Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj-115/2007.

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. Sz. K. ügyvéd által képviselt RAISIO POLSKA Foods Sp. Z.O.O. és a Herba Hungary Zrt. eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésének e végzés foganatosítására halasztó hatálya nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.