Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-21/2007/11.
Ikt.sz.: Vj-0021/2007/13.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Bétex Kereskedő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 2006-ban és 2007. elején fogyasztómegtévesztésre alkalmas magatartással hirdette áruinak árkedvezményeit.

Vele szemben 5.000.000.- (azaz Ötmillió) Ft bírságot szab ki, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

A kifogásolt magatartás folytatását a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül megtiltja.

A határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozás a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.