Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-202/2007/21.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Unitravel Utazásszervező Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást az Unitravel Utazásszervező Kft.-nek a 2007. évi katalógusaiban meghirdetett szállások minőségi besorolásáról és helyszínéről adott tájékoztatásai vonatkozásában megszünteti.

A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül az Unitravel Utazásszervező Kft. a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel élhet.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.