Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/103-062/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

  • a dr. Török Tamás ügyvéd és Pintér Zsolt ügyvezető által képviselt Crystal International Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Eger),

  • a Virág Zoltán ügyvezető által képviselt Léda Vitál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Eger) és

  • Ganyecz Gábor magánszemély (Tatabánya)

eljárás alá vontak ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Crystal International Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Léda Vitál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor kereskedelmi kommunikációikban

  • 2010 májusa és 2010 októbere között a Slim Flavin 7+ étrend-kiegészítőnek betegségek megelőzésére, gyógyítására, kezelésére vonatkozó, illetve megtévesztő módon fogyasztó hatást tulajdonítottak, továbbá

  • 2010 augusztusa és 2010 októbere között a Crystal Silver Natur Power étrend-kiegészítő terméknek betegségek megelőzésére, gyógyítására, kezelésére vonatkozó hatást tulajdonítottak, illetve megtévesztő módon a termék egészségre gyakorolt kedvező hatására vonatkozó állításokat tettek, valamint valótlanul azt sugallták, hogy a termék ezüstöt tartalmaz.

Az eljáró versenytanács megállapítja emellett, hogy Ganyecz Gábor fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a 2010 augusztusa és 2010 októbere között közzétett kereskedelmi kommunikációjában a Slim Flavin 7+ étrend-kiegészítőnek megtévesztő módon fogyasztó hatást tulajdonított.

A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács a Crystal International Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével eltiltja a jogsértő magatartás további folytatásától.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Crystal International Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 8.000.000 Ft (nyolcmillió forint), a Léda Vitál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 100.000 Ft (százezer forint) Ganyecz Gábort pedig 50.000 Ft (ötvenezer forint) összegű bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást a Crystal Silver Natur Power étrend-kiegészítővel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációk tekintetében Ganyecz Gáborral szemben megszünteti.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.