Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-112/2007/30.

A Gazdasági Versenyhivatal az OTP-Lakástakarékpénztár Zrt. (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 73.§-a alapján tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács az eljárás alá vonttal szemben az eljárást megszünteti, egyben kötelezi az eljárás alá vontat az alábbi vállalásai teljesítésére:

2008. március 1-ig

  • kiegészíti az Általános Üzletszabályzatot és az áthidaló Kölcsönökre vonatkozó Üzletszabályzatot az alábbi mondattal: "Az áthidaló kölcsön 2006. július 25. napját követően nem igényelhető, amennyiben ez a hiteltípus ismételten igényelhető lesz, abban az esetben az OTP Lakástakarék Zrt. hirdetmény útján tájékoztatja az ügyfeleit.",

  • módosítja a Hirdetményt (kamat, díj, jutalék és költség tételeiről szóló Díjtáblázatot) oly módon, hogy feltünteti benne azt a tájékoztatást is, hogy melyek azok a tételek, amelyek csak a már megkötött áthidaló kölcsönszerződésre érvényesek, és azt, hogy az áthidaló kölcsön jelenleg nem vehető igénybe,

  • elkészíti az ÁSZF módosítását, hogy egyértelművé váljon az ügyfelek számára, hogy az áthidaló kölcsön jelenleg nem elérhető, és

2008. március 15-ig az ÁSZF-et benyújtja jóváhagyásra a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének.

A végzés közlésétől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó jogorvoslati kérelem terjeszthető elő.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.