Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/080-021/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. T. ügyvéd (Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda) által képviselt Orgon-tech Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Paks) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - tárgyalás mellőzésével - meghozta az alábbi

határozatot.

 • A Versenytanács megállapítja, hogy az Orgon-tech Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2008. szeptember 12. és 2010. július 29. között fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a www.orgon.hu honlapon, az A/5 méretű szórólapjában, televíziós reklámjaiban és a nyomtatott sajtóban megjelent reklámjaiban valótlanul azt állította, hogy a VSZT-1 orgonkészülék alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására, valamint a VSZT-1 orgonkészülék az egészségre kedvező hatást gyakorol.

 • A Versenytanács a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását a jelen határozat kézhezvételétől számított 8 nap elteltével megtiltja.

 • A Versenytanács kötelezi az Orgon-tech Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 10 napon belül a www.orgon.hu honlapon, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, legalább három hónapos időtartamig

  • a honlap nyitó oldalán helyezze el a jelen határozat rendelkező részét,

  • a honlap nyitó oldaláról egy lépésben tegye elérhetővé a Versenytanács jelen határozatát teljes terjedelemben.

 • A Versenytanács kötelezi az Orgon-tech Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül igazolja, hogy a fenti tájékoztatást az előírtaknak megfelelően közzétette.

 • 4.

  A Versenytanács kötelezi továbbá az Orgon-tech Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t 900.000 Ft (kilencszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).
  Ha az Orgon-tech Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal végrehajtást foganatosít.

 • 5.

  A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.