Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/027-64/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Réczicza White & Case LLp Ügyvédi Iroda által képviselt Nu Skin Eastern Europe Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény egyes rendelkezéseinek feltételezett megsértése miatt indult eljárásban - megtartott nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács az eljárást megszünteti, egyben - vállalásának megfelelően - kötelezi a Nu Skin Eastern Europe Kft.-t, hogy

 • 1)

  a g3 és a LifePak termékéhez kapcsolódóan kizárólag az Európai Parlament és a Tanács az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK (2006. december 20.) rendeletének és az Európai Bizottság a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos 432/2012/EK (2012. május 16.) rendeletének (együtt: a Rendeletek) megfelelő egészségre vonatkozó állításokat alkalmazza. Ehhez kapcsolódóan

  • a)

   g3 termékével kapcsolatban a Gazdasági Versenyhivatal jelen végzésének kézhezvételét követő 30 napon belül módosítsa a személyes eladást támogató g3 prezentációt és g3 brosúrát úgy, hogy

   • azok ne tartalmazzanak a szemek egészségére vagy működésére, illetőleg a prosztata egészségére és működésére gyakorolt bármely kedvező hatásra utaló állításokat mindaddig, amíg a g3 összetevőkre vonatkozóan nem alkalmazhatóak ilyen állítások a Rendeletek előírásainak megfelelően,

   • a sejtek működésére vonatkozóan kizárólag olyan állításokat tartalmazzanak, amelyek a g3 - a g3-ban Rendeleteknek megfelelő mennyiségben található - összetevőinek vonatkozásában megfelelnek a Rendeleteknek,

  • b)

   LifePak termékével kapcsolatban a jelen végzés kézhezvételét követő 30 napon belül módosítsa LifePak termékének internetes információs oldalát úgy, hogy

   • az ne tartalmazzon a szellemi egészségre vonatkozó olyan általános állítást, amely nincs összhangban a Rendeletek alapján a LifePak releváns összetevőire vonatkozóan használható állításokkal,

   • az csak olyan bőrre vonatkozó állításokat tartalmazzon, amelyek a LifePak termék - a LifePakban a Rendeleteknek megfelelő mennyiségben található - összetevőinek vonatkozásában megfelelnek a Rendeleteknek,

 • 2)

  a jelen végzés kézhezvételét követő 30 napon belül küldjön célzott e-mailt regisztrált üzletépítői és fogyasztói számára, amelyhez csatolja az 1) pontban említett új kommunikációs anyagait, és az e-mailben hívja fel a figyelmet arra, hogy a g3 és LifePak termékekhez kapcsolódóan nem alkalmazható olyan állítás, amely a mindenkor hatályos Rendeletek alapján nem használható ezen termékek - az ezen termékekben a Rendeleteknek megfelelő mennyiségben található - összetevőire vonatkozóan, kiemelve azt, hogy a szemek és a prosztata egészségére nem lehet hivatkozni a g3 termék előnyei között. A LifePak termékkel kapcsolatban hívja fel a figyelmet arra, hogy a LifePak zöld tea összetevőjének bőrre gyakorolt pozitív hatása nem tekinthető tudományosan igazoltnak. Az e-mailben hívja fel továbbá a figyelmet arra, hogy a kiegyensúlyozott étrend önmagában is elegendő lehet az emberi szervezet egészséges állapotának megőrzéséhez,

 • 3)

  a jelen végzés kézhezvételét követő 90 napon belül internetes honlapján bárki számára elérhetően tegye közzé és tartsa folyamatosan elérhetően az étrend-kiegészítő termékeihez kapcsolódó állításokra és a jóváhagyott marketing-gyakorlatra vonatkozó szabályait, továbbá olyan célzott kommunikációval forduljon üzletépítőihez, amelyek meghatározzák a LifePak, a g3, illetve az egyéb étrend-kiegészítő termékek reklámozása során alkalmazható, a Rendeletekkel és az eljárás alá vont szabályzatával összhangban álló egyes állításokat. A termékeihez kapcsolódó állításokra és a jóváhagyott marketing-gyakorlatra vonatkozó szabályait valamennyi új üzletépítője számára írásban juttassa el az első termékmegrendeléssel egyidejűleg (a termékek kiszállításával),

 • 4)

  a jelen végzés kézhezvételét követő 30 napon belül internetes honlapján a bárki számára elérhető egyes termékinformációs oldalakon a megfelelő mennyiségű vitaminhoz és ásványi anyaghoz jutás természetes módjára történő figyelemfelhívással helyezzen el egy linket, amely az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet egészséges táplálkozásról szóló oldalára mutat ( http://www.oeti.hu/?m1id=8&m2id=164 ),

 • 5)

  a fenti kötelezettségek teljesítését

   • az 1)-2), valamint a 4) pontban foglaltak tekintetében az 1)-2), valamint 4) pontban foglalt határidők leteltétől számított 5 munkanapon belül,

   • a 3) pontban foglaltak tekintetében pedig a 3) pontban foglalt határidő leteltét követő 30 napon belül
    igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé.

A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.