Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-36/2008/044.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. E. É. ügyvéd, illetve dr. O. B. dr. T. E. ügyvéd által képviselt Magyar Újságírók Országos Szövetsége (Budapest) ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács elrendeli a 2008. december 2-án kelt, Vj-36/2008/23. számú határozatában foglalt azon kötelezettség haladéktalan végrehajtását, amelynek értelmében a Magyar Újságírók Országos Szövetsége köteles a Vj-36/2008/23. számú határozatot internetes honlapján, annak nyitó oldaláról elérhetően, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, legalább három hónapos időtartamig teljes terjedelemben közzétenni.

A Versenytanács a Magyar Újságírók Országos Szövetségét végrehajtási bírság megfizetésére kötelezi. A végrehajtási bírság napi összege az e végzés kézhezvételét követő 30 napban napi 20.000 Ft (azaz húszezer forint), azt követően napi 30.000 Ft (azaz harmincezer forint).

A naponta esedékes végrehajtási bírság megfizetése a jelen végzés kézhezvételétől mindaddig terheli az eljárás alá vontat, amíg kötelezettsége maradéktalan teljesítését nem igazolja a Versenytanács számára. A végrehajtási bírságot a kötelezett eljárás alá vont a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára köteles megfizetni. A tárgyhónapban felmerült végrehajtási bírság a hónap utolsó napján esedékessé válik.

Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.