Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-115/2005/37

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hewlett Packard Magyarország Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozás a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján indított versenyfelügyeleti eljárást annak megállapítására, hogy a Hewlett Packard Magyarország Kft. eljárás alá vont vállalkozás a Tpvt. 8. § (1) -(2) bekezdésébe ütköző magatartást tanúsított-e a HP color Laserjet 1500/L típusú nyomtatójával kapcsolatos tájékoztató tevékenysége során amikor
- olyan tájékoztatást adott, miszerint annak leképező hengere "maximum 20.000fekete/5.000 színes oldal" nyomtatására elegendő, továbbá azzal, hogy
- a festékporral működő nyomtató kazetták (toner) vonatkozásában - a "legfeljebb" kifejezés használata mellett - 5000 fekete, illetve 4000 ciánkék, sárga, bíborvörös oldal kinyomtathatóságát ígérte.

II.

 • 1.

  Az eljárás alá vont vállalkozás az üzleti informatikai termékek, technológiák, megoldások és szolgáltatások egyik vezető szállítója. A vállalat kínálata átfogja a teljes informatikai struktúra, a nagyvállalati, intézményi és személyi számítástechnika, a hozzáférési eszközök, a globális szolgáltatások, valamint a képalkotás, és a nyomtatás piacait.
  Az egész ország területén forgalmazó eljárás alá vont vállalkozás előző évi nettó árbevétele 27.726.601.000,- Ft., míg piaci részesedése - a jogsértéssel érintett termékpiac tekintetében - kb.50-60 % volt.

  Az eljárás alá vont vállalkozás Magyarország területén kizárólagos joggal képviseli forgalmazó anyacégét a marketing tevékenységgel kapcsolatban.

 • 2.

  A vizsgált tájékoztatással érintett szolgáltatásnak a nagyobb teljesítményű, üzleti célra is vásárolt nyomtatók kereskedelme minősül. A piac rendkívül széles választékot biztosít a fogyasztók számára az értékesített márkákat, illetve a különböző teljesítményű gépeket tekintve.
  Az érintett szolgáltatás helyettesítőjének minősülnek azok, a más vállalkozások által értékesített nyomtatók, melyek megvásárlása révén a fogyasztó - az áru teljesítményét és minőségét tekintve, az adott célfeladat végrehajtására alkalmas áruhoz jut.
  Főbb versenytársi termékeknek a Lexmark, Canon, Olivetti, Xerox stb. nyomtatók tekinthetők.
  A sokszereplős piacon kb.1000-1200 vállalkozás van jelen. A termékeket részben szakboltokban, másrészt hipermarketekben értékesítik.

  A számítógéppel rendelkező potenciális vásárlók köre igen széles.
  A nagyobb, de jellemzően a kisebb vállalkozások is rendelkeznek olyan elektronikai eszközökkel, melyekhez megfelelő teljesítményű és minőségű nyomtatót használnak.
  Az áru jellegéből adódóan a nyomtatók vásárlásakor jelentőséggel bírnak az áru árán túl az üzemben tartással járó költségek, ideértve a kellékek, alkatrészek árát, a kopási sebességet, illetve a nyomtató várható szervizelési költségeit is.

 • 3.

  Az érintett piacon jelen levő forgalmazók jelentős reklámtevékenységet folytatnak.
  A forgalmazók jelentős része üzemeltet web-oldalt, továbbá a nyomtatók internetes vásárlással is beszerezhetők.

 • 4.

  A Gazdasági Versenyhivatal ez idáig két alkalommal folytatott eljárást a Hewlett Packard Magyarország Kft. ellen.
  A Vj-164/2003. számú ügyben az általa meghirdetett nyereményjáték részvételi határidejét az eljárás alá vont egyoldalúan hosszabbította meg. A sérelmet szenvedő kis számú fogyasztót az eljárás szüneteltetésének időtartama alatt kártalanította, így a Versenytanács az eljárást megszüntette.
  Vj-103/2004. szám alatt gazdasági erőfölénnyel való visszaélés és fogyasztók megtévesztése miatt indult eljárás, mivel az eljárás alá vont vállalkozás az általa alkalmazott jótállási jegyben rendeltetés ellenes használatnak minősítette a nem HP kellékanyagokkal történő üzemeltetést,. A versenytanácsi tárgyaláson történt vállalás, valamint a sajtóközlemény teljesítésére 1 hónap áll a HP rendelkezésére. Az eljárás szünetel.

 • 5.

  A számítástechnikai nyomtatók két fajtája vásárolható meg a kereskedelmi forgalomban, a patronos (inkjet) és kazettás (toner) változat.

  A jelen eljárással érintett, kazettával működő nyomtatóban a festékanyagot por alakban van elhelyezik a tároló kellékanyagba.
  A nyomtató leképezőhengere a papírra már felvitt festékanyag felesleget távolítja el a papírról, annak érdekében, hogy a nyomat ne kenődjék el.

  A nyomtatókat fekete-fehér és színes változatban forgalmazzák. A fekete-fehér változat csak fekete festékanyaggal működik.
  A színes nyomtatókban négyféle festékanyagot (fekete, cián, bíbor, és sárga) tartalmazó hordozó van, amelyek külön-külön is cserélhetők.
  A színes nyomtatókban - a számítógép vezérlése alapján - fenti négy festékanyagból keveri ki a gép a megfelelő szint, a nyomtatandó képnek vagy ábrának megfelelően. A zöld színt sárga és cián festékanyagból, a narancssárgát sárga és a bíbor, míg a barna szín árnyalatait bíbor és cián festékből állítja elő a nyomtató, megfelelő arányú keveréssel.

 • 6.

  A nyomtató leképező hengere "maximum 20.000 fekete/ 5.000 színes oldal" nyomtatásáig, illetve
  6.2. a nyomtató kazetták (toner) "legfeljebb 5.000 db fekete", illetve "4.000 db színes oldal" nyomtatásáig elegendőek (I/1. irat).

  . 6.3. A vizsgált tájékoztatóban írtakat az alábbi (1.számú) táblázat szemlélteti:

C9700A fekete nyomtató, toner

C9701A cián nyomtató, toner

C9702A sárga nyomtató, toner

C9703A bíbor nyomtató, toner

C9704A nyomtatódob, leképező henger

tájékoztató anyag szerint

legfeljebb 5.000 oldal

legfeljebb 4.000 oldal

legfeljebb 4.000 oldal

legfeljebb 4.000 oldal

maximum 20.000 fekete / 5.000 színes oldal

A tájékoztató fenti adatokat "5%-os lefedettséget feltételezve" adta meg. (Az üzleti titokként kezelni kért reklámköltség összegét a 9.sz. irat tartalmazza.)

6.4. Az eljárás alá vont vállalkozás színes nyomtatói - a megadott adatokra vonatkoztathatóan - monokróm (egyszínű, vagyis vagy fekete-fehér, vagy színes) nyomtatásra használhatók.
A nyomtató használható továbbá vegyes nyomtatásra is.
A fekete-fehér nyomtatásra 2004. óta az 5 %-os lefedettség alapulvételével készült ISO/IEC 19752 számú szabványt alkalmazza az eljárás alá vont vállalkozás.
A Nemzetközi Szabványügyi Hivatal (ISO) szervezetén keresztül, a színes nyomtatás vonatkozásában, részt vesz a nyomtatók teljesítményének mérését célzó nemzetközileg szabványosított rendszer kifejlesztésében. A színes nyomtatás vonatkozásában szintén nincs nemzetközileg elfogadott szabvány. A vegyes nyomtatásra nézve sincs elfogadott szabvány.

 • 7.

  A Gazdasági Versenyhivatalhoz érkezett jelzés (bejelentés) szerint a leképező henger a tájékoztató szerint garantált nyomtatási oldalak felének nyomtatása után nem működött.

  A szerviz azt a tájékoztatást adta a fogyasztónak, hogy meghibásodás nem történt, a henger használódott el, minek folytán annak kicserélése vált szükségessé.
  Ez a csere - a szerviz szerint - a nyomtató eredeti árához képest, annak 80%-ának megfelelő összeget képviselt. Megjegyezték, miszerint teljesen elfogadható, hogy a leképező henger a 20.000 oldal helyett elhasználódik 10.000 oldal után.

  7.1. A bejelentői gép ún. konfigurációs oldalának adataiból (1/II. számú irat) - ami annak kimutatására szolgál, hogy a nyomtatóval az adott időpontig hány oldalt került kinyomtatásra, és kellékállapot oldalból (1/III. számú irat), ami arról tájékoztat, hogy hány %-os a kellékanyagok fogyása, illetve a gépben lévő kellékanyagok felhasználásával (a toner és a leképező henger működését is figyelembe véve) hány oldal nyomtatására van még lehetőség - az alábbi teljesítmény volt kimutatható:
  2. számú táblázat).

C9700A fekete nyomtató, toner

C9701A cián nyomtató, toner

C9702A sárga nyomtató, toner

C9703A bíbor nyomtató, toner

C9704A nyomtatódob, leképező henger

kellékállapot oldal szerint a kellékkel kinyomtatott oldalak száma

350

973

973

973

5438

kellékállapot oldal szerint a kellék festéktartalma

92%

44%

32%

44%

8%

7.2. A leképező henger felhasználásával - a táblázatból megállapíthatóan - 5.438 oldal készült az adott esetben.
A táblázat adataiból szerint a tonerek vonatkozásában az adott nyomtatóval összesen 5.111 oldal, ezen belül 939 színes oldal készült.
A leképező henger alkalmazásával hozzávetőlegesen 80-20% arányban volt monokróm (egyszínű) és színes nyomatot előállítva.

 • 8.

  A leképező henger és a toner kellékanyag. A kellékanyagokat, meghibásodásuk estén a szervizek nem javítják, azokat a szerviz igazolása alapján a kereskedők cserélik ki.
  A kellékanyagok (toner és leképező henger) elhasználódásának arányaival összefüggésben a vizsgálat öt szervizponttól kért információt arra nézve, hogy milyen gyakorisággal vitték a fogyasztók javításra az árut a toner illetve a leképező henger miatt.
  A beérkező adatok szerint a központi szervizben 47 hiba közül 18 vonatkozott (több, mint 38 %) a kellékanyagokra (festékkazetta, leképező henger). A nyilvántartás nem adott minden esetben tájékoztatást arról, hogy mi volt a konkrét hiba oka, és a központi szerviz kijelentése szerint alacsony volt a leképező henger élettartama miatti bejelentések száma.
  Egy másik szervizbe 76 bejelentés érkezett a tonerre, leképező hengerre és egyéb kellékanyagra vonatkozóan.
  Ebből, a szerviz kijelentése szerint, 2 db minősült garanciális kellékanyag cserének. A leképező henger lapszám és telítettségi adataival kapcsolatosan a szervizbe 1 reklamáció érkezett.
  A harmadik szerviz szerint a 9 bejelentésből, amelyet a termékkel kapcsolatosan kaptak, 4 vonatkozott a kellékanyagokra. (44 %). A nyilvántartás nem volt alkalmas arra, hogy a meghibásodás okát utólag rekonstruálják, és a szerviz kijelentette, hogy tapasztalatai szerint nem gyakoriak az ilyen jellegű bejelentések.
  A negyedik és ötödik szervizhez nem érkezett a tonerrel és a leképező hengerrel kapcsolatosan bejelentés.

 • 9.

  A versenytársi vállalkozások interneten található közléseit alapul véve, az árajánlatok - a különböző tartalmú közlések folytán - nehezen hasonlíthatók össze.
  Az 5x4 %-os színenkénti lefedettség alkalmazását a Canon honlapján szereplő információk közlik a fogyasztókkal.

III.

 • 10.

  A vizsgálati jelentés a kellékanyagok teljesítményéről rögzítette, hogy az eljárás alá vont által ismertetett és igazolt mérési módszerekből (1.számú irat) megállapíthatóan az oldalteljesítményt abból kiindulva adta meg, hogy
  - elválasztotta a fekete-fehér, illetve színes nyomtatást, és ezen utóbbinál három fő színt választott ki, továbbá
  - 5 %-os lap lefedettséggel kalkulált.

  10.1. A jelentés a fekete-fehér monokróm nyomtatás esetében elfogadhatónak találta az 5 %-os lefedettség alkalmazását, illetve közzétételét az ISO/IEC 19752 számú szabványra tekintettel.
  A színes toner teljesítményének mérésére vonatkozóan rögzítette, hogy szabvány hiányában nem megfelelő az 5 %-os lefedettség alkalmazása.
  Kifejtette, hogy esetleg a színes levélpapír nyomtatásnál lehet életszerű az 5 %-os lefedettséget szerepeltetni, ez azonban a felhasználói kör elenyésző részét érinti.

  10.2. Kifejtette továbbá, hogy a színek aránya is befolyásolja a toner élettartamát, hiszen egy-egy nyomtatási feladatnál más-más szín dominálhat (így pl. hiába elég a ciánkék, ha a bíbor szín elfogyott, a kép ugyanis nem lesz élvezhető minőségű.)

  10.3. A jelentés a vizsgált tájékoztatással kapcsolatban rögzítette, hogy:

  10.3.1. A leképező hengerrel kapcsolatos tájékoztatásban a közölt adatok alapján a fogyasztó számára nem egyértelmű, hogy a monokróm adatok vagylagosan értendők, az alkalmazott jel ( / ) nem teszi továbbá egyértelművé, hogy vegyes nyomtatás esetén az adatok módosulnak, illetve milyen arányban.

  10.3.2. Kifejtette, hogy az eljárás alá vont által vállalkozás által használt "maximum" és "legfeljebb" kifejezések alkalmazása nem teszi lehetővé, hogy ezek felhasználásával a tájékoztatás során olyan ígéreteket tegyen az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztóknak, amelyek teljesítésére az adott termék reális körülmények között sohasem képes.

  10.3.3. Rögzítette, hogy színes toner és a leképező henger tekintetében azok teljesítményére nincs nemzetközi szabvány, vagy általánosan elfogadott mérési módszer, melynek birtokában a fogyasztó objektíven ítélhetné az ajánlatot.
  A közölt adatok csak laboratóriumi körülmények, és monokróm nyomtatás esetén lehetnek igazak.

  10.3.4. A jelentés megállapította, hogy a rendelkezésre álló adatok (bejelentő) szerint a leképező hengerrel kinyomtatható oldalak száma messze elmarad a fogyasztók részére készített tájékoztató anyagban szereplő "maximum 20.000 fekete / 5.000 színes oldal" megvalósulásától.

  10.4. Álláspontja szerint a tájékoztatásban írt 5 %-os lefedettség a fogyasztó számára nem értelmezhető, kifogásolta, hogy a nyomtatóról szóló tájékoztatóban az eljárás alá vont nem magyarázza az 5 %-os lefedettség fogalmát.

 • 11.

  A jelentés fentiek alapulvételével jogsértés megállapítását indítványozta.

  A tonerekkel és a leképező hengerrel kapcsolatosan érkező reklamációk számára tekintettel a magatartás versenyre gyakorolt súlyát nem találta csekély súlyúnak.
  Az ügy valamennyi körülményét figyelembe véve 10 millió Ft bírság kiszabását indítványozta.

IV.

 • 12.

  Az eljárás alá vont vállalkozás vitatta, hogy jogsértést valósított meg.

  12.1. Előadta, hogy a fogyasztókkal nem közölt valótlan, megtévesztésre alkalmas tényt. A tájékoztatásokkal kapcsolatban előadta, hogy a vizsgálattal érintett leképező henger és festék toner megfelel a cég által adott specifikációknak azzal, hogy köztük különbséget kell tenni, mivel mindkét kellék más-más teljesítmény specifikációval rendelkezik.
  Előadta továbbá, hogy a fogyasztók tájékoztatására műszaki megalapozottságú méréseken nyugszik, a nyomtató specifikációja és tényleges működése között nincsen eltérés.
  12.2. A leképező henger és a toner meghibásodása vagy egyedi, piaci hatással nem bíró meghibásodás, vagy az eljárás alá vont érdekkörén kívüli okból következhetett be, így nem állapítható meg versenyjogi, a Tpvt. 8. §-ába ütköző jogsértés.
  A jótállási időn belül jelentkezett egyedi meghibásodásra a Gazdasági Versenyhivatalnak nincs hatásköre (Vj-42/1999.számú határozat), a hiba nincs hatással a gazdasági versenyre.
  Álláspontja szerint a bejelentő (nem helytálló) egyedi megfigyelésének az lehet a magyarázata, hogy a nyomtató nem a specifikációban meghatározott oldalszámot nyomtatta.

  12.3. A leképező hengerrel kapcsolatos tájékoztatással összefüggésben előadta, hogy a nyomtató adatlapjából kitűnik, hogy a leképező henger hány színes és hány fekete oldal nyomtatásáig működtethető - az elvárható minőséggel - a leképező henger cseréje nélkül.

  Előadta, hogy a megadott paraméterek, a tájékoztatással egybehangzóan, vagy a színes vagy a fekete-fehér oldal nyomtatására vonatkoznak, míg vegyes nyomtatásnál a megadott paraméterek módosulnak. Mivel a legtöbb vásárló vegyesen nyomtat fekete-fehér és színes oldalakat, a leképező hengerrel várhatóan 6.000-8.000 oldal lehet kinyomtatni attól függően, hogy milyen arányban nyomtat a a fogyasztó a színes, illetve a fekete-fehér oldalakat.

  12.4. A tájékoztató anyag világos tájékoztatást nyújt a toner oldalszámban meghatározott kapacitásáról is, mely feltételezi, hogy a felhasználó a nyomtatót az eljárás alá vont vállalkozás által is alkalmazott tesztelési feltételek szerint használja {azaz a nyomtatás lefedettsége 5 %-os, amely megfelel az átlagos irodai használatnak).
  A tonerkazettával kapcsolatos tájékoztatására szolgáló adatok tudományos méréseken alapulnak.
  A folyamatos színes képet (p1. fénykép vagy színes prospektus) tartalmazó A/4 oldal jóval meghaladhatja ezt az 5 % lefedettséget.
  A nyomtatóra vonatkozó teljesítmény tekintetében az 5 % lefedettség az iparágban elfogadott.

  12.5 Hivatkozott arra, hogy az adott nyomtató teljesítményét a felhasználó által alkalmazott körülmények módosítják, így különösen a "vegyes" nyomtatás gyakoriságával (szemben a monokróm nyomtatással), a toner esetében pedig az alkalmazott lefedettség mértékével.
  Mindazonáltal a felhasználók számára segítséget jelent, ha a nyomtató teljesítményét feltüntetik, de - számos változó miatt - az adatszolgáltatás csak akkor rendeltetésszerű, ha szabványos feltételeken alapulnak, azaz feltételezi a monokróm (egyszínű) nyomtatást (a "vegyes" nyomtatással ellentétben).

 • 13.

  A vizsgálati jelentéssel kapcsolatban - korábbi nyilatkozatait fenntartva - kiegészítőleg - az alábbi észrevételeket tette:

  13.1. Az érintett piac meghatározása indokolatlan, mivel azt a Tpvt., a fogyasztói döntés tisztességtelen befolyásolásának tilalmával kapcsolatos határozatok tekintetében, nem teszi szükségessé.

  13.2. Utalt az 1957. évi 1V. törvény {"Áe") 26. § (1) bekezdésére, miszerint a közigazgatási szerv köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni.
  Az Áe. 26. § (1) bekezdés kizárja a tényekkel megfelelően alá nem támasztott jogsértés vélelmezését. Eszerint egyetlen printer leképező hengerének a meghibásodásából nem lehet általános következtetéseket levonni.

  13.3. Nem megtévesztő a HP Magyarország 5 %-os lefedettségre vonatkozó információja sem, hiszen- a vizsgálati jelentés megállapításával szemben - a vállalkozás versenytársai is 5 %-os lefedettségből kiindulva határozzák meg a nyomtató teljesítményét. Ez eleve kizárja az eltérő adatszolgáltatásból eredő fogyasztói megtévesztést.

  13.4.Fenntartotta, hogy az ésszerűen eljáró fogyasztó számára egyértelmű, hogy a vásárlói tájékoztató adatai vagy színes vagy fekete-fehér nyomtatásra vonatkoznak, vagyis vegyes nyomtatás esetén a megadott adatok nem irányadóak.
  Vegyes nyomtatási adatokat a versenytársak jó része sem szolgáltat, így az eltérő adatszolgáltatásból eredő fogyasztói megtévesztés kizárt.

  13.5. A vásárlók tájékoztatása megfelel az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek. A tájékoztatással kapcsolatos ügyek a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, és nem a GVH hatáskörébe tartoznak az esetben, ha a gazdasági versenyre gyakorolt verseny nem bizonyítható.

  13.6. Álláspontja szerint a tájékoztatásban használt "maximum" és "legfeljebb" kifejezések az ésszerűen eljáró fogyasztó számára egyértelmű információval bírnak.
  A "Maximum" és "legfeljebb" kifejezés használata arra vezethető vissza, hogy a nyomtatót gyakran használják vegyes használatban. A maximum és legfeljebb kifejezés ezen szélsőséges értékekre utal.

  13.7. Előadta - a vizsgálati jelentés álláspontjával szemben - hogy az alkalmazott jel ( / ) az ésszerűen eljáró fogyasztó számára egyértelművé teszi, hogy vagy fekete-fehér vagy színes nyomtatásról van szó, továbbá
  - az ésszerűen eljáró fogyasztó számára az is nyilvánvaló, hogy a vegyes nyomtatás esetén a megadott adatok nem irányadóak,
  - a vegyes nyomtatás tekintetében a HP Magyarország versenytársai sem adják meg a vizsgáló által előírt információkat, így a fogyasztók gyártók általi eltérő tájékoztatásából eredő megtévesztésről nem beszélhetőnk.

  Megjegyezte, hogy a vizsgáló által kifogásolt paramétereket nem csak Magyarországon, hanem hanem valamennyi olyan országban is közli a fogyasztókkal, ahol nyomtatókat forgalmaz. Eddig egy országban sem merült fel, hogy a leképező henger és a toner tényleges elhasználódásának adatai eltértek az általa megadott adatoktól..

  Fentiek alapján kérte az eljárás megszüntetését, összhangban a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjával.

V.

 • 14.

  A vizsgáló az eljárás alá vont előadására az alábbi észrevételt tette:

  14.1. Álláspontja szerint az eljárás alá vont valós tényt közöl (laboreredmények igazolják), de megtévesztő módon, mert az elvonatkoztatások miatt a mért eredmény nem felel meg a felhasználói szokásoknak. Lényeges a különbség, hogy a leképező hengerrel 6000-8000 oldal, vagy 20.000 oldal készíthető. Ebben az esetben még a maximum kifejezés sem elfogadható. A HP adatközlése alapján a színes nyomtatás aránya nagyobb, így a várható oldalszám alig haladja meg a maximálisan nyomtatható színes oldalszámot (5000 oldal).

  14.2. Az eljárás alá vont által előadott műszaki vélemény és jelölési rendszer, valamint az átlapolás bekapcsolásával történő érvelés még a bizonyos szaktudással rendelkező fogyasztó számára is értelmezhetetlen, az átlagos fogyasztó számára megtévesztő.

  14.3. Kifejtette, hogy a megadott adatok esetén nem egyértelmű, hogy azok nem irányadóak vegyes nyomtatás esetére.

  14.4. Az eljárás alá vont által is előadottak szerint egy átlagos kép kinyomtatásakor négy féle színt használ a gép, ezért a leképező henger is négy alkalommal távolítja el a felesleges festékanyagot a papírról. Ennek mechanizmusát az egyszerű felhasználó is könnyen beláthatja, hiszen egy színes nyomat elkészülésének ideje érezhetően hosszabb, mint egy fekete-fehér nyomaté.
  A festékanyagok fogyását és a leképező henger elhasználódását befolyásolja, hogy egy nyomtatót milyen mértékben használnak fekete-fehér, illetve színes nyomtatásra.

  14.5. A szakmában és a fogyasztók által is elfogadottan a nyomtató festékanyag fogyását a kinyomtatható oldalakban mérik. A tényleges oldalszám függ attól, hogy milyen sűrű a papíron a szöveg, illetve mennyire telített a kép. Ezt a tulajdonságot a szakmában lefedettségnek hívják. Hatályban levő ISO szabvány alapján a fekete-fehér nyomtatásnál 5 %-os lefedettséggel adják meg a kinyomtatható oldalszámot az adott kellékanyagra vonatkozóan. Ez a lefedettség eléggé tükrözi a fogyasztói szokásokat is csak fekete-fehér nyomtatás esetén. Továbbiakban ilyen szabvány nincs.

VI.

 • 15.

  A Tpvt. 8. §-a (1) bekezdése szerint tilos a fogyasztók gazdasági versenyben történő megtévesztése.

  A Tpvt. 8. §-a (2) bekezdésének a) pontja értelmében a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha valamely vállalkozás az áru ára, lényeges tulajdonsága - tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állít, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad.
  A Tpvt. 9. §-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.
  A Tpvt. 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint jogsértőnek minősül az a magatartás, ha valamely vállalkozás elhallgatja, hogy az áru nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, vagy az áruval szemben támasztott szokásos követelményeknek, továbbá, hogy annak felhasználása a szokásostól lényegesen eltérő feltételek megvalósítását igényli.

  A Tpvt. 10. § tiltja a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazását. Ilyen módszernek minősül különösen, ha olyan körülményeket teremtenek, amelyek jelentősen megnehezítik az áru, illetve az ajánlat valós megítélését, más áruval vagy más ajánlattal történő tárgyszerű összehasonlítását.

  15.1. A Versenytanács álláspontja szerint az eljárás alá vont vállalkozás a vizsgált tájékoztató tevékenységet kínálati piacon fejtette ki, ahol jelentős számú vállalkozás kínálja az eljárás alá vont vállalkozással azonos funkciójú áruját. Ezen piaci körülmények között az áruval kapcsolatos információs tevékenység piaci hatással lehet a versenytársak között a fogyasztók megnyeréséért folytatott versenyben.
  Fentiek folytán a Versenytanács megállapíthatónak találta, hogy az I. rendű eljárás alá vont vállalkozás a Tpvt. 8. § (1) bekezdésében írt piaci versenyben fejtette ki magatartását.
  A Versenytanács nem osztja az eljárás alá vonti álláspontot a vonatkozásban, hogy a piaci helyzetet nem kell feltárni, mivel csak ennek ismeretében ítélhető meg Tpvt. 8. § (1) bekezdésében megjelölt tényállási elem léte, vagy hiánya.

  15.2. A Versenytanács a tájékoztatás értékesítésekor a 15.1. pontban írt tényállásokat vette alapul, figyelembe véve a Versenytanács alábbi gyakorlatát is.

  A Tpvt. III. fejezetében írt tényállások a fogyasztók döntési szabadságának védelmét szolgálják, más szóval azt a döntési mechanizmust védik, amikor is a fogyasztó arról határoz, hogy mely árut, mely vállalkozástól vásárolja meg a kívánt felhasználási cél érdekében.
  A vállalkozások által adott tájékoztatások esetében követelményként jelentkezik, hogy a fogyasztó pontos képet tudjon alkotni vásárolt áruról.
  Az esetben, ha egy vállalkozás megtévesztésre alkalmas információt közöl a fogyasztókkal, és emiatt a fogyasztók - döntési szabadságuk csorbulása folytán - nem a tájékoztatásban közölt tények, feltételek szerint jutnak az áruhoz, a fogyasztók döntése révén a fogyasztók és a versenytársak sérelmén túl torzul a gazdasági verseny is.

  15.3. Előrebocsátja a Versenytanács, hogy álláspontja szerint - korábbi gyakorlatának megfelelően - a tényállásban írt elkövetési magatartás alapján kizárólag az eljárás alá vont vállalkozás fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatos magatartása értékelendő, mivel a konkrétan vizsgált tájékoztatáson, melyet a Tpvt. 8.§- szankcionál, túli jogsértést nem alapozza meg - külön nevesíthetően - az eljárás alá vont által követett, a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszer (Tpvt. 10. §).

  15.4. A Versenytanács ezt követően azt vizsgálta, hogy megállapítható-e az eljárás alá vont vállalkozás versenyjogi felelőssége, illetve mennyiben.

  Álláspontja szerint az a kérdés, hogy az eljárás alá vont vállalkozás - a nyomtató működése szempontjából - szakmailag jól adta-e meg a lefedettség 5 %-os mértékét, nem minősül versenyjogi problémának.
  A reklámokkal és tájékoztatásokkal kapcsolatos eljárásában az eljárás tárgyát nem az áru milyensége, illetve működése képezi, vagyis nem a terméket, hanem az arról adott tájékoztatást kell megítélni.

  15.5. Fentiekhez képest jelen eljárásban azt kellett vizsgálni a reklám által közvetített üzenet alapján, hogy maga a tájékoztatás jogszerű volt-e a Tpvt. 8. §-a (2) bekezdése a) pontja alkalmazásában, továbbá azt, hogy az elhallgatott-e valamely, a fogyasztók szempontjából lényeges információt.
  A tényállás 6.1. - 6.3. pontjában részletezett tájékoztató- az ott írtak szerint 5 %-os lefedettséget feltételezve ismertette a fogyasztókkal a nyomtató kellékeinek teljesítményét, vagyis az eljárásban a fogyasztók által ismert 5 %-os lefedettség alapulvételével kellett megítélni a tájékoztató további tartalmát

  15.5.1. Fentiekhez képest, a Versenytanács szerint, a tájékoztató szövegét - a Tpvt. 9. §-a alkalmazásában - úgy kellett értelmezni, hogy a leképező henger maximálisan vagy 20 ezer fekete-fehér oldal tud kinyomtatni a megadott 5 %-os lefedettség mellett, vagy 5 ezer színes oldal kinyomtatására képes ugyancsak 5 %-os lefedettséggel, utóbbit a színek tetszőleges kombinációjában és átfedésében.

  15.5.2. A tonerrel kapcsolatos tájékoztatás azt üzente a fogyasztónak, hogy amennyiben csak fekete tonert használ 5 %-os lefedettség mellett, akkor legfeljebb 5 ezer oldalt, illetve ha cián, sárga, bíbor tonert használ ugyancsak 5 %-os lefedettséggel, akkor legfeljebb 4 ezer oldal kinyomtatására képes a nyomtató.

  15.6. A Versenytanács szerint a leképező hengernél használt "maximum" szó, illetve a tonereknél használt "legfeljebb" kifejezés azt az üzenetet hordozta, hogy a nyomtató, bár nem feltétlenül, de kinyomtathatja a tájékoztatón írt oldalszámokat.
  A Versenytanács osztja a jelentésben foglalt azon elvi megállapítást, miszerint a "maximum" és a "legfeljebb" kifejezések alkalmazása nem teszi lehetővé a vállalkozások számára azt, hogy ezek felhasználásával olyan ígéret fogalmazódjék meg a fogyasztók felé, mely teljesítésére az adott termék reális körülmények között nem képes.
  Adott esetben azonban reális körülménynek a - tájékoztatás üzenete jogszerűségének megítélése szempontjából - az 5 %-os lefedettséget kellett tekinteni, mihez képest kizárólag a bejelentő gépének teljesítménye állt rendelkezésre további bizonyítékok hiányában.

  A Versenytanács fentiek folytán nem látta megállapíthatónak azt, hogy az eljárás alá vont vállalkozás eleve - megtévesztésre alkalmas módon - adta meg a teljesítményt úgy, hogy a tájékoztatás tartalmát is figyelembe véve, a teljesítmény eleve nem volt elérhető.
  Fentiekre nézve szakértő vélemény nem áll rendelkezésre, a bejelentő gépével kapcsolatos észlelés viszont nem lehet alkalmas arra, hogy ebből a Versenytanács általános következtetést vonjon le a nyomtatók teljesítményére nézve, ami a jogsértés megállapítása szempontjából szükséges.
  Megjegyzi a Versenytanács, hogy a tájékoztatást - jogellenes összehasonlító reklám hiányában - nem teszi jogellenessé az, hogy a reklám nem hasonlítja össze a terméket más versenytársi termékekkel.

  15.7. A Versenytanács álláspontja szerint az alkalmazott jel (/), azt az üzenetet közvetíti a fogyasztók felé, hogy vagy maximum 20 ezer fekete, vagy maximum 5 ezer színes oldal nyomtatására használható a gép 5 %-os lefedettség mellett. A törtjel alternatívát jelöl, így az megfelelően értelmezhető a fogyasztónak.

  15.8. A Versenytanács vizsgálta az eljárás alá vont tájékoztatóját abból a szempontból is, hogy jogszerűnek minősülhet-e az olyan vállalkozói magatartás, ami ígéreteit oly módon fogalmazza meg, hogy azt nem támasztják alá megfelelő mérések, vagyis az áru használata esetlegesen a szokásostól lényegesen eltérő feltételek megvalósítását igényli.
  A Tpvt. 8. § (2) bekezdés b. pontja szerint jogsértőnek minősül az a magatartás, ha valamely vállalkozás elhallgatja, hogy az áru nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, vagy az áruval szemben támasztott szokásos követelményeknek, továbbá, hogy annak felhasználása a szokásostól lényegesen eltérő feltételek megvalósítását igényli.
  Az eljárás alá vont vállalkozás magatartást fenti szempontból vizsgálva, a Versenytanács álláspontja szerint magatartása fenti jogszabályhelybe ütközik a színes tonerek esetében, mivel erre vonatkozóan - a fekete - fehér nyomtatással szemben - nincs még szabvány, mely körülményt az eljárás alá vont vállalkozás nem hozott a fogyasztók tudomására oly módon, hogy megjelölte volna, hogy a tájékoztatóban foglalt adat nem szabványon alapuló (saját) mérés eredményeként lett feltüntetve. Ez a magatartás egyben a Tpvt. 8.§ (2) bekezdés a. pontja alapján is jogsértő, mert saját mérésen alapuló, valósnak tekinthető, adatot megtévesztésre alkalmas módon közölt, azt a látszatot keltve, mintha a fekete-nyomáshoz hasonlóan, az megfelelne valamely szabványnak, illetve a színes tonerral kapcsolatos közlés nem volt figyelemmel a színes nyomtatás közbeni átfedésre sem, mely az adatokat módosíthatja.

  A leképező henger kapacitása ugyanakkor jelen tájékoztatásból is jól megbecsülhető, mivel nincs jelentősége a színek átfedésének.

  15.9. Az eljárás alá vont vállalkozás nem tájékoztatott arról, hogy a nyomtató vegyes használata esetén milyen eredmény várható.
  Jelen esetben nem elhallgatásról, hanem hallgatás lehet szó, és bár a vegyes használatra vonatkozó információ fogyasztóvédelmi szempontból szükséges lenne, az a Tpvt. 8. §-a alkalmazásában nem tekinthető jogsértőnek.

 • 16.

  Az eljárás alá vont vállalkozás - a jogsértés elismerése nélkül - kérte az eljárás szüneteltetését, mely kérelemben vállalta, hogy a kifogásolt magatartással felhagy, és az eljárásban kifogásolt információt biztosítja, illetve arról tájékoztatja a fogyasztókat az interneten, valamint a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben megjelentetendő helyreigazító közleményben, illetve szakmai lapban.

 • 17.

  A külön vizsgálatban készült vizsgálati jelentés megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás

  • 1.

   A módosított tájékoztatást a szünetelést elrendelő határozatban nevesített határidőre az internetre feltette.

  • 2.

   A sajtóközleményt a Magyar Nemzet 2006. január 26-i és január 31-i, a Népszabadság 2006. január 26-i és 31-i, valamint a Computerworld 2006. február 7-i számában megjelentette.

  • 3.

   A HP Mo. Kft. elkészítette a Color Laserjet 1500 és 2500 sorozatú színes nyomtatókhoz a javított magyar nyelvű adatlapokat. Itt az eddigi, a VT által kifogásolt tájékoztatás helyett a "Nemzetközi szabvány hiányában a HP saját mérései alapján" szöveget tüntetik fel.

  • 4.

   Az eljárás alá vont nagykereskedői partnerei részére kiküldött egy e-mailt, amelyben felhívja figyelmüket az új adatlapok használatára, továbbá a kiskereskedők ez irányú tájékoztatására.

  • 5.

   A VT határozatán túlterjeszkedve a HP saját döntése alapján a 2006. március 23-i beadványban szereplő web-oldalakat is módosítja a ColorLaserjet 1500 és 2500 színes nyomtatók vonatkozásában, miáltal az eljárás alá vont eleget tett kötelezettségének.

 • 18.

  Fentiekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bek. c. pontja alapján a versenyfelügyeleti eljárást megszüntette.

Budapest, 2006. június 15.