Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-28/2007/42.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Borsodi Sörgyár Zrt. eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács az eljárást megszünteti, egyben - vállalásával összhangban - kötelezi a Borsodi Sörgyár Zrt-t, hogy a végzés kézbesítését követő hatvan napon belül HoReCa Megállapodásait akként módosítsa, hogy az azokban szereplő Versenytilalmi Kötelezettség időbeli hatálya egységesen a HoReCa Megállapodások hatályba lépésétől számított legfeljebb 5 éves határozott időtartamra terjedjen ki.

A végzés ellen a Borsodi Sörgyár Zrt. a kézbesítéstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel élhet.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.