Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-83/2007/18.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Glória Temetkezési Közkereseti Társaság Szombathely ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indult eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A versenytanács megállapítja, hogy a fogyasztók megtévesztésére alkalmas volt az eljárás alá vont 2004-től folytatott azon tájékoztatása, mely szerint a forgalmi adót elengedi ügyfelei számára.

A versenytanács az eljárás alá vontat a jogsértő magatartás további folytatásától a határozat kézhezvételétől számítottan eltiltja.

A versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat 200.000 Ft (kétszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.