Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-151/2007/23.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Credigen Bank Zrt. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt folyamatban lévő eljárásban tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, a Credigen Bank Zrt. 2005 októberétől egyes, a határozat Mellékletében meghatározott piaci tájékoztatásaiban a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatást adott az általa kibocsátott hitelkártyák kamatmentes használatáról.

A Versenytanács a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 elteltével megtiltja.

A Versenytanács kötelezi a Credigen Bank Zrt-t 2.000.000 Ft (Kettőmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.