Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/107-011/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. R. E. ügyvéd (Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda) által képviselt GDF SUEZ Energy Services Germany GmbH (Köln, Németország) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén a dr. R. E. ügyvéd által képviselt Proenergy Contracting GmbH (Bochum, Németország) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Proenergy Contracting GmbH jegyzett tőkéjének és szavazati jogának 100%-át megtestesítő üzletrészek GDF SUEZ Energy Services Germany GmbH általi megszerzése a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény 24.§-ában írt értéket nem éri el, így nem minősül engedélyköteles összefonódásnak.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.