Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-118/2005/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a RPG Industries Ltd. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Pannonpower Holding Vagyonkezelő Rt. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az RPG Industries Ltd. irányítást szerezzen a Pannonpower Holding Vagyonkezelő Rt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  Az RPG Industries Ltd. (a továbbiakban: RPG) 2005. június 30-án Szerződést kötött a Pannonpower Holding Vagyonkezelő Rt. részvényei 85,03 százalékának megvásárlására.

 • 2.

  Az RPG 2005. július 28-án benyújtott kérelmében az 1) pont szerint részvénytöbbség megszerzéshez - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3.

  A kérelmező a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást 2005. szeptember 9-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

Az RPG-csoport

 • 4.

  Az RPG által közvetlenól vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: RPG-csoport) kőszén és kokszolásra alkalmas szén kitermelésével, kokszolással, valamint ezen és más termékek (közte Lengyelországban előállított villamosenergia) kereskedelmével foglalkoznak.

 • 5.

  Az RPG-csoportnak magyarországi tagja nincs, külföldön honos tagjai szén, koksz, alumínium termékek és csomagolóanyagok értékesítéséből 7,9 milliárd forint nettó árbevételt értek el 2004. évben a Magyar Köztársaság területén.

A Pannonpower-csoport

 • 6.

  A Pannonpower Rt. vagyonkezelési és szolgáltatási tevékenységet végez a többségi tulajdonában álló vállalkozások (a továbbiakban együtt: Pannonpower-csoport) részére, melyek közül:

  • -

   a Pannontrading Energetikai és Általános Kereskedelmi Kft. értékesítési és beszerzési tevékenységet végez nagyobb részben a Pannonpower-csoport további tagjai részére;

  • -

   a Pannonenergia Erőművi Tanácsadó Kft. műszaki tervezési tevékenységet végez;

  • -

   a Pannon-Kogen Energetikai Termelő Kft. fő tevékenysége gőz- és melegvízellátás Szekszárd város területén;

  • -

   a Pannongreen Megújuló Energia Termelő és Szolgáltató Kft. tevékenységi köre biomassza tüzelőanyag felhasználásával villamosenergia termelés, valamint gőz- és melegvíz szolgáltatás;

  • -

   a Pannon-Hő Energetikai Termelő Kft. "v.a." nem folytat gazdasági tevékenységet;

  • -

   a Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. (a továbbiakban: Pannon Rt.) fő tevékenységei: a villamosenergia termelés-elosztás (részesedése az országos villamosenergia értékesítésből 1,5 százalék), valamint gőz- és melegvízellátás Pécs város területén.

  • -

   a Pannonenergia Service Gyártó, Karbantartó és Szolgáltató Kft. alapvető feladata a Pannon Rt. technológiai berendezéseinek rendszeres és időszakos karbantartása, felújítása.

 • 7.

  A Pannonpower-csoport tagjainak 2004. évi együttes nettó árbevétele - az egymásközötti forgalom nélkül - 15,3 milliárd forint volt.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 8.

  A Pannonpower Rt. részvényei többségének az RPG általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 9.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: a Pannonpower, és az RPG-csoport tagjai) 2004. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdés szerint számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő Pannonpower-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 10.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 11.

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió-, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 12.

  A Pannonpower- és az RPG-csoport azonos tevékenysége a villamosenergia kereskedelem. Ebből azonban nem fakadhatnak káros horizontális hatások, mert a Pannonpower-csoport részesedése a magyarországi villamosenergia értékesítésből minimális, az RPG-csoport pedig nincs is jelen a magyar villamosenergia piacon.

 • 13.

  A két vállalkozáscsoport további tevékenységi köre és a Pannonpower-csoport piaci részesedése alapján az összefonódásnak káros vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásai sem valószínűsíthetők.

 • 14.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 15.

  A Versenytanács a 12-13) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében a Közlemény alapján alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 16.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 17.

  Az ügyfelek (a Pannonpower Rt. és az RPG) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 18.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. október 5.