Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/081-002/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a B. I. ügyvezető által képviselt Al-Ma Gyógyszertár Működtető Kft. (Budapest) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács engedélyezi az Al-Ma gyógyszertár hálózathoz tartozó 32 Al-Ma gyógyszertár feletti irányításszerzéssel megvalósuló összefonódást.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül fizessen meg tizenhatmillió forint (16.000.000,-Ft) eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571. számú eljárási díjbevételi számlájára.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó jogorvoslati kérelemmel.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.