Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/026-034/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Világi-Hajdú Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Hajdú Krisztina ügyvéd) által képviselt Magyar Villamos Művek Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása tárgyában indult eljárásban - melyben további - bevont - ügyfélként részt vesz az ugyancsak a Világi-Hajdú Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Hajdú Krisztina ügyvéd) által képviselt Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft. (Budapest) - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa megállapítja, hogy a Magyar Villamos Művek Zrt. elmulasztotta a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérni a Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft. feletti irányítás megszerzéséhez.

A fenti mulasztásra tekintettel a Versenytanács kötelezi Magyar Villamos Művek Zrt-t 14.700.000.- , azaz Tizennégymillióhétszázezer Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amit a jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa engedélyezi, hogy a Magyar Villamos Művek Zrt. Irányítást szerezzen a Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft. felett.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa kötelez továbbá a Magyar Villamos Művek Zrt-t - az engedélyezésre tekintettel - 4.000.000.-Ft azaz négymillió forint eljárási díj megfizetésére, amit ugyancsak a jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571-00000000 számú eljárási díj számlájára.

Ha a kötelezett a bírság, vagy az eljárási díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárási díj és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat bírósági felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.