Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-195/2007/129.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

 • a Hanák András Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. H. A.) által képviselt Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest), I. rendű,

 • a szintén a Hanák András Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. H. A.) által képviselt Lagardére Services S.A. (Párizs), II. rendű,

 • a D. F. ügyvezető által képviselt KVK Kiadói Vagyonkezelői Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest), III. rendű,

 • a Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. S. Sz.) által képviselt Axel Springer Budapest Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest), IV. rendű,

 • a Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. R. L.) által képviselt Ringier Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest), V. rendű,

 • a szintén a Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. R. L.) által képviselt Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest), VI. rendű,

 • a Hámori Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. H. S.) által képviselt HVG Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest), VII. rendű,

 • a Dr. I. K. ügyvéd és az Oppenheim Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt Sanoma Budapest Kiadói Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest), VIII. rendű,

 • a D. F. ügyvezető által képviselt Adoc-Semic Kiadó és Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest), IX. rendű,

 • a szintén D. F. ügyvezető által képviselt Adoc-Interprint Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest), X. rendű,

eljárás alá vont vállalkozások ellen a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt indult eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy

 • az I.-III., illetve V-VI. és VIII. rendű eljárás alá vont vállalkozások 1998. április 1. és 2008. július 17. között,

 • a IV. és VII. rendű eljárás alá vont vállalkozások 1999. április 6. és 2008. július 17. között,

 • a IX. rendű eljárás alá vont vállalkozás 1999. április 6. és 2007. augusztus 15. között, míg

 • a X. rendű eljárás alá vont vállalkozás 2007. augusztus 15. és 2008. július 17. között

versenykorlátozó magatartást tanúsítottak.

A Versenytanács kötelezi a(z)

 • I. rendű eljárás alá vont vállalkozást 50.000.000.- (ötvenmillió) forint,

 • V. rendű eljárás alá vont vállalkozást 25.000.000.- (huszonötmillió) forint

 • VIII. rendű eljárás alá vont vállalkozást 15.000.000.- (tizenötmillió) forint

 • IV. rendű eljárás alá vont vállalkozást 10.000.000.- (tízmillió) forint

bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.