Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/029-063/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bucsi Attila ügyvezető igazgató által képviselt Hungarian Economy Partners Kft. (Budapest, telephely: Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

  • A Versenytanács megállapítja, hogy a Hungarian Economy Partners Kft. a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, a nyomtatott sajtóban 2009 szeptembere és 2010 áprilisa között megjelent reklámokkal fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a fogyasztók számára valótlan képet nyújtott az általa kínált szolgáltatásról, s a fogyasztók ezáltal tévesen azt gondolhatták, hogy a szerződés megkötését követően azonnal pénzhez jutnak.

  • A Versenytanács a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, a nyomtatott sajtóban megjelentetett kereskedelmi kommunikációk alkalmazásával megvalósuló, a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását a jelen határozat kézhezvételétől számított 5 munkanap elteltével megtiltja.

  • A Versenytanács kötelezi a Hungarian Economy Partners Kft.-t 8.100.000 Ft (Nyolcmillió-egyszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

  • A Versenytanács kötelezi a Hungarian Economy Partners Kft.-t, hogy az alábbi tájékoztatást legalább 90x90 mm méretben, kommentár nélkül jelentesse meg a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül két-két alkalommal a Bors, a Metropol, a Blikk és a Nemzeti Sport című lapokban:

    • "A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa határozatában megállapította, hogy a Hungarian Economy Partners Kft. az általa végzett tevékenységre vonatkozó tájékoztatásokkal fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a nyomtatott sajtóban 2009 szeptembere és 2010 áprilisa között megjelent reklámokkal. A vállalkozás a tájékoztatásokban nem tette egyértelművé azt, hogy nem kölcsönt nyújt, hanem fogyasztói csoportokat szervez. A tájékoztatások szövege alapján az olvasó - tévesen - azt gondolhatta, hogy azonnal készpénzhez jut, és nem kapott információt arról, hogy valójában vásárlói joghoz juthat, mely megszerzésének időpontja meghatározóan a szerencsétől függ. A Versenytanács a jogsértő magatartás további folytatását megtiltotta és 8.100.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a Hungarian Economy Partners Kft.-t."

  • A Versenytanács kötelezi továbbá a Hungarian Economy Partners Kft.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a Versenytanács részére igazolja, hogy a fenti tájékoztatást az előírtaknak megfelelően közzétette.

  • 5.

    A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.