é nem érte el az ötszázmillió forintot, a DB-csoport által a jelen összefonódást megelőző kétéves időszakban (2003. június 15-ét követően) megvalósított összefonódásokkal együtt azonban igen. Ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 10.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 11.

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a Versenytanács elnöke által kiadott 1/2003. számú közleményben (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 12.

  A DB-csoport és az AIAS Kft. közös tevékenysége az irodaépület bérbeadás Budapesten és környékén, mely piacon meglevő együttesen 10 százalék körüli részesedésük alapján az összefonódásnak nem valószínűsíthetők káros horizontális versenyhatásai.

 • 13.

  A DB-csoport további tevékenységei alapján az összefonódás következtében vertikális- és portfolió hatásokkal sem kell számolni, továbbá az AIAS Kft. piaci részesedésére tekintettel káros konglomerátum hatások sem valószínűsíthetők.

 • 14.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 15.

  A Versenytanács a 12-13) pontokban, valamint a Közleményben foglaltakra tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 16.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen megfizetette.

 • 17.

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 18.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. augusztus 15.