Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-85/2005/16

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Danubilux Kft. ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított azzal, hogy a FORGEOS márkanevű kompakt fénycső terméktájékoztatóján valótlan adatokat közölt a termék teljesítménye és fényereje vonatkozásában. A fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított továbbá azáltal is, hogy elhallgatta azt, hogy terméke nem rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges EMC teszttel.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy fizessen meg a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül 500.000.- (Ötszázezer) forint versenyfelügyeleti bírságot.

A határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal a Danubilux Kft. ellen a Tpvt. 70.§ (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az általa forgalmazott FORGEOS elnevezésű kompakt fénycső technikai paraméterei megfelelnek-e a szabványokban előírtaknak, illetve a termék csomagolásán feltüntetett adatoknak, vagyis az eljárás alá vont vállalkozás magatartása alkalmas-e a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása.

II.

 • 1.

  Az eljárás alá vont vállalkozás - kinek tulajdonosai Ji Guang Yan (1139 Budapest, Szegedi u. 4.) és Guo Quing Sheng (1139 Budapest, Szegedi u. 4.) kínai állampolgárok - 1997-ben kezdte meg működését.
  A vállalkozás 2004. évi nettó árbevétele 23 millió Ft volt. (9.sz. irat)
  A Gazdasági Versenyhivatal jelen eljárás megindításáig nem folytatott eljárást a Danubilux Kft. ellen.

 • 2.

  A eljárás alá vont vállalkozás az eljárással érintett áruval - a Kínából származó kompakt fénycsövekkel - a nagykereskedelmi piacon van jelen. Az árút Magyarország teljes területén értékesíti.
  A vállalkozás 2004. évi piaci részesedése - becsült adatok alapján - 3 % -os volt az érintett piacon.
  Az érintett piac összesített forgalma kb. évi 1,9-2 millió db kompakt fénycső.

 • 3.

  A kínálati piacon korlátlan import lehetőségek állnak az árut a kiskereskedelem részére értékesítő vállalkozók rendelkezésére.
  Az érintett piaci tevékenységet szabályozó speciális jogszabály nincs érvényben, a terméknek azonban meg kell felelnie bizonyos szabványoknak, amelyek valamennyi helyettesítő termékre vonatkoznak.

 • 4.

  A kiskereskedelmi fogyasztói kör rendkívül széles, a kompakt fénycsövek normál és mignon foglalattal is kaphatóak. A fogyasztók a hagyományos izzók helyett egyre gyakrabban választják a kompakt fénycsöveket.
  Az adott árúra végfogyasztók nem folytatnak hosszas keresést a fogyasztói döntés meghozatala előtt. A terméket a polcokról választják áruk, teljesítményük és fényerejük alapján. Fontos választási szempont lehet az energiatakarékosság is.
  Fenti információkat a fogyasztók a termék címkéjén találják meg.

 • 5.

  Az eljárás alá vont vállalkozás 2003 májusától 2005 májusáig Kínából importálta és az Auchan áruház-láncnak értékesítette nagykereskedőként a FORGEOS márkanevű kompakt fénycső termékét. 2003. évben 44.000 db, 2004 májusától szeptemberig 55.000 db, míg és 2005. évben 39.000 db fénycsövet adott el az Auchan áruháznak.

  A fénycső címkéjén 15 W teljesítmény volt feltüntetve, ugyanakkor - eljárás alá vont által is elismerten - a termék teljesítménye ténylegesen csak 12 W volt.
  A termék fényerejét mérő lumen érték nem felelt meg a címkén feltüntetett "A" energiaosztálynak, az 444 lumen volt az elvárt 799 lumennel szemben.
  A vizsgálati határidő lejártáig az eljárás alá vont vállalkozás többszöri felszólítás ellenére sem csatolta az arra vonatkozó dokumentumot, hogy a termék megfelel az EMC tesztnek.

 • 6.

  Az eljárás alá vont vállalkozás termékeit nem hirdette, arról a fogyasztók - kiskereskedők - személyes kapcsolatok útján szerezhettek tudomást.
  Az eljárás alá vont vállalkozás potenciális vevőit a csomagoláson szereplő információknak megfelelően tájékoztatta a termék tulajdonságairól.

 • 7.

  A jogsértési észlelése óta az eljárás alá vont vállalkozás a vizsgálat tárgyát képező kompakt fénycsövet nem forgalmazza.
  Az eljárásban csatolta a jelenleg forgalmazott terméket, azzal hogy a régi termékből készlete nem maradt.

III.

 • 8.

  Az eljárás alá vont vállalkozás hivatkozott arra, hogy a termék címkéjén szereplő információkat a kínai exportőr angol nyelvű tájékoztatására alapozta, azt fordította le magyar nyelvre.

 • 9.

  Jóhiszeműségét és a szándékosság teljes hiányát kívánta bizonyítani azzal, hogy a vélelmezett jogsértés tudomására jutásakor a terméket azonnal bevizsgáltatta. A vizsgálat eredménye után, amely igazolta, hogy a termék tulajdonságai nem felelnek meg a címkén feltüntetett adatoknak, a terméket a továbbiakban nem forgalmazta.
  Előadta, hogy EMC teszttel rendelkezik, azt azonban nem csatolta.
  Hangsúlyozta, hogy a 2 éves forgalmazás során a termékkel kapcsolatos minőségi reklamáció nem érkezett cégéhez.

 • 10.

  Álláspontja szerint a gondatlanul elkövetett jogsértés folytán a vásárlókat nem érte kár, mert az értékesítés versenyáron történt, és a termék ára értékarányos volt a minőséggel. (A fogyasztói ár a versenytársi termékek áraihoz képest (2000 Ft-tól kezdődő árak) kedvező volt (899 és 999 Ft,).

 • 11.

  Előadta, hogy tanúsított szándékosan tisztességtelen piaci magatartást, illetve a vállalkozással szemben ezidáig nem merült fel kifogás.

 • 12.

  Az érintett árukörben kisforgalmazónak minősül, így kérte, hogy a Versenyhivatal szüntesse meg az eljárást.

IV.

 • 13.

  A vizsgálat összegzése szerint az eljárás alá vont vállalkozás a termék teljesítményére és fényerejére vonatkozó 2 évig tartó jogsértést elismerte, és az EMC tesztnek történő megfelelést dokumentummal nem igazolta.

  A termék lényeges alaptulajdonságai a fénycső teljesítménye és fényereje. Elektromos árammal működő termékek és készülékek esetén az EMC tesztnek történő megfelelés elengedhetetlen forgalmazási feltétel, melynek hiányában a termék más elektromos berendezéseket károsíthat.

  Kifejtette, hogy a termék bevizsgálása és megfelelő vevőtájékoztatóval történő ellátása a gyártó feladata, import termék esetében pedig az importőré. A valóságnak nem megfelelő tájékoztatás a kereskedelmi forgalmazási láncon keresztül eljut a tényleges felhasználóig, s így a forgalmazási lánc valamennyi szegmensében hatással van a versenyre.

 • 14.

  Álláspontja szerint növeli jogsértés piaci versenyre gyakorolt hatását, hogy az érintett piacon erős a verseny.
  A jogsértő forgalmazás 2 évig állt fenn, és bár az eljárás alá vont vállalkozás piaci súlya nem jelentős, a jogsértés súlyos.
  Enyhítő körülményként értékelte, hogy a jogsértés nem volt szándékos, s annak észlelésekor az eljárás alá vont jogkövető magatartást folytatott, a terméket a továbbiakban nem forgalmazta.

 • 15.

  Fenti tényállás alapján indítványozta a Tpvt. 77. (1) bekezdése d.) pontja alapján a jogsértés megállapítását, és 1.000.000 Ft bírság kiszabását a Tpvt. 8.§. (2) bekezdés a) pontjába ütköző jogsértés miatt a vizsgált termék teljesítményére és fényerejére vonatkozásában.
  Az EMC tesztnek történő megfelelőség tekintetében bizonyítottság hiányában indítványozta a jogsértés megállapítását az esetben, ha az EMC tesztnek történő megfelelőséget az eljárás alá vont vállalkozás a továbbiakban sem igazolja, ez utóbbi magatartásra a bírságot 500.000 Ft-ban javasolta megállapítani.

V.

 • 16.

  A Tpvt. 8. §-a (1) bekezdésének szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.

  A Tpvt. 8. § (2) bekezdése a teljesség igénye nélkül nevesíti az egyes, a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartásokra vonatkozó tényállásokat.

  A Tpvt. 8. § (2) bekezdése a) pontja értelmében a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

  A Tpvt. 8. § (2) bekezdés b.) pontja tiltja annak elhallgatását, hogy az áru nem felel meg a jogszabályoknak, illetve az azzal szemben támasztható szokásos követelményeknek.

  A Tpvt. 9. §-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

 • 17.

  A Versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás - fenti jogszabályhelyek alapján vizsgált - reklámtevékenységet olyan piacon fejtette ki, melyet éles áruverseny jellemez. Fentiek folytán a kínálati piacon kifejtett magatartással összefüggésben megállapítható volt, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a Tpvt. 8. § (1) bekezdésében írt piaci versenyben fejtette ki tevékenységét, vagyis a Tpvt. 8. § (1) bekezdésében foglalt, és a jogsértés megállapításához szükséges egyik tényállási elem megvalósult.

 • 18.

  A rendelkezésre álló választékból a fogyasztó alapvetően a termék teljesítménye, fényereje, tartóssága, energiatakarékossága és természetesen ára alapján választ. Választását befolyásolja továbbá a termék biztonságos volta is.

  18.1. Az a körülmény, hogy a fénycső címkéjén - az eljárás alá vont által sem vitatottan - 15 W teljesítmény volt feltüntetve, ugyanakkor a termék teljesítménye ténylegesen csak 12 W. volt, illetve a termék fényerejét mérő lumen érték nem felelt meg a címkén feltüntetett "A" energiaosztálynak, vagyis 444 lumen volt az elvárt és ígért 799 lumennel szemben, a Versenytanács szerint megalapozza a magatartás jogellenességét (Tpvt. 8. § (2) bekezdése a) pontja), mivel az áru lényeges tulajdonságairól valótlan tájékoztatást adott a fénycső címkéjére írt felírat.
  18.2. Az eljárás alá vont többszöri felszólítás ellenére sem csatolta az arra vonatkozó dokumentumot, hogy a termék megfelel az EMC tesztnek, minek folytán a Tpvt. 8. § (2) bekezdés b.) pontjába ütköző jogsértés is megállapítható.

 • 19.

  A Tpvt. 78.§ (1) bekezdése értelmében a versenytanács bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a Tpvt. rendelkezéseit megsérti. A bírság összege legfeljebb a vállalkozás előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet.
  A Tpvt. 78.§ (2) bekezdés szerint a bírság összegét az adott eset összes körülményeire - így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértő felek piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő együttműködő magatartására, a törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel kell meghatározni.
  A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a fogyasztói érdekek sérelmének köre, kiterjedtsége alapozza meg.

  A Versenytanács jelen eljárásban jelképes összegű bírság kiszabását látta indokoltnak fenti szempontokra figyelemmel.
  Az eljárás alá vont vállalkozás piaci súlya és ezzel összefüggésben a verseny veszélyeztetettségének mértéke elenyésző volt függetlenül a pici túlkínálattól.
  Az eljárás alá vont vállalkozás által értékesített fénycső mennyisége alapján a Versenytanács a fogyasztói érdekek sérelmét is csekély súlyúnak találta, figyelembe véve azt is, hogy az eljárás alá vont vállalkozás nagykereskedelemben értékesít, így a kiskereskedő fogyasztóval szemben a terméktájékoztatók átvizsgálása kapcsán nagyobb elvárás támasztható, mint a kiskereskedelemben vevőként szereplő részfogyasztóval szemben.

  Fentiek ellenére a jogsértő állapot hosszú időtartama indokolta bírság kiszabását azzal, hogy az eljárás alá vont vállalkozás számára a Versenytanács enyhítő körülményként vette figyelembe az eljárást segítő együttműködő magatartását, illetve azt, hogy az eljárás megindulása után a terméket bevizsgáltatta és a vizsgálati eredményt követően azt nem forgalmazta. Az eljárás alá vont vállalkozás terhére felróhatóság sem volt megállapítható.

Budapest, 2005. október 13.