Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/017-016/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a [...] jogi igazgató által képviselt [...] eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal Fogyasztóvédelmi Irodájának eljárási bírságot kiszabó, Vj/017-06/2011. számú végzésének rendelkező részét megváltoztatja akként, hogy a kiszabott eljárási bírságot 30.000.000,- Ft-ra, azaz Harmincmillió forintra módosítja, míg megsemmisíti az indokolásnak a bírság összege tekintetében a Vj/011/2011 sz. eljárásban kiszabott eljárási bírságra, mint ismétlődési körülményre utaló, valamint a képviseleti igazolás elmulasztására vonatkozó részét, egyebekben a Vj/017-06/2011. számú végzést helyben hagyja.

E végzés ellen annak közlésétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemnek van helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.