Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-85/2007/24.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a UPC Magyarország Kft . Budapest eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított a kábeltelevíziós és telefonszolgáltatása népszerűsítését szolgáló, 2006 áprilisa és 2007 áprilisa közötti akcióihoz kötődő reklámtevékenysége során azzal, hogy a 2006. évi televíziós és rádióreklámjaiban, illetve a 2006. és 2007. évi óriásplakátjain megtévesztő módon tájékoztatott az adott akció egyes lényeges feltételeiről.

A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat 35.000.000.- Ft, azaz harmincötmillió forint bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 1003.2000-0103.7557-0000.0000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.