Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-122/2006/23

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a GfK Hungária Piackutató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a GfK jogsértést követett el
- a Klubrádióban 2006. június első hetében a "Magyarország vezető piackutató intézete"; illetve
- www.gfk.hu weblapján 2006. június-október hónapokban "A hazai piacon is vezető pozíciónk" közléseivel.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérheti a GfK Hungária Piackutató Kft.

Indoklás

I.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 67. § (1) bekezdése, illetve 70. §-a alapján 2006. augusztus 2-án versenyfelügyeleti eljárást indított a GfK Hungária Piackutató Kft. (a továbbiakban: GfK) ellen, mert a GfK 2006. május 22. és június 8. között a Klubrádióban hallható: "A gazdasági híreket a GfK Hungária Kft., Magyarország vezető piackutató intézete támogatja" reklámállításával valószínűsíthetően megsértette a Tpvt. III. fejezetének rendelkezéseit.

 • 2.

  A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárás megindítását követően 2006. október 2-án észlelte, hogy a GfK www.gfk.hu címen elérhető weblapján "A hazai piacon is vezető pozíciónk számokban kifejezve" állítás volt olvasható, mely magatartásával a GfK valószínűsíthetően szintén megsértette a Tpvt. III. fejezetének rendelkezéseit, ezért a Gazdasági Versenyhivatal 2006. október 9-én kiterjesztette az eljárást a GfK www.gfk.hu címen elérhető weblapján piaci vezető pozíciójára vonatkozóan közzétett tájékoztatására is.

 • 3.

  A Gazdasági Versenyhivatal az eljárás elintézési határidejét a Tpvt. 63. § (6) bekezdése alapján 60 nappal meghosszabbította.

II.

A tényállás

 • 4.

  Az 1989. évben alapított GfK kizárólagos tevékenysége a piackutatás, nettó árbevétele teljes egészében ebből a tevékenységből származik.

 • 5.

  A GfK megrendelése alapján 2006. május 22. és június 8. között a Klubrádió "Gazdasági Hírek" műsora sugárzásakor elhangzott:
  - a műsor előtt, valamint a műsor után egy alkalommal a cég neve (összesen 24 alkalommal);
  - adásonként két beharangozó szpot (összesen 24 alkalommal);

 • 6.

  A szpot szövege következő volt: "A gazdasági híreket a GfK Hungária Kft., Magyarország vezető piackutató intézete támogatja". A tájékoztatás heti négy napon, napi négy alkalommal került műsorra, az 1. táblázat szerint:

  1. táblázat

  A GfK által a Klubrádióban közzétett tájékoztatás adatai

időtartam

21.hét 18.05

22. hét 18.05

23. hét 16.05

összes megjelenés

h

k

sz

cs

p

sz

v

h

k

sz

cs

p

sz

v

h

k

sz

cs

p

sz

v

Gazdasági hírek támogatás támogatói szpot

10 mp

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Gazdasági hírek támogatás beharangozói szpot

10 mp

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Gazdasági hírek támogatás támogatói szpot

10 mp

2

2

4

Gazdasági hírek támogatás beharangozói szpot

10 mp

2

2

4

 • 7.

  A Klubrádió a weblapján elérhető adatok szerint az ország területének közel 50%-án és az interneten hallható, potenciálisan 3-3,5 millió fő elérését biztosítja. 18:00 órakor mintegy 72.000 fő hallgatja a rádió adását.

 • 8.

  2006. október 2-án a GfK www.gfk.hu. elnevezésű weblapján "Cégportré" cím alatt következő információ szerepelt:
  "GfK Hungária
  Teljes körű piackutatás a jobb marketingdöntésekért
  .... A hazai piacon is vezető pozíciónk számokban kifejezve"

 • 9.

  Az elhelyezés időpontjáról a GfK nyilatkozni nem tudott, viszont 2006. február 8-án kérte a vállalkozás munkatársa e-mail-jében "A hazai piacon is vezető pozíciónk számokban kifejezve" szöveges rész alatti grafikon módosítását, így a tájékoztatás ekkor a weblapon olvasható volt már.

 • 10.

  A GfK "A hazai piacon is vezető pozíciónk számokban kifejezve" kifejezést a honlapról a Gazdasági Versenyhivatal megkeresését követően 2006. október 3-án eltávolíttatta.

 • 11.

  Magyarországon nagyszámú vállalkozás foglalkozik piackutatással. A jelentősebb vállalkozások 2004. és 2005. évi forgalmára vonatkozó adatokat a 2. táblázat foglalja össze.

  2. táblázat

  A magyarországi piackutató vállalkozások nettó árbevétele

  ezer Ft-ban!

Cégnév

2004. évi nettó árbev.

2005. évi nettó árbev.

Szonda Ipsos Média- Vélemény- és Piackutató Kft.

1.773.560

1.854.497

GfK

1.816.931

1.797.636

AC Nielsen Piackutató Kft.

1.606.606

1.861.893

Millward Brown Hungary Tanácsadó Kft.

1.231.000

n.a.

Research International Hoffmann

964.099

907.373

AGB Nielsen Médiakutató Kft.

891.811

923.978.

Taylor Nelson Sofres Hungary Kft.

861.841

851.859

 • 12.

  A piackutatók szakmai szervezete Magyarországon a Piackutatók Magyarországi Szövetsége (a továbbiakban: PMSZ), mely rövid piaci értékelést és tagjai bemutatkozását tartalmazó kiadványt bocsátott ki. A PMSZ úgy nyilatkozott, hogy kiadványuk korrektúrája két körben zajlott, első alkalommal 2006. februárjában, második alkalommal május közepén. Ekkor a korrektúra már tartalmazta a GfK és egy nála nagyobb 2005. évi nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás adatait.

 • 13.

  A 2005. évi Éves beszámolók (melyekből a nyilvánosság a vállalkozás nettó árbevételét megismerheti) cégbírósági leadási határideje minden év május 31. napja.

III.

Az eljárás alá vont álláspontja

 • 14.

  A GfK nyilatkozata szerint a Klubrádióban elhangzott állítás a piackutatással foglalkozó vállalkozások utolsó hozzáférhető, a szpot megrendelésekor rendelkezésre álló hivatalos, cégbírósági nyilvántartásban szereplő beszámolója szerinti nettó árbevételi adatain alapul. Ezen adatok alapján a GfK ténylegesen piacvezető. Az érintett időszakban még a vállalkozások 2004. évi mérlegadatai voltak csak valamennyi piaci szereplő számára hozzáférhetőek, a 2005. évi mérlegadatokat nem volt lehetősége vizsgálni.

 • 15.

  A PMSZ kiadványában szereplő nettó árbevételi adatok megismerése tekintetében a GfK csatolta a PMSZ 2006. augusztus 7-i nyilatkozatát, miszerint a PMSZ cégismertető kiadványt 2006. július 20-án szállította a nyomda, terjesztésére első ízben a PMSZ 2006. július 31-i elnökségi ülésén került sor a PMSZ elnöksége körében.

IV.

Jogi értékelés

 • 16.

  A Tpvt. 8. §-a (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni, ezen belül a (2) bekezdése a) pont értelmében a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A Tpvt. 9. §-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

 • 17.

  A GfK a Klubrádióban és weblapján is "vezető"-ként jellemezte piaci pozícióját. A vezető kifejezés piacelsőségi állítást fogalmazott meg: azon üzenetet közvetítette (a Tpvt. 9. §-ban foglalt értelmezési szabály szem előtt tartásával), hogy versenytársaihoz képest kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik, ami - valótlansága esetén - a Versenytanács gyakorlata szerint a Tpvt. 8. §-ába ütközik.

 • 18.

  A GfK ezt az állítását saját és versenytársai árbevételi adataira alapította, amelyek a Versenytanács álláspontja szerint is objektív összehasonlítási alapot nyújtanak, ha a piac szereplőinek nettó árbevétele (mint jelen esetben) kizárólag az összehasonlítás alapjául szolgáló tevékenységből származik.

 • 19.

  A Versenytanács osztotta a GfK azon álláspontját, hogy a szpot (lásd 5. pont) Klubrádióban történt közzététele megkezdésekor hivatalosan még csak a 2004. évi nettó árbevételi adatok voltak ismertek, amely mellett a GfK állítását nem lehet valótlannak minősíteni. Ezzel összefüggésben a Versenytanács utal a Tpvt. 78.§ (2) bekezdésére, amely - igaz más összefüggésben - azt rögzíti, hogy ha a "megelőző üzleti évben elért nettó árbevételről nem áll rendelkezésre hitelesnek tekinthető információ... az utolsó hitelesen lezárt üzleti év árbevétele az irányadó."

 • 20.

  A Versenytanács gyakorlata szerint ugyanakkor a tájékoztatásnak közlése teljes időtartama alatt igaznak és pontosnak kell lennie, ami - a 2005. május 31-i Éves beszámoló leadási határidejére (lásd 13. pont) tekintettel - a 2006. június első hetében történt elhangzáskor már nem állt fenn. Az akkorra hitelessé vált 2005. évi adatok alapján ugyanis a GfK - az általa vezető mivolta indikátorának tekintett - nettó árbevétele két versenytársáétól is elmarad.

 • 21.

  A 20) pontban foglaltak alapján a GfK www.gfk.hu weblapján feltüntetett "vezető" kifejezés (lásd 8. pont) 2006. június 1-jét követően szintén nem tekinthető igaznak.

 • 22.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdésének d) pontja alapján megállapította, hogy a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjába ütközik a GfK azon magatartása, hogy
  - a Klubrádióban 2006. június első hetében a "Magyarország vezető piackutató intézete"; illetve
  - www.gfk.hu weblapján 2006. június-október hónapokban "A hazai piacon is vezető pozíciónk" közlést adta.

 • 23.

  A Tpvt. 77. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti jogkövetkezmények alkalmazását a Versenytanács szükségtelennek ítéli, mert a GfK már az eljárás megindítását (a weblap esetében kiterjesztését) megelőzően felhagyott a 22) pont szerinti magatartásokkal. Erre tekintettel, továbbá figyelembevéve, hogy a GfK
  - magatartása (a közlések időtartama, illetve helyei alapján) a piaci folyamatokra csak elenyésző hatást gyakorolhatott; illetve
  - korábban nem tanúsított a Tpvt-be ütköző magatartást
  a Versenytanács a Tpvt. 78. § szerinti bírság kiszabását sem látta indokoltnak.

V.

Eljárási kérdések

 • 24.

  A GfK nem kérte tárgyalás tartását, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 25.

  A GfK-t megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. november 28.