Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/079-039/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. V. Sz. jogtanácsos által képviselt Invest Holding System Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

 • A Versenytanács megállapítja, hogy az Invest Holding System Kft. 2010 januárja és szeptembere között a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, nyomtatott sajtóban megjelent reklámokkal fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a fogyasztók számára valótlan képet nyújtott az általa kínált szolgáltatásról, s a fogyasztók ezáltal tévesen azt gondolhatták, hogy a szerződés megkötését követően azonnal pénzhez jutnak.

 • A Versenytanács a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, a nyomtatott sajtóban megjelentetett kereskedelmi kommunikációk alkalmazásával megvalósuló, a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását a jelen határozat kézhezvételétől számított 5 munkanap elteltével megtiltja.

 • A Versenytanács kötelezi az Invest Holding System Kft.-t, hogy az alábbi tájékoztatást legalább 90x90 mm méretben, kommentár nélkül jelentesse meg a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül két-két alkalommal a Blikk című lapban, a Nemzeti Sport című lapban, a Metropol című lap országos kiadásában, a Metropol című lap budapesti kiadásában, a Bors című lapban, a Helyi Téma című lap budapesti kiadásában és a Helyi Téma című lap Pest megyei kiadásában:

  • "A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa határozatában megállapította, hogy az Invest Holding System Kft. 2010 januárja és szeptembere között az általa végzett tevékenységre vonatkozó tájékoztatásokkal fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. A vállalkozás a nyomtatott sajtóban megjelent reklámokban nem tette egyértelművé azt, hogy nem kölcsönt nyújt, hanem fogyasztói csoportokat szervez. A tájékoztatások szövege alapján az olvasó - tévesen - azt gondolhatta, hogy azonnal készpénzhez jut, és nem kapott információt arról, hogy valójában vásárlói joghoz juthat, mely megszerzésének időpontja meghatározóan a szerencsétől függ. A Versenytanács a jogsértő magatartás további folytatását megtiltotta és 5.800.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte az Invest Holding System Kft.-t."

 • A Versenytanács kötelezi az Invest Holding System Kft.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül igazolja, hogy a fenti tájékoztatást az előírtaknak megfelelően közzétette.

 • 4.

  A Versenytanács kötelezi továbbá az Invest Holding System Kft.-t 5.800.000 Ft (Ötmillió-nyolcszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

 • 5.

  A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.