Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-179/2006/26.

A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indult eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 2006 nyarán és őszén a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított az egyhónapos ingyenes ADSL kipróbálásra vonatkozó ajánlatának népszerűsítése során.

A versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat 7.000.000 (azaz hétmillió) forint bírság megfizetésére, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára köteles befizetni.

Az eljárás alá vont vállalkozás a határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérheti.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.