Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-13/2005/30

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az INFORMÁNIA Digitálmédia Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal annak vizsgálatára indított versenyfelügyeleti eljárás, hogy az INFORMÁNIA Digitálmédia Kft. megsértette-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) III. fejezetének rendelkezéseit az általa kiadott "Révai Nagy Lexikona" című CD-ROM borítóján feltüntetett tájékoztatásokkal.

 • 2.

  A 2000 novemberében piacra lépett eljárás alá vont CD-ROM-on, DVD-n és nyomtatott formában megjelenő oktatási és ismeretterjesztő anyagok fejlesztésével, kiadásával és forgalmazásával foglalkozik. Tevékenységével összefüggésben több más vállalkozás partnere. Saját fejlesztésű kiadványai között lexikonok, szótárak, térképek, gyermekeknek szóló CD-ROM-ok, szórakoztató, ismeretterjesztő, oktató és nyelvoktató programok találhatók. Termékeinek száma mintegy 300, amelyeket elsősorban hipermarketekben, az egyik műszaki áruházláncon keresztül és könyvesboltokban, valamint az általa üzemeltetett mintaboltban hoz forgalomba.

 • 3.

  A CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) egy 12 cm átmérőjű, 17 gramm súlyú, 650-700 MB tárolókapacitású lemez, amelynek tartalmát a vásárló nem tudja módosítani. A CD-ROM termékek csomagolása jellemzően nem bontható ki az üzletekben, az abban lévő tájékoztatók is csak a megvételt követően tekinthetők meg.

 • 4.

  A felnőttek részére szóló általános ismeretterjesztő lexikonokat tartalmazó CD-ROM-ok alapvetően a 19. század végén, illetve a 20. század első felében megjelent magyar lexikonok ("Pallas Nagy Lexikona," "Tolnai Új Világlexikona" stb.). A "Révai Nagy Lexikona" 21 kötetben 1911-35 között került kiadásra.

 • 5.

  Az eljárás alá vont a 2004. év novemberében megjelentetett "Révai Nagy Lexikona" című CD-ROM kiadványának borítója egyebek között az alábbiakat tartalmazta:

  • 1.

   A borító első oldalán figyelemfelhívásra alkalmas módon szerepelt a "2005" évszám. A borító alján közlésre kerül, hogy a termék kiadásának éve 2004.

  • 2.

   A borító első oldalán az is feltüntetésre került, hogy "exkluzív, bővített kiadás." A termék kezelőprogramja lehetővé teszi, hogy "Révai Nagy Lexikona" adatbázisa mellett egy rendszerben legyen használható az "Irodalmi Lexikon" mintegy 1.000 oldalnyi információt tartalmazó adatbázisa. A termék borítója egy ajándékkönyvet is tartalmaz.

  • 3.

   A borító első oldalán az is feltüntetésre került, hogy "exkluzív, bővített kiadás." A termék kezelőprogramja lehetővé teszi, hogy "Révai Nagy Lexikona" adatbázisa mellett egy rendszerben legyen használható az "Irodalmi Lexikon" mintegy 1.000 oldalnyi információt tartalmazó adatbázisa. A termék borítója egy ajándékkönyvet is tartalmaz.

  • 4.

   A borító hátoldalán kiemelten szerepeltek a következők: "Online hozzáférés. A program megvásárlásával lehetősége van a Révai Nagy Lexikonát az Interneten keresztül használni, így akkor is elérheti ezt a hatalmas adatbázist a világ bármely részéről, ha nincs önnél a CD." A borítóban (a dobozban) elhelyezésre kerül egy, csak a termék megvásárlását követően hozzáférhető regisztrációs kártya, amely tartalmazza a regisztrációs lehetőséget, illetve annak időtartamát. Az online hozzáférés ingyenesen három hónapos időtartamig biztosított, ezt követően csak előfizetés ellenében vehető igénybe a szolgáltatás.

 • 6.

  A Tpvt. 8.§-a (1) bekezdésének első mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

  A Tpvt. 9.§-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

 • 7.

  A Versenytanács a Tpvt. 73.§-ának megfelelően elkészített és ismertetett előzetes álláspontjában közölte az eljárás alá vonttal, hogy megítélése szerint a Tpvt. 8.§-a (2) bekezdésének a) pontjába ütköző módon a fogyasztók megtévesztésére alkalmasak a "Révai Nagy Lexikona" című CD-ROM borítójának egyes elemei (a "2005" évszám szerepeltetése, az "exkluzív, bővített kiadás" jelölés, a borítón szereplő képek, az internetes szolgáltatásról adott tájékoztatás).

 • 8.

  A Versenytanács 2005. június 23-i tárgyalásán az eljárás alá vont vállalta, hogy az általa kiadott "Révai Nagy Lexikona" című CD-ROM borítóját módosítja úgy, hogy az ne adjon arról tájékoztatást, hogy
  - a termék a "Révai Nagy Lexikonának" egy bővített adatbázisát tartalmazza,
  - a borítón szereplőkkel azonos minőségű képeket tartalmaz,
  - megvásárlását követően időbeni korlát nélkül, ingyenesen, interneten keresztül is használható a "Révai Nagy Lexikona."

  Vállalta továbbá, hogy
  - a borítón megszünteti a "2005" évszám (a tárgyalás időpontja szerint) jelenlegi módon történő szerepeltetését,
  - a jelenlegi borítóban lévő, de még forgalomba nem került termékek borítóját felcímkézve, az előző vállalásoknak megfelelő módon hozza forgalomba.

 • 9.

  A Versenytanács a tárgyaláson meghozott határozatában a Tpvt. 75.§-a alapján elrendelte az eljárás szünetelését 60 napos időtartamra, figyelemmel az eljárás alá vont által tett vállalásra és arra, hogy a határozat meghozatalakor rendelkezésre álló adatok szerint a jogsértő magatartás a verseny tisztaságát csekély fokban veszélyezteti.

 • 10.

  A vizsgáló a Tpvt. 76.§-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti utóvizsgálat lefolytatását követően azt állapította meg és arról tájékoztatta a Versenytanácsot, hogy az eljárás alá vont az eljárás szüneteltetésének alapjául szolgáló vállalásainak eleget tett. Erre a figyelemmel a Versenytanács a Tpvt. 76.§-a (3) bekezdésének c) pontja alapján az eljárást megszüntette.

 • 11.

  A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 82.§-ának (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2005. október 4.