Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/003-008/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest) és BVK Holding Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt. (Budapest) kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és a BVK Holding Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt. irányítást szerezzen a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. felett.

Az eljáró versenytanács a kérelem késedelmes benyújtása miatt a kérelmezőkkel szemben egyetemlegesen 1.600.000.- (Egymillió-hatszázezer) Ft bírságot szab ki, amit a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetésekor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság).

Ha a kötelezettek a bírságfizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Ha a bírságot a kérelmezők önként nem fizetik meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel kérelmezőkkel egyetemlegesen kötelezni fogja a kérelmező BVK Holding Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt vállalkozás-csoportjához tartozó Budapesti Távhőszolgáltató Zrt-t (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-t. (1081 Budapest, Alföldi u. 7.) a bírság, illetve annak be nem hajtott része megfizetésére.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.