Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/105-020/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Merényi János ügyvéd által képviselt Beck Reisen Kft. (Győr) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - tárgyalás mellőzésével - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Beck Reisen Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • az általa 2010 februárja és áprilisa között több lapban megjelentetett keresztrejtvénnyel kapcsolatban valótlan tájékoztatást adott a fogyasztókat a nyereményként feltüntetett nílusi hajóút kapcsán terhelő költségekről,

  • az általa 2010 áprilisában és májusában számos fogyasztónak megküldött direkt marketing levelekben

    • ingyenesként írta le a fogyasztó által megnyert nílusi hajóutat, miközben a fogyasztónak a nyeremény, a hajóút igénybe vételéhez jelentős költségeket kellett fizetnie,

    • nyereményként tüntette fel azon klubtagságot, amely ténylegesen nyeremény jelleggel nem bírt, illetve valótlan tájékoztatást adott a megnyert klubtagság értékéről.

A Versenytanács kötelezi a Beck Reisen Kft.-t 8.000.000 Ft (Nyolcmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.