Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-92/2005/68.
Iktatási szám: AM/273/2006/4.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Zatureczky Pál egyéni vállalkozó (Nyíregyháza), a Ferku Zsolt egyéni vállalkozó (Nyíregyháza), a Nyír-1 Taxi Szakmai Egyesülés (Nyíregyháza) és a Gábriel-Lux Taxi Fuvarozási és Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Nyíregyháza) eljárás alá vontakkal szemben versenykorlátozó megállapodás és összehangolt magatartás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy Zatureczki Pál egyéni vállalkozó, a Nyír-1 Taxi Szakmai Egyesülés, a Gábriel-Lux Taxi Kft. és Ferku Zsolt egyéni vállalkozó 2005. március 22-én a verseny korlátozását célzó megállapodást kötöttek a viteldíjak emeléséről, továbbá a verseny korlátozására alkalmas módon összehangolták magatartásukat, amikor 2005. május hónapban valamennyien árat emeltek.

A Versenytanács Zatureczki Pál egyéni vállalkozóval szemben 200.000 Ft (Kettőszázezer forint), a Nyír-1 Taxi Szakmai Egyesüléssel szemben 150.000 Ft (Százötvenezer forint), a Gábriel-Lux Taxi Kft.-vel szemben 100.000 Ft (Egyszázezer forint) bírságot szab ki, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek befizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

A Versenytanács az eljárás alá vontak 2005-öt megelőzően tanúsított magatartása vonatkozásában az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozások a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.